Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín na Environmentálnom fonde

Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v termíne do 20. apríla 2018 budú možné osobné a telefonické konzultácie so zamestnancami Odboru Environmentálnej podpory iba v čase od 13:00 do 15:00. Toto dočasné obmedzenie je z dôvodu prebiehajúceho procesu spracovania a kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na činnosti L4 a L4AP.

(11. 04. 2018)