Environmentálny fond aktualizuje Prílohu č. 15 – Finančná analýza v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022.

Environmentálny fond aktualizuje Prílohu č. 15 – Finančná analýza v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022.