Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 12.11.2018

Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že z technických príčin budú dňa 12.11.2018 úradné hodiny podateľne od 13:00 hod do 15:00 hod.

Rovnako tak budú možné osobné a telefonické konzultácie so zamestnancami Environmentálneho fondu od 13:00 hod.

(09. 11. 2018)