Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 21.12.2018

Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

dovoľujeme si vám týmto oznámiť, 
že z technických príčin budú dňa 21.12.2018 úradné hodiny podateľne do 12:00 hod.

Rovnako tak budú možné osobné a telefonické konzultácie so zamestnancami Environmentálneho fondu do 12:00 hod.

(18. 12. 2018)