Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle prílohy k dokumentu „I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021“.

Uvedené prílohy si môžete stiahnuť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(05. 01. 2021)