Zverejnili sme príručku pre žiadateľa – Modernizačný fond

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť?

  • Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podpory
  • Stručný popis procesu administrácie žiadosti
  • Postup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systém
  • Popis povinných príloh k žiadosti

Príručku pre žiadateľa môžete nájsť tu.