Aktualizácia príručky pre žiadateľa, oblasť L

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľa pre oblasť L.