DÔLEŽITÉ !!! Zmena sídla Environmentálneho fondu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 4.10. 2019 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Nevädzovej ulici č. 5, 821 01 Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 4.10. 2019 možná telefonická ani elektronická komunikácia.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa na doručovanie korešpondencie je:

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212

Počnúc dňom 7. 10. 2019 bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Nevädzovej ulici 5.

(16. 09. 2019)