Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.