Oznam!

Environmentálny fond k dnešnému dňu zverejňuje  zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v roku 2022 a 2023 a predpokladaný termín ich zverejnenia. V zmysle platnej novely zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov je termín zverejnenia posunutý na skorší, a to do 31. marca. Po novom majú žiadatelia viac času na prípravu projektu, keďže zoznam činností je zverejnený o 3 mesiace skôr, ako tomu bolo doteraz. Zverejnené špecifikácie budú podľa novelizovaného zákona tvorené samostatne podľa jednotlivých oblastí, čím sa sprehľadní proces a výber pre žiadateľov. Environmentálny fond poskytuje finančné prostriedky v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej politiky na Slovensku.

Zoznam činností nájdete tu .