Doplňujúca informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnostiach L4AP a L4“

V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnostiach L4AP a L4: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, bol upravený text v časti „Neoprávnené náklady“ (na str. 4 a 8) nasledovne:
„1. realizácia nového zábradlia, nového zábradlia na balkón a lodžiu (vrátane opravy/údržby zábradlia), markízy nad vstupom, podkrovné schody, zdravotechnika, mobilná rampa, výmena dlažby (interiérovej a exteriérovej), nová vonkajšia podlaha, rekonštrukcia vonkajšej podlahy, exteriérové oceľové schodisko pri zatepľovaní, ochranná konštrukcia okien (sieťky, mreže), interiérové žalúzie, interiérové okná a dvere, vymaľovanie vnútorných stien pri výmene okien,“.


Úpravou dochádza k zmene pôvodného znenia položky „stropy“ na nové znenie „schody“.

Doplnené znenie rozšírenia špecifikácie činností podpory formu dotácie pre rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4) nájdete v sekcii Podpora>Dotácie, tu…

Zároveň boli doplnené aj často kladené otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok  2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4), ktoré nájdete v sekcii Otázky, tu… 

(19. 03. 2018)