Výška finančných prostriedkov (alokácia) pre Oblasť E – Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond oznamuje, že výška finančných prostriedkov (alokácia) určená pre Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 a I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia  je 1 200 000 EUR.