Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie pre rok 2017,

rozširujeme Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 s termínom doručenia do 15.03.2017 o činnosti:

  • C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
  • L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň zverejňujeme špecifikácie, príručky a formuláre na žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu

(13. 12. 2016)