Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť J1,

dňa 04.06.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 vrámci činnosti J1 „Podpora elektromobility“.

Požadované prílohy je nutné doručiť do 18.06.2018 (vrátane), pričom tento termín bude konečný a nebude sa už viac predlžovať.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2018 v rámci činnosti J1, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné bezodkladné doručenie požadovaných príloh.

(05. 06. 2018)