Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť J1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 02.05.2018 v Oblasti J. ELEKTROMOBILITA o činnosť:

•J1: Podpora elektromobility

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete sekcii Podpora/Dotácie tu…

(19. 03. 2018)