Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na kompenzácie

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu v rámci „VÝZVY K-1/2018 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie“. Zoznam žiadostí žiadateľom, ktorým bola poskytnutá kompenzácia nájdete v tabuľke tu.

Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie nájdete v tabuľke tu:

Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie nájdete v tabuľke tu:

V prípade otázok či nejasností píšte na E-mail: podatelna@envirofond.sk.

(26. 09. 2018)