Oznam pre žiadateľov

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci dokumentu „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ Vám oznamujeme, že od 01. 12. 2020 bude na našej webstránke postupne spúšťaný elektronický systém pre podávanie žiadostí na rok 2021.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre oblasti A, B a C  zostáva do 15. decembra 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky alebo na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(30. 11. 2020)