Špecifikácia pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Vážení žiadatelia, 

zverejňujeme novú Špecifikáciu pre oblasť – Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Kompletné znenie špecifikácie nájdete TU

Hlavné činnosti sú:

D1: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad
D2: Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým – budovanie kontajnerových stojísk

D3: Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým – špeciálne zberné nádoby (kontajnery)

a novú Špecifikáciu činností pre rezortné organizácie pre oblasť – Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.

Kompletné znenie špecifikácie nájdete TU

Hlavná činnosť:

D4: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je posilniť činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého

Environmentálny fond vyzýva všetkých potenciálnych žiadateľov, aby si dôkladne preštudovali novú špecifikáciu a pripravili svoje projekty v súlade s aktualizovanými pravidlami.

Webináre k uvedeným špecifikáciám budú zorganizované začiatkom augusta, presné termíny poskytneme v dohľadnej dobe.

Formuláre žiadosti pre novo zverejnené špecifikácie budú k dispozícii do dvoch týždňov.