Oznam pre žiadateľov

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci dokumentu „I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021“ Vám oznamujeme, že od 11. 01. 2021 je na našej webstránke spustený elektronický systém pre podávanie žiadostí na rok 2021.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania zostáva do 05. februára 2021.

V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky alebo na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(11. 01. 2021)