Informácia pre žiadateľov o dotáciu pre oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na oprávnenosť žiadateľov pre oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.

Ak sa na území obce nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je  oprávneným žiadateľom pre celú oblasť C, teda aj pre I. oddiel (činnosti C1, C2, C3), aj pre II. oddiel (činnosti C4,C5, C6).

V každom oddiele môžu podať len jednu žiadosť. Žiadateľ nie je oprávnený podať žiadosť formou dotácie v nasledujúcich kombináciách C1 a C4, C2 a C5, C3 a C6.

Ak sa na území obce nachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, obec je oprávneným žiadateľom len pre  II. oddiel (činností C4, C5 a C6).

Môžu podať len jednu žiadosť.