Oznam!

Environmentálny fond postupne otvára systém na podávanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasti A, B a C.

Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register.

Nový manuál k podaniu žiadosti na rok 2021, ostatné podporné dokumenty k podaniu žiadosti vrátane Špecifikácie činností podpory na rok 2021 je možné stiahnuť tu.

Termín predkladania žiadostí je do 15. 12. 2020 (vrátane), rozhodujúcim je dátum odovzdania na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu. Z dôvodu situácie COVID-19 prosíme žiadateľov, aby vybavovali podania poštovou prepravou.

V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky alebo na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk.

(01. 12. 2020)