Zverejňujeme špecifikáciu Program ochrany prírody (POP) na rok 2023

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Program ochrany prírody (POP).

Termín na podanie žiadostí je do 08. augusta 2023.

Pre všetky potrebné informácie ohľadom špecifikácie činností a pre informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Uvedený dokument spolu s kontaktom na ŠOP SR nájdete po kliknutí tu