Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru pre rok 2018 (činnosti: L4AP, L4 a L1)

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 29.03.2018 o činnosti:

L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),

L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).

Environmentálny fond ďalej rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do konca kalendárneho roka 2018 o činnosť:

L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

Zároveň zverejňujeme špecifikácie, príručky a formuláre na žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete sekcii Podpora/Dotácie tu…, respektíve Podpora/Úvery tu…

(26. 02. 2018)