Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2016,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016, prílohy týchto žiadostí a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2016. Dokumenty je možné stiahnuť po kliknutí tu.

(31. 12. 2015)