Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond upravuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022.

Zmenou boli upravené vzorce a doplnila sa textácia v „záložke – Inštrukcie“.