Oznam!

Oznam pre žiadateľov!

Oznam pre žiadateľov v rámci Oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z EF,

týmto si vás dovoľujeme informovať, že EF v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizoval zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR. V rámci zoznamu boli doplnení úspešní žiadatelia v oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, a to v rámci oboch činností, teda L7 aj L7AP. Týmto boli zároveň distribuované Oznámenia o poskytnutí podpory, spolu s rozhodnutím ministra ŽP SR.

Zároveň informujeme, že EF zároveň distribuoval Oznámenia o nezaradení žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie.

Prehľad nezaradených žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie a Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore nerozhodol minister MŽP SR, v rámci Oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, bude následne v najkratšom možnom čase zverejnený na webovom sídle EF.

(24. 08. 2021)