Prihlasovací formulár na oblasť Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) pre činnosť NP1 na rok 2022 – OTVORENÝ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP) je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na našej webovej stránke – v menu Dotácie/Národné parky/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na

Formulár žiadosti je možné vyplniť do 30. 11. 2022 vrátane.