Oznam!

Oznamujeme všetkým žiadateľom, ktorým sa nedarí dovolať na Environmentálny fond, konkrétnym projektovým manažérom, aby to opätovne skúšali a zároveň predmetnú požiadavku adresovali aj elektronicky.

Všetci projektoví manažéri intenzívne a promptne komunikujú so žiadateľmi a odpovedajú na ich otázky.

Ďakujeme veľmi pekne za porozumenie.

(18. 02. 2021)