Environmentálny fond – jednoduchý prístup k financiám: bez zabezpečenia úveru

Na získanie finančnej podpory formou úveru nie je potrebné zabezpečenie. Toto opatrenie má za cieľ uľahčiť prístup k finančným prostriedkom pre projekty s environmentálnym zameraním. Environmentálny fond dúfa, že odstránením požiadavky na zabezpečenie úveru sa zvýši záujem a zapojenie obcí ako aj samospráv do projektov s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

Viac detailov nájdete TU