Prihlasovací formulár na oblasť Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – F na rok 2022 otvorený!

Oznamujeme Vám, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  F  na vyplnenie. Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vypĺňať do 30. novembra 2022 vrátane.