Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  d) z dôvodu, že zaslané  doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.  

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 do  zoznamu žiadostí o podporu na rok 2016. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : +421 906 31 1911.

(08. 03. 2016)