Environmentálny fond zverejňuje špecifikáciu činností na oblasť – Zelený vzdelávací fond

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Zelený vzdelávací fond (ZVF).

Termín na podanie žiadostí je do 28. apríla 2023.

Výška maximálnej žiadanej dotácie je 8 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Realizáciu žiadostí o podporu spravuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP.

Všetky potrebné informácie nájdete tu