Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť L4/L4AP,

dňa 20.04.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 vrámci činností L4 a L4AP „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“.

Požadované prílohy je nutné doručiť do 07.05.2018 (vrátane), pričom tento termín bude konečný.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2018 v rámci činností L4, resp. L4AP, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné bezodkladné doručenie požadovaných príloh.

(23. 04. 2018)