Oznam!

Oznamujeme žiadateľom/stránkam, aby svoje podania/konzultácie vybavovali primárne poštou,  emailom alebo telefonicky.

(28. 10. 2020)