Formuláre k žiadostiam pre oblasti “C”, “E” a “Mimoriadna podpora” SPUSTENÉ

Vážení žiadatelia,

formulár žiadosti pre oblasť „C“ – Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva je sprístupnený v IS GRANT.

Formulár je možné vypĺňať do 02.09.2024.

Formulár žiadosti pre oblasť „E“ Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia je sprístupnený v IS GRANT.

Formulár je možné vypĺňať do  30.09.2024.

Formulár žiadosti pre Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ac) zákona o fonde je sprístupnený v IS GRANT.