Informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnosti J1

Environmentálny fond zverejnil odpovede na často kladené otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok 2018 (J1), ktoré nájdete v sekcii Otázky tu

(18. 04. 2018)