Upozornenie.

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu deratizácie v priestoroch Environmentálneho fondu dňa 18.11.2016 (piatok) bolo všetkým zamestnancom Environmentálneho fondu poskytnuté pracovné voľno. V tento deň nebude v prevádzke podateľňa Environmentálneho fondu, osobné preberanie pošty ani zabezpečený telefonický kontakt. Ďakujeme za pochopenie

(15. 11. 2016)