Schéma štátnej pomoci pre podniky

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie“ – bol vypracovaný Dodatok č. 1, ktorý nájdete tu

(31. 08. 2018)