Oznam!

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu konania Summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín Európskej únie v Bratislave dňa 16.09.2016 a s tým spojenými prekážkami v práci na strane zamestnávateľa bolo všetkým zamestnancom Environmentálneho fondu poskytnuté dňa 16.09.2016 pracovné voľno. V tento deň nebude v prevádzke podateľňa Environmentálneho fondu, osobné preberanie pošty ani zabezpečený telefonický kontakt. Ďakujeme za pochopenie

(14. 09. 2016)