Oznam!

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2021,

dňa 15. 02. 2021 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021.

 Upozorňujeme Vás na blížiaci sa termín zasielania dokladov 22. 02. 2021 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

 V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následne urýchlené doručenie požadovaných príloh.

Dôležitá informácia:

Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín 22. 02. 2021 na doručenie požadovaných príloh.

Za porozumenie ďakujeme

(18. 02. 2021)