Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument:

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

Termín predkladania žiadostí pre Oddiel I. je do 19. 03. 2021 (vrátane).

Termín predkladania žiadostí pre Oddiel II. a Oddiel III. je v priebehu celého kalendárneho roka.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(09. 02. 2021)