Zverejňujeme špecifikáciu pre Program obnovy dediny (POD) na rok 2023

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Program obnovy dediny (POD).

Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre obec bez štatútu mesta;

Termín na podanie žiadostí je do 3. apríla 2023.

Všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie, a informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP)

Uvedený dokument spolu s kontaktom na SAŽP nájdete po kliknutí tu