Aktualita 3:

Prehľad vyradených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4

Dovoľujeme si vás informovať , že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:  

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  

d) z dôvodu, že zaslané  doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.  

boli dňa 30.9.2016 odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 do  zoznamu žiadostí o podporu na rok 2016. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti, nájdete v celkovom zozname vyradených žiadostí tu.

(30. 09. 2016)