Oznam!

Na návrh Rady Environmentálneho fondu z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii spôsobenej ochorením COVID – 19, sa termín na predkladanie žiadostí pre I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2021 mení z pôvodného termínu 5. február 2021 na nový termín 26. február 2021

Dodatok si môžete stiahnuť tu.

(01. 02. 2021)