Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Výzvy pre výber externých odborných hodnotiteľov pre žiadosti o podporu formou dotácie (Modernizačný fond).

Usmernenie nájdete po kliknutí tu.