Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové čísloČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu
1E2769(f)ITcubator n.o.EKO NATO – environmentálne vzdelávania a výchova s podporou moderných technológií
2E2529Centrum voľného času, Gessayova 6, BratislavaTechnické zhodnotenie budovy CVČ Bratislava – Petržalka
3E3Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská StredaZabezpečenie vhodných podmienok na reprodukciu a produkciu pôvodných druhov rýb v jazere Thermalpark Dunajská Streda
4E2766Daphne – Inštitút aplikovanej ekológieKlíma očami bádateľov
5E2301Domov sociálnych služieb v JabloniZateplenie fasády a rekonštrukcia strechy ubytovacieho objektu DSS v Jabloni
6E2763Energetická konzultačná agentúra n.o.Environmentálna výchova a vzdelávanie ako nástroj v oblasti efektívneho využívania energetických zdrojov v kontexte ochrany životného prostredia
7E2297Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, HumennéZateplenie obvodového plášťa – blok B a C Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné
8E2734Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará ĽubovňaZateplenie fasády a strechy
9E2788Hefaistos n.o.Informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy
10E1953Hornooravská nemocnica s poliklinikou TrstenáBudovy Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená – výmena výplní otvorov na budove psychiatrického oddelenia; návrh výmeny parných kotlov v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená
11E610Mesto Bánovce nad BebravouE.2 – SO 22 Kanalizácia Biskupice, Napojenie novej ulice na kanalizáciu
12E1383Mesto ČadcaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Čadca.
13E2013Mesto ČadcaZákladná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca – stavebné úpravy
14E248Mesto Dubnica nad VáhomObstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom
15E1588Mesto Dubnica nad VáhomPodpora triedeného zberu kuchynského odpadu v meste Dubnica nad Váhom
16E2245Mesto Dubnica nad VáhomKomplexná rekonštrukcia polyfunkčného objektu na ul. A. Kmeťa č. p. 360/5
17E1233Mesto GabčíkovoZabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnocovania BRO v domácnostiach
18E2092Mesto GiraltovceObnova budovy MsÚ v Giraltovciach
19E2629Mesto HlohovecMŠ Vinohradská 7 Hlohovec – zníženie energetickej náročnosti
20E1169Mesto HolíčPodporujeme zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
21E1952Mesto HolíčZvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy na Kollárovej ulici, pavilón A
22E2748Mesto HriňováTechnické zabezpečenie zberných nádob pred prístupom medveďa hnedého.
23E271Mesto IlavaZlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava
24E1050Mesto IlavaTriedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava
25E2407Mesto Kežmarok„Rekonštrukcia: Spoločensko-športové centrum, Kežmarok“, na pozemku parc. č. KN – C 1938/20, kat. územie Kežmarok
26E1742Mesto KošicePredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň
27E2717Mesto Kráľovský ChlmecZateplenie a obnova obvodového plášťa ZŠ a telocvične
28E1082Mesto Krásno nad KysucouDobudovanie zberného dvora v Krásne nad Kysucou SO 01 Spevnené asfaltové plochy, SO 02_P1 Navrhované prístrešky pre veľkokapacitné kontajnery, Krásno nad Kysucou, SO 02_P2 Navrhované prístrešky pre veľkokapacitné kontajnery, Krásno nad Kysucou, SO 02_P3 N
29E2291Mesto Krásno nad KysucouObnova Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou
30E219Mesto LeviceBudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Levice
31E2757Mesto Liptovský HrádokZabezpečenie stanovísk odpadových nádob eliminujúcich škody spôsobené medveďom hnedým
32E1204Mesto MedzilaborcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v meste Medzilaborce
33E2443Mesto Nová BaňaZateplenie Domu služieb Nová Baňa – zmena
34E128Mesto PiešťanyKomunálne vozidlo pre mesto Piešťany
35E1333Mesto PoltárZlepšenie vybavenosti mesta Poltár v oblasti kompostovania a triedeného zberu kuchynského odpadu
36E1301Mesto Považská BystricaPodpora zhodnocovania kuchynského odpadu v meste Považská Bystrica
37E1437Mesto Rimavská SobotaNákup zariadení na predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
38E220Mesto RožňavaNákup komunálneho vozidla
39E2715Mesto RožňavaMŠ Ernesta Rótha č.4 – Zníženie energetickej náročnosti budov – Rožňava
40E1871Mesto RužomberokRužomberok- Biely Potok. Vodozádržné opatrenia
41E1373Mesto RužomberokZhodnocovanie kuchynského odpadu v meste Ružomberok
42E2427Mesto SabinovRekonštrukcia budovy MŠ Sabinov, ul. Švermová
43E197Mesto SládkovičovoZlepšenie kvality ovzdušia v meste Sládkovičovo
44E384Mesto SládkovičovoKanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor
45E2357Mesto SládkovičovoZateplenie obvodového plášťa a zvýšenie energetickej účinnosti budovy na Abrahámskej ulici v Sládkovičove
46E1378Mesto Spišská BeláPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Spišská Belá
47E1969Mesto Spišská Stará VesZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
48E617Mesto Spišské PodhradieObnova verejnej kanalizácie – stoka AA
49E1961Mesto SvidníkSvidník – MŠ, Ul. Ľ. Štúra – zateplenie
50E2342Mesto ŠamorínRekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne
51E927Mesto ŠuranyZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu
52E2661Mesto TlmačeZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ UMELECNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE
53E1936Mesto TrebišovZníženie energetickej náročnosti MŠ Hviezdoslavova, Trebišov
54E2781Mesto TrebišovNáučný chodník v historickom parku Trebišova
55E823Mesto Trenčianske TepliceZabezpečenie technického a materiálneho vybavenia pre triedený zber
56E1290Mesto Veľké KapušanyPredchádzanie vzniku BRKO v meste Veľké Kapušany
57E1552Mesto Veľké KapušanyDobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany
58E2528Mesto Veľký MederZníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi
59E322Mesto Veľký ŠarišVEĽKÝ ŠARIŠ Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
60E719Mesto Veľký ŠarišVEĽKÝ ŠARIŠ Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
61E1010Mesto Vysoké TatryZlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v meste Vysoké Tatry
62E2119Mesto Vysoké TatryObnova budovy Základná škola Tatranská Lomnica
63E2750Mesto Vysoké TatryVybudovanie kontajnerových staničiek v meste Vysoké Tatry
64E2101Mesto ŽilinaZateplenie budovy ZPS na ul. Osikova, Žilina
65E2085Mestská časť Bratislava – Karlova VesObnova materskej školy Kolískova Bratislava-Karlova Ves
66E1917Mestská časť Bratislava – LamačNákup komunálneho vozidla a obmena drevín – Lamač
67E929Mestská časť Bratislava – PetržalkaZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
68E2741Mestská časť Bratislava – PetržalkaVeža pre dážďovníky a iné vtáctvo
69E2776Mestská časť Bratislava – PetržalkaKlimatický akčný plán Bratislava-Petržalka
70E904Mestská časť Bratislava – Podunajské BiskupiceVozidlo pre skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu
71E2016Mestská časť Bratislava – Podunajské BiskupiceNáhrada zastaraných spaľovacích zariadení a smart prvky v budovách ZŠ
72E1137Mestská časť Bratislava – Záhorska BystricaRekonštrukcia zberného dvoru vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a priestor na opätovné použitie
73E2738Mestská časť Košice – KrásnaZateplenie ZŠ a MŠ sv. Mareka Križina Košice – Krásna
74E4Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, ŠamorínRybník Hviezdoslavov
75E2802Nádej pre budúcnosťEnvironmentálne centrum
76E2787Národné environmentálne centrum n.o.Environemntálna výchova a vzdelávanie – mobilná aplikácia: ENVIROscout
77E2780Nezisková organizácia BarboraPamäť kameňa
78E2764Občianske združenie Návrat do divočinyPraktické skúsenosti a vzdelávanie pre študentov a verejnosť pri záchrane zvierat
79E2785Občianske združenie Požičaná planéta pre školyVzdelávacie semináre “Všetci máme zodpovednosť”
80E2799Obec AndovceNáučný chodník k parku
81E669Obec AndrejováAndrejová – rekonštrukcia vodovodu
82E2665Obec BábKultúrny dom
83E541Obec BabieČOV a kanalizácia Babie
84E1872Obec BabindolVýstavba a rekonštrukcia chodníka v obci Babindol
85E800Obec BabindolNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu
86E82Obec BáčZvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč
87E2483Obec BáčZvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč
88E1342Obec BačkovPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bačkov
89E1561Obec BačkovRozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bačkov
90E2243Obec BadínZateplenie stravovacieho zariadenia “Skalica”
91E2447Obec BajerovZateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Bajerov
92E1426Obec BajtavaObstaranie drviča drevnej hmoty – zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
93E511Obec Balog nad IpľomRekonštrukcia a rozšírenie ČOV Balog nad Ipľom
94E798Obec BaloňTriedený zber komunálneho odpadu v obci Baloň
95E2576Obec BánovTelocvičňa – zateplenie
96E1161Obec BaraPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bara
97E641Obec BartošovceRozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce – Podstavenec
98E1560Obec BaškovceZber biologicky rozložiteľných odpadov
99E586Obec BátorováRozšírenie kanalizácie v obci Bátorová
100E2130Obec BeckovZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
101E706Obec Belá – DuliceBelá – Dulice, Rozšírenie vodovodu
102E1869Obec Bellova VesPodpora domáceho kompostovania
103E580Obec BelovežaBeloveža-kanalizácia a ČOV
104E1115Obec BelujZberný dvor v obci Beluj
105E552Obec BenkovceKanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa
106E1223Obec BešaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beša
107E1491Obec BešaIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Beša
108E543Obec BetliarČistiareň odpadových vôd Betliar – stavebná časť
109E545Obec BežovceKanalizácia obce Bežovce
110E574Obec BijacovceKanalizácia a ČOV Bijacovce – časť kanalizácia I. etapa
111E1982Obec BlatnéZvýšenie energetickej bilancie Obecného úradu
112E2702Obec Blatné RemetyZŠ Blatné Remety – zvýšenie energetickej účinnosti budovy na pozemku parc. KN C č. 199, v katastrálnom území Blatné Remety
113E1624Obec BlatnicaNákup techniky na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Blatnica
114E1854Obec BlažicePodpora zhodnocovania BRKO v obci Blažice
115E930Obec BodíkyZlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Bodíkoch
116E1390Obec BoheľovZakúpenie technologického vybavenia pre obec Boheľov
117E1156Obec BoľBoľ – zberný dvor
118E1018Obec BoľkovceTriedený zber komunálneho odpadu v obci Boľkovce
119E1150Obec BorinkaZberný dvor Borinka
120E969Obec Borský Svätý JurZabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur
121E433Obec BoryKanalizácia obce Bory – III. etapa
122E280Obec BošanyNosič náradia s cisternou na vodu a zametákom pre Obec Bošany
123E866Obec BrehovIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Brehov
124E121Obec BrekovKanalizácia Brekov
125E1076Obec BrekovZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Brekov
126E1924Obec BrekovZlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Brekove
127E556Obec BretkaKanalizáci a ČOV Bretka
128E2039Obec BrezinaBrezina – Kultúrny dom a obecný úrad – Zníženie energetickej náročnosti objektu
129E2591Obec BreznicaZníženie energetickej náročnosti KSB Breznica
130E1883Obec BrusnicaRekonštrukcia cestných rigolov v obci Brusnica
131E2608Obec BrusnicaZateplenie ZŠ Brusnica
132E1771Obec BrutyObstaranie záhradných kompostérov, štiepkovača a mulčovača – obec Bruty
133E116Obec BúčRekonštrukcia ČOV obec Búč
134E401Obec BučanySplašková kanalizácia Bučany
135E553Obec BukovceKanalizácia a ČOV v obci Bukovce
136E2456Obec BunkovceObecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov
137E1460Obec BušinceKompostové hospodárstvo v obci Bušince
138E2031Obec BušinceZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V BUŠINCIACH
139E403Obec BystráČOV Bystrá – strojnotechnologická časť
140E2752Obec BystráZABEZPEČENIE ODPADU PROTI PRÍSTUPU MEDVEĎA HNEDÉHO V OBCI BYSTRÁ
141E920Obec BystréZakúpenie malotraktora s vlečkou na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bystré
142E884Obec BystričanyTriedený zber komunálneho odpadu v obci Bystričany
143E1202Obec Bzince pod JavorinouZakúpenie technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
144E2654Obec Bzince pod JavorinouObecný úrad – Zníženie energetickej náročnosti stavby
145E2484Obec BzovíkZníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík
146E924Obec BžanyZlepšenie odpadového hospodárstva v obci Bžany
147E2615Obec BžanyZateplenie bývalej budovy Ocú Bžany
148E295Obec CabovCabov – Kanalizácia
149E2337Obec CabovZvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov
150E846Obec CerovoDobudovanie technickej infraštruktúry v obci Cerovo
151E250Obec ČabZakúpenie komunálneho vozidla na zníženie znečistenia ovzdušia
152E285Obec ČabČab – kanalizačná sieť a regionálna čistiareň odpadových vôd
153E989Obec ČabZakúpenie technologického vybavenia pre obec Čab
154E1814Obec ČabZakúpenie technológie na spracovanie odpadov v obci Čab
155E1098Obec ČakaZberný dvor Čaka
156E2135Obec ČakaZvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka
157E725Obec ČalovecPrívod vody do časti obce Violín z obce Čalovec
158E399Obec ČastáČastá – splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2021: časť Hlavnej ulice – stoka B od 22.metra za šachtou 12 po 26.meter za šachtou 19 t.j. 295 m úsek s 29 ks dom. kanaliz. prípojok /od P6 po P34/)
159E425Obec ČastkovČastkov – kanalizácia a ČOV (zberač A 5 od šachty č. 45 po šachtu č. 50)
160E2185Obec ČechynceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy šatne TJ- FC Čechynce
161E1500Obec ČeľovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čeľovce
162E953Obec ČereňanyNákup traktora s príslušenstvom
163E1321Obec ČereňanyTriedenie a predchádzanie vzniku BRKO v obci Čereňany
164E61Obec ČerhovModernizácia vykurovacieho systému ZŠ a MŠ Čerhov
165E1562Obec ČermanyEfektívnejší triedený zber v Čermanoch
166E2638Obec ČermanyAdministratívny objekt
167E482Obec ČerníkČerník kanalizácia, zmena stavby pred dokončením
168E39Obec ČervenicaKomunitné centrum – zdroj tepla
169E1109Obec ČerveníkVýstavba zberného dvora
170E1154Obec ČerveníkZberný dvor
171E2382Obec ČerveníkRekonštrukcia zdrojov tepla, materskej škôlke v obci Červeník
172E1501Obec ČičarovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čičarovce
173E1697Obec ČiernaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierna
174E373Obec Čierna VodaPREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE
175E748Obec Čierna VodaPREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE
176E409Obec Čierny BrodRozšírenie verejnej kanalizácie
177E1471Obec Čiližská RadvaňZvýšenie efektívnosti triedeného zberu KO v Čiližskej Radvani
178E474Obec ČimhováČimhová – Kanalizácia III. etapa A2-1
179E1756Obec ČimhováNovostavba malej kompostárne v obci Čimhová
180E926Obec ČimhováTriedený zber komunálneho odpadu v obci Čimhová
181E422Obec ČirčOchrana rieky Poprad Kanalizácia a Rozšírenie kanalizácie Čirč
182E2391Obec ČirčZníženie energetickej náročnosti školskej jedálne Čirč
183E2510Obec ČoltovoRekonštrukcia obecného domu na podporu predaja miestnych výrobkov – Obec Čoltovo
184E2674Obec ČučmaZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY
185E1885Obec DechticeProtipovodňové opatrenia v obci Dechtice
186E2556Obec DechticeZdravotné stredisko Dechtice- zateplenie obvodového a strešného plášťa
187E690Obec DemjataDemjata – vodovod I. etapa
188E1046Obec DemjataZefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Demjata
189E1120Obec DivinaVybudovanie zberného dvora v obci Divina
190E1802Obec Dlhé StrážePodpora domáceho kompostovania v obci Dlhé Stráže
191E1249Obec DobráPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dobrá
192E1700Obec DobráPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dobrá
193E2655Obec Dobrá NivaObnova hasičskej zbrojnice
194E2808Obec Dobrá NivaRevitalizácia pastevného lesa Gavurky
195E821Obec DobrohošťTraktor s čelným nakladačom pre obec Dobrohošť
196E2068Obec DobrohošťRekonštrukcia objektu kultúrneho domu – Dobrohošť – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
197E699Obec DohňanyVodovod Zbora – I. etapa
198E1992Obec DolinkaZvyšovanie energetickej účinnosti obecnej budovy – kultúrny dom Dolinka – etapa 2
199E2599Obec Dolná KrupáObnova budovy kultúrneho strediska Dolná Krupá zateplením obvodového plášťa
200E506Obec Dolná StrehováVýmena technologickej časti čerpacej stanice Rákytie – Dolná Strehová
201E1136Obec Dolná StrehováDobudovanie priestorov zberného dvora v obci Dolná Strehová
202E462Obec Dolné DubovéCeloobecná kanalizácia Dolné Dubové
203E2420Obec Dolné DubovéKultúrny dom- zateplenie obvodového plášťa
204E339Obec Dolné LefantovceHorné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť
205E638Obec Dolné MladoniceRekonštrukcia obecného verejného vodovodu I.Etapa, vetva B,C
206E2602Obec Dolné SalibyStavebné úpravy pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy s VJS s.č. 666, Dolné Saliby
207E2640Obec Dolné SrnieZateplenie kultúrneho domu Dolné Srnie. Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy zateplením.
208E306Obec Dolné TrhovišteDolné Trhovište – kanalizačná sieť
209E1870Obec Dolný HarmanecPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dolný Harmanec
210E1581Obec Dolný LopašovTriedený zber komunálneho odpadu v obci Dolný Lopašov
211E977Obec Dolný OhajPodpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj
212E2144Obec Dolný OhajZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Dolný Ohaj
213E2743Obec DonovalyZabezpečenie kontajnerových stojísk pred neoprávnenou manipuláciou
214E1762Obec DrábskoPodpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drábsko
215E2050Obec DrahňovDRAHŇOV: Prestavba budovy obchodu a služieb na Obecný úrad – Prestavba dokončenej stavby
216E2023Obec DrahovceZateplenie stien a strechy CVČ Drahovce
217E362Obec DravceObec Dravce – obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce
218E1228Obec Drienovská Nová VesZvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drienovská Nová Ves
219E742Obec DubníkDubník – Dvor Mikuláš, prepojenie vodovodnej siete, 3. etapa
220E2751Obec DúbravyDúbravy – Iviny, kontajnery zabezpečené proti vniknutiu medveďa hnedého
221E1399Obec DulovceKompostovanie BRKO v meste Dulovce
222E208Obec Dunajská LužnáZlepšenie kvality ovzdušia v obci Dunajská Lužná.
223E2546Obec Dunajská LužnáZateplenie budovy a výmena okien I. etapa – ,,Stacionár”
224E2300Obec DuplínZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO DOMU DUPLÍN
225E1905Obec ĎurčináPodpovrchové vsakovacie a retenčné systémy
226E680Obec ĎurčináRozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurčiná
227E1027Obec ĎurďošNákup traktora na zabezpečenie triedenéhe zberu
228E608Obec ĎurkovKanalizácia v obci Ďurkov – II. etapa, rozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurkov
229E2029Obec ĎurkovObnova telocvične ZŠ Ďurkov
230E1356Obec DvorecNakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec.
231E614Obec Dvorníky-VčeláreSplašková kanalizácia Dvorníky – Včeláre
232E750Obec Dvory nad ŽitavouDobudovanie vodovodu a kanalizácie Dvory nad Žitavou – časť Nový svet
233E818Obec FarnáObstaranie technologických zariadení za účelom zefektívnenia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Farná
234E2473Obec FigaZvyšovanie energetickej účinnosti základnej školy a materskej školy v obci Figa
235E303Obec ForbasyFORBASY – ČOV
236E291Obec FričovceRozšírenie verejnej kanalizácie Fričovce
237E2437Obec FuliankaObecná budova vo Fulianke – zníženie energetickej náročnosti
238E1898Obec GajaryBudovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody pre obec Gajary
239E187Obec GbelceZrevitalizovanie centrálnej zóny v obci Gbelce
240E597Obec GečaGeča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
241E634Obec GečaGeča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
242E901Obec GemerTriedenie komunálneho odpadu – kompostáreň Gemer
243E2649Obec GemerZateplenie materskej školy č.s. 202
244E1604Obec GemerObec GemerStroje na zber biologického odpadu odpadu Gemer
245E655Obec Gemerská PanicaDokončenie vodovodu v obci Gemerská Panica
246E1739Obec Gemerská PanicaRozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Gemerská Panica
247E2474Obec Gemerská PanicaZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Gemerská Panica
248E438Obec GerlachovGerlachov, Rozšírenie kanalizácie , Gerlachov, Rozšírenie gravitačnej vetvy E
249E476Obec GolianovoGolianovo – dobudovanie kanalizácie
250E1329Obec GolianovoPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Golianovo
251E1580Obec GolianovoZber biologicky rozložiteľných odpadov
252E615Obec Granč – PetrovceKanalizácia k IBV Lúčky v obci Granč- Petrovce
253E2737Obec Granč – PetrovceZateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč-Petrovce
254E450Obec HabovkaRozšírenie stokovej siete v obci Habovka
255E765Obec HabovkaBudovanie verejného vodovodu v obci Habovka
256E642Obec HájHáj-intenzifikácia vodovodu I.etapa, Obnova potrubného rozvodu vody
257E689Obec HaláčovceVodovod Haláčovce – Otrhánky, časť Haláčovce
258E1080Obec HaličZefektívnenie systému zberu a spracovania triedených zložiek komunálneho odpadu v obci Halič
259E2718Obec HaličZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič
260E436Obec HankovceSplašková kanalizácia obce Hankovce
261E1068Obec HankovceZefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Hankovce
262E2383Obec HažínHažín – Komunitné centrum mladých – Stavebné úpravy
263E1021Obec HažínIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hažín
264E1264Obec HodkovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hodkovce
265E379Obec HokovceHokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince
266E2138Obec HolčíkovceRekonštrukcia ZŠ Holčíkovce
267E290Obec HoliceRozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice
268E2375Obec HoliceZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice
269E576Obec HolumnicaČOV HOLUMNICA – REKONŠTRUKCIA STROJNOTECHNOLOGICKEJ ČASTI
270E1285Obec HolumnicaKompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica
271E2418Obec HolumnicaZateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica
272E912Obec Hontianska VrbicaTriedený zber komunálneho odpadu
273E1167Obec Hontianske TesáreKompostovanie v Hontianskych Tesároch
274E2240Obec Horná KráľováZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy s.č.372 v Hornej Kráľovej
275E1444Obec Horná KrupáObstaranie mobilného šptiepkovača / drviča drevnej hmoty
276E103Obec Horná LehotaHorná Lehota-ČOV III. Etapa (zmena č.1)
277E2399Obec Horná LehotaZŠ Horná Lehota – zateplenie
278E83Obec Horná PotôňRekonštrukcia ústredného vykurovania (modernizácia kotolne)základnej školy a materskej školy v obci H. Potôň
279E1028Obec Horná PotôňNákup techniky pre triedený zber odpadu v obci Horná Potôň
280E2455Obec Horná PotôňViacúčelový objekt Obecný dom – zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy
281E1636Obec Horná SúčaZlepšenie komunálnej úrovne v obci Horná Súča
282E945Obec Horná VesTriedený zber komunálneho odpadu v obci Horná Ves
283E357Obec Horné LefantovceHorné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť, Horné Lefantovce – kanalizačná sieť – zmena a doplnenie kanalizačnej siete II
284E1367Obec Horné LefantovceNákup kompostérov do domácností v obci Horné Lefantovce
285E990Obec Horné ObdokovceZabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Horné Obdokovce
286E1805Obec Horné ObdokovcePodpora domáceho kompostovania v obci v obci Horné Obdokovce
287E200Obec Horné SalibyZlepšenie kvality ovzdušia v obci Horné Saliby
288E1434Obec Horné SalibyPredchádzanie vzniku BRKO v obci Horné Saliby
289E1459Obec Horný BarDomáce zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Hornom Bare
290E1584Obec HostieZabezpečenie efektívneho triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu v obci Hostie
291E1554Obec HostoviceNákup techniky odpadového hospodárstva obce Hostovice
292E2098Obec HostoviceZvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Hostovice
293E2070Obec Hôrka nad VáhomZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNE ZARIADENIE
294E329Obec Hrabovec nad LaborcomHrabovec nad Laborcom – kanalizácia
295E387Obec HrabušiceRozšírenie vodovodu, rozšírenie kanalizácie Hrabušice – Mýto
296E746Obec HrabušiceRozšírenie vodovodu, rozšírenie kanalizácie Hrabušice – Mýto
297E419Obec HrádokHrádok – Kanalizácia
298E2219Obec HrachovoZateplenie kultúrneho domu
299E985Obec HraňZabezpečenie triedeného zberu BRO v obci Hraň
300E2270Obec HrhovZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Hrhov
301E2749Obec HrochoťNákup zberných nádob, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu
302E193Obec HronovceZlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Hronovce
303E925Obec Hronský BeňadikIntenzifikácia triedeného zberu v Hronskom Beňadiku
304E1361Obec HrušovZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV
305E1432Obec HulRozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
306E510Obec HuncovceČOV Huncovce – II.etapa
307E1260Obec ChlmecPodpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Chlmec
308E2356Obec ChmeľovPavilón ZŠ – stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti školského pavilónu
309E620Obec ChmeľovecRozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec
310E104Obec Chminianska Nová VesIntenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves
311E1226Obec Chminianska Nová VesKompostáreň Chminianska Nová Ves
312E1493Obec Chminianska Nová VesKompostáreň Chminianska Nová Ves
313E2282Obec Chminianska Nová VesZníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
314E1456Obec Chorvátsky GrobZakúpenie nádob na kuchynský odpad
315E1944Obec Chorvátsky GrobZŠ II.Etapa – Zateplenie, tepelný zdroj TČ pre vykurovanie
316E2074Obec ChynoranyModernizácia a rekonštrukcia Obvodného zdravotného strediska Chynorany
317E500Obec IhľanyČOV Ihľany II. etapa – rozšírenie strojnotechnologickej časti
318E2387Obec ImeľZvyšovanie energetickej účinnosti budovy na vzdelávanie, vrátane zateplenia, využitia dažďovej vody a výsadby zelene
319E1829Obec Ipeľské PredmostiePodpora domáceho kompostovania v obci Ipeľské Predmostie
320E1582Obec Ipeľský SokolecZabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ipeľský Sokolec
321E492Obec Ivanka pri DunajiDoplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa (SO 07 Stoka Nádražná 7 a SO 10 Stoka Puškinova)
322E154Obec Ivanka pri Nitre„Zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie prašnosti prostredia využitím komunálnej techniky v obci Ivanka pri Nitre“
323E2143Obec Ivanka pri NitreTJ Ivanka pri Nitre Šatne
324E1878Obec IžkovceREKONŠTRUKCIA ODVODŇOVACÍCH RIGOLOV V OBCI IŽKOVCE
325E575Obec JablonovObecná kanalizácia a ČOV Jablonov – stavebný objekt SO 01 – kanalizačná sieť, ČOV Jablonov
326E1058Obec JablonovZber komunálneho odpadu v rómskej osade
327E1352Obec JablonovPodpora domáceho kompostovania v marginalizovanej rómskej komunite v obci Jablonov
328E2093Obec JabloňovceZnižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Jabloňovce
329E817Obec JahodnáEfektívny triedený zber komunálneho odpadu v Jahodnej
330E2344Obec JahodnáZvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej
331E646Obec JakovanyVodovod obce Jakovany
332E1794Obec Jakubany, Jakubany 555Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Jakubany
333E726Obec JakubovJakubov – intenzifikácia úpravne vody – I. etapa
334E810Obec JakubovPodpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubany
335E1547Obec JalováNákup techniky odpadového hospodárstva obce Jalová
336E380Obec JamníkRozšírenie ČOV obec Jamník
337E1071Obec JamníkNákup traktora s čelným nakladačom a návesom
338E1019Obec JaníkyTriedený zber odpadu v obci Janíky
339E645Obec JanovJanov – verejný vodov
340E2488Obec Janova LehotaZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, Janova Lehota
341E175Obec JánovceZlepšenie kvality ovzdušia obce Jánovce
342E108Obec JánovceRekonštrukcia ČOV Jánovce
343E2467Obec JarabáZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Jarabej
344E2747Obec JarabáObstaranie zberných nádob na komunálny odpad, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu v obci Jarabá
345E602Obec JasenovJasenov – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
346E1899Obec JasenovceOpatrenia mimo vodného toku v obci Jasenovce
347E1318Obec JasovZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Jasov
348E1921Obec Jastrabie nad TopľouProtipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou- SO 02 Protipovodňová hrádza
349E2724Obec Jastrabie nad TopľouZvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy
350E520Obec JoviceKanalizácia a ČOV Jovice
351E883Obec KačanovTechnické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Kačanov
352E1042Obec KalinkovoTriedený zber komunálneho odpadu v obci Kalinkovo
353E653Obec KalinovoKalinovo, predĺženie vodovodu Stefánikova ulica
354E667Obec Kalinovo„ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU KALINOVO – časť BRIEŽKY, 3. etapa“
355E1354Obec Kalná nad HronomMateriálne zabezpečenie zberu kuchynského odpadu v obci Kalná nad Hronom
356E2214Obec KalondaZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda
357E2553Obec KamenínRiešenie havarijnej situácie a fasády a strechy obecného úradu v obci Kamenín
358E13Obec Kamenná PorubaRekonštrukcia kotolne a rozvodov tepla – MŠ Kamenná Poruba
359E2311Obec Kamenné KosihyKultúrny dom súp.č. 115 v obci Kamenné Kosihy
360E58Obec Kamenný MostPodpora výroby elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
361E978Obec Kamenný MostRozvoj odpadového hospodárstva v obci Kamenný Most
362E408Obec KapušanyČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba
363E1245Obec KapušanyPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kapušany
364E2078Obec KazimírZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom v obci Kazimír
365E2514Obec Kláštor pod ZnievomPROJEKT ZVÝŠENIA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI 2. BUDOVY GYMNÁZIA
366E2713Obec KlčovVýmena zdroja tepla kultúrneho domu Klčov
367E838Obec KlenováTriedený zber komunálneho odpadu v obci Klenová
368E624Obec KľušovRozšírenie verejného vodovodu v obci Kľušov
369E1107Obec Kočín – LančárZberný dvor Obce Kočín-Lančár
370E1159Obec Kokšov-BakšaKokšov – Bakša – zberný dvor
371E1876Obec KolbovceOpatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce
372E1782Obec KolbovceNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kolbovce
373E2127Obec KolíňanyZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
374E279Obec KoltaNákup komunálneho vozidla v obci Kolta
375E1155Obec KoltaRekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta
376E2585Obec KoltaRekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou – Kolta
377E2657Obec KomárovModernizácia zdroja tepla a rozvodov ÚK v KSB v Komárove
378E656Obec KomárovceIBV Komárovce
379E2618Obec KomočaZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči
380E2707Obec KoňušRekonštrukcia verejnej budovy obce Koňuš
381E663Obec KoprivnicaRozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica – rozvod vody
382E2709Obec KordíkyRekonštrukcia obecného úradu obce Kordíky
383E2123Obec KorejovceEnergetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Korejovce
384E2246Obec KoromľaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy – Zariadenie pre seniorov v obci Koromľa, Pavilón A
385E1983Obec KostolecKostolec – Kultúrny dom, Zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami
386E485Obec KostolišteKostolište, kanalizácia,III. etapa
387E215Obec Kostolná pri DunajiNákup komunálneho vozidla
388E984obec Kostolná VesZvýšenie efektivity triedeného zberu v obci Kostolná Ves
389E777Obec Kostolné KračanyKračany – skupinový vodovod
390E2404Obec Kostolné KračanyAdministratívna budova dobrovoľných hasičov – zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy dobrovoľných hasičov (budova obecného úradu)
391E2393Obec Košecké PodhradieViacúčelová budova č.s. 359-obecný úrad,požiarna zbrojnica,kultúrny dom
392E1909Obec Kráľov BrodProtipovodňová ochrana Kráľov Brod – Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia
393E1139Obec Kráľov BrodNákup zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu
394E1083Obec Kráľová nad VáhomPodpora aktivít zberu komunálneho odpadu – Zberný dvor Kráľová nad Váhom
395E2729Obec Kráľová pri SenciOBECNÝ DOM – Kráľová pri Senci
396E2732Obec KraľovanyOprava havarijného stavu strechy viacúčelovej budovy v obci Kraľovany
397E1394Obec Kráľovičove KračanyZakúpenie technologického vybavenia pre obec Kráľovičove Kračany
398E2017Obec KrasňanyStavebné úpravy základnej školy – zateplenie, rekonštrukcia kotolne
399E539Obec Krásnohorská Dlhá LúkaRozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník
400E1449Obec Krásny BrodVýstavba malej kompostárne a zakúpenie technologického vybavenia pre obec Krásny Brod
401E2212Obec Krásny BrodZateplenie budovy obecného úradu v obci Krásny Brod.
402E2141Obec KravanyZateplenie objektu Materskej školy
403E46Obec Kravany nad DunajomVýroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
404E2429Obec KrčavaEnergetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Krčava
405E701Obec Krivosúd – BodovkaRozšírenie verejného vodovodu Krivosúd-Bodovka
406E1637Obec Krivosúd – BodovkaZlepšenie komunálnej úrovne v obci Krivosúd- Bodovka
407E2434Obec KrnčaZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY – MATERSKÁ ŠKOLA V KRNČI súp. č. 504
408E1894Obec KružlováRekonštrukcia cestných rigolov v obci Kružlová
409E2353Obec KuchyňaZŠ Kuchyňa – zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
410E1343Obec KuklovPodpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kuklov
411E2722Obec KuklovZákladná škola v obci Kuklov
412E2149Obec KuraľanyZvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v Kuraľanoch.
413E937Obec KusínTechnické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Kusín
414E853Obec KvakovceDobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Kvakovce a rekreačnej oblasti Domaša
415E2024Obec KvakovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Kvakovce
416E2446Obec KvašovStavebné úpravy materskej školy
417E311Obec LábKanalizácia obce Láb III.Etapa
418E17Obec LadaZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Lada
419E472Obec LadceRozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Ladce
420E1735Obec LadmovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ladmovce
421E1559Obec LadomirovNákup techniky odpadového hospodárstva obce Ladomirov
422E2711Obec LadomirováZníženie energetickej náročnosti základnej školy
423E1152Obec LastovceLastovce – zberný dvor
424E542Obec LaškovceKanalizácia Laškovce – 1.stavba
425E727Obec Lazy pod MakytouBudovanie vodovodu v obci Lazy pod Makytou – miestna časť Dubková
426E2491Obec Lazy pod Makytou“Školský areál – Lazy pod Makytou” SO-03 – Materská škola + Jedáleň s kuchyňou – Zníženie energetickej náročnosti stavby
427E1067Obec Lehota pod VtáčnikomNavýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Lehota pod Vtáčnikom
428E2565Obec LekárovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu – Lekárovce
429E1718Obec LelesPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Leles
430E183Obec LemešanyZlepšenie kvality ovzdušia obce Lemešany
431E2303Obec LenartovZníženie energetickej náročnosti obecného úradu
432E402Obec LesnicaČOV a kanalizácia I.etapa Lesnica
433E1515Obec LetanovceRozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Letanovce
434E397Obec LičartovceLIČARTOVCE – rozšírenie stokovej siete a Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce
435E1279Obec LičartovceLičartovce – vjazd na zberný dvor a kompostovisko
436E1526Obec LičartovceMechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie odpadu v Ličartovciach
437E2517Obec LičartovceZníženie energetickej náročnosti centra voľného času
438E2226Obec LimbachZATEPLENIE BUDOVY MŠ
439E662Obec LipníkyLipníky – rozšírenie verejného vodovodu
440E1171Obec LipováKompostér do každej domácnosti
441E107Obec Liptovská KokavaČOV Liptovská Kokava
442E1629Obec Liptovská LúžnaRozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu
443E199Obec Liptovská OsadaZlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada
444E991Obec Liptovská PorúbkaZvýšenie separácie odpadov a zakúpenie techniky v obci Liptovská Porúbka
445E1420Obec Liptovské RevúceObstaranie kompostérov pre obec Liptovské Revúce
446E1934Obec Liptovské RevúceZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – SO 01 – Telocvičňa č.s. 264
447E2631Obec Lom nad RimavicouZateplenie objektu Obecného úradu Lom nad Rimavicou
448E1991Obec LomnáZateplenie Materskej školy v obci Lomná
449E715Obec LopašovSenica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť (SO 06 Vodovod Lopašov – časť z vodovodného radu 1 – od km 0,419 po km 0,633
450E73Obec LovčaZákladná a materská škola Lovča – Rekonštrukcia vykurovania
451E2607Obec LovčaZníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Námestie SNP č.48, Lovča
452E604Obec LubeníkLubeník – rozšírenie kanalizácie
453E781Obec ĽubietováBudovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v obecných lesoch Ľubietová
454E939Obec LubinaMalotraktor s čelným nakladačom pre obec Lubina
455E2125Obec LubinaOBECNÝ ÚRAD – Zníženie energetickej náročnosti
456E407Obec ĽubotínĽubotín-Kanalizácia-II.etapa (Budovanie kanalizácie)
457E877Obec LučivnáIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Lučivná
458E1720Obec LučivnáPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Lučivná
459E415Obec LúčkyEliminácia balastných vôd v stokovej sieti v obci Lúčky
460E1173Obec LúčkyDomáce kompostovanie vracia pôde úrodnosť
461E2160Obec Lúčnica nad ŽitavouZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
462E118Obec LúkaLúka, Modrovka, Modrová – kanalizácia a ČOV
463E1198Obec LukavicaZlepšenie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a verejných plôch v obci Lukavica – II. etapa: nákup drviča drevnej hmoty
464E1623Obec LukavicaZlepšenie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a verejných plôch v obci Lukavica – I. etapa: nákup univerzálneho multifunkčného kĺbového kolesového nakladača s nevyhnutným príslušenstvom
465E396Obec LúkyROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE v obci Lúky – Dielnice
466E1962Obec LúkyZateplenie materskej škôlky – Lúky
467E2108Obec LužiankyPosúdenie objektu šatní OFK Lužianky – zníženie energetických nárokov budovy
468E2032Obec Lysá pod MakytouObecný úrad – stavebné úpravy
469E204Obec MaduniceZvyšovanie kvality ovzdušia v obci Madunice
470E2396Obec MakovObecný úrad Makov č.60 -zníženie energetickej náročnosti
471E508Obec Malá DomašaRozšírenie ČOV Malá Domaša
472E1573Obec Malá FrankováTriedený zber komunálneho odpadu v obci Malá Franková
473E2604Obec Malá FrankováZníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Malá Franková
474E1237Obec Malá nad HronomPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malá nad Hronom
475E1475Obec MalcovRozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Maľcov
476E1620Obec Malé KozmálovceZber a odvoz biologického odpadu obce Malé Kozmálovce
477E2690Obec Malé LeváreZákladná škola Malé Leváre – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
478E1888Obec Malé RaškovceOprava protipovodňových opatrení obci Malé Raškovce
479E878Obec Malé TrakanyIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany
480E1721Obec Malé TrakanyPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malé Trakany
481E495Obec MálinecRekonštrukcia ČOV Málinec
482E1627Obec Malý HorešRozvoj odpadového hospodárstva v obci Malý Horeš
483E105Obec Malý LapášČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity
484E1182Obec Malý LapášZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Malý Lapáš podporou domáceho kompostovania
485E587Obec Malý SlavkovSO 08 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
486E728Obec Malý ŠarišMalý Šariš – Rozšírenie vodovodu na parcele č. 902/2
487E1072Obec MalženicePosilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Malženice
488E1665Obec Maršová – RašovVýstavba malej kompostárne a podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov
489E2015Obec MartinčekZateplenie Kultúrneho domu Martinček
490E1978Obec MedveďovZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
491E2169Obec Melčice – LieskovéRekonštrukcia kultúrneho domu Melčice -Lieskové
492E819Obec Michal na OstroveZvýšenie kvality triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Michal na Ostrove
493E1195Obec Michal nad ŽitavouROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI MICHAL NAD ŹITAVOU
494E632Obec MichaľanySkupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina
495E2489Obec Miklušovce,,Zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy v obci Miklušovce”
496E437Obec MiloslavovRozšírenie existujúcej stokovej siete v obci Miloslavov
497E737Obec MiloslavovRozšírenie existujúceho verejného vodovodu v obci Miloslavov
498E1219Obec MiloslavovPodpora zhodnocovania BRKO – veľkokapacitný drvič drevnej hmoty
499E558Obec MilpošOprava budovy ČOV Milpoš
500E2656Obec MilpošPrístavba Materskej školy v obci Milpoš
501E1364Obec MirkovcePredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Mirkovce
502E2180Obec MlynicaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Mlynica
503E1121Obec Mníchova LehotaZberný dvor – Mníchova Lehota
504E23Obec MočaObec Moča – Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom OZE – 2.
505E1216Obec MočaPredchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Moča
506E2278Obec MočaZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Moča
507E1734Obec Modra nad CirochouPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Modra nad Cirochou
508E1035Obec ModranyRozvoj odpadového hospodárstva v obci Modrany
509E1435Obec ModranyPodpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Modrany
510E2515Obec ModrovkaMaterská škola – zlepšenie energetickej náročnosti budovy
511E2230Obec MojmírovceZateplenie a výmena krytiny na verejnej budove
512E1273Obec MojzesovoKompostáreň
513E205Obec Mokrá LúkaNákup komunálneho vozidla zameraného na čistenie a udržiavanie obecných komunikácií
514E588Obec MokranceMokrance – kanalizácia 1. stavba
515E2678Obec MokranceZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI MŠ A ZŠ V OBCI MOKRANCE
516E570Obec MoravanyMoravany – Kanalizácia
517E2754Obec MoravanyNávrat jarabice poľnej do voľnej prírody s revitalizáciou jej prirodzeného prostredia
518E2804Obec MoravanyNáučné chodníky a arborétum
519E109Obec Moravský Svätý JánMoravský Svätý Ján – intenzifikácia ČOV
520E2554Obec Moravský Svätý JánZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
521E1208Obec MostováPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Mostová
522E1632Obec Muránska HutaRozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov Muránska Huta a m. č. Predná Hora
523E1849Obec Muránska LehotaLikvidácia zelene zo záhrad a kuchynského odpadu
524E44Obec MužlaKultúrny dom – Fotovoltaická elektráreň
525E2231Obec MužlaZníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Mužla
526E2805Obec MužlaVypracovanie stratégie odpadového hospodárstva – Obec Mužla
527E296Obec MyslinaMyslina – Kanalizácia a ČOV
528E975Obec Mýtne LudanyTriedený zber komunálneho odpadu
529E1206Obec NálepkovoKompostéry v obci Nálepkovo
530E47Obec NánaObec Nána – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov – FVZ Materská škola a Základná škola Nána
531E1900Obec ŇáradZníženie dopadov intenzívnych zrážok v obci Ňárad
532E1296Obec NedašovceSkvalitnenie triedeného zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nedašovce
533E1864Obec NededPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Neded
534E1414Obec NemčiňanyNákup kompostérov v obci Nemčiňany
535E1619Obec NemčiňanyZber a odvoz biologického odpadu z verejných komunikácií obce
536E578Obec NemešanySplašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany
537E2687Obec NeninceZlepšovanie energetickej hospodárnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nenince
538E691Obec NeslušaVodovod Nesluša – Žiar – rekonštrukcia vodovodnej siete / udržiavacie práce
539E1941Obec Nitrianska BlatnicaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica
540E1124Obec Nitrianska StredaTechnika pre triedený zber odpadov v obci Nitrianska Streda
541E2099Obec Nitrianska StredaZníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nitrianska Streda
542E1877Obec Nižná JedľováBUDOVANIE PROTIPOVDOŇOVÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
543E2200Obec Nižná OlšavaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrno-správnej budovy
544E34Obec Nižná PoliankaRekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ s MŠ s výmenou zdroja tepla z tuhého na plynné
545E2531Obec Nižná RybnicaEnergetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Nižná Rybnica
546E1960Obec Nižná SlanáBudova ľudovej školy Nižná Slaná, Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
547E2359Obec Nižné RepašeZlepšenie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Nižné Repaše
548E1943Obec Nižné RužbachyZvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy súp. č. 134
549E1857Obec Nižný ČajPodpora recyklácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Nižný Čaj
550E2233Obec Nižný TvarožecRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižný Tvarožec
551E2363Obec NolčovoStavebné úpravy domu kultúry
552E125Obec Nová DedinkaVerejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel
553E1340Obec Nová KelčaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nová Kelča
554E2577Obec Nová KelčaZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY V OBCI NOVÁ KELČA
555E2195Obec Nová LehotaZMENA DOKONČENEJ STAVBY zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
556E481Obec Nová Ves nad VáhomNová Ves nad Váhom – rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie -časť SO 02 Splašková kanalizácia
557E2188Obec Nová Ves nad ŽitavouZateplenie obvodových konštrukcií budovy ZŠ Nová Ves nad Žitavou
558E2062Obec NovosadZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY II.ETAPA
559E766Obec NovoťNOVOŤ – LOKALITA POD KOPEC ROZŠÍRENIE VODOVODU
560E1272Obec ObidPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Obid
561E297Obec ObyceObyce – kanalizácia
562E1425Obec ObyceZefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Obyce
563E333Obec OlcnavaOlcnava – vodovod, kanalizácia a ČOV
564E2421Obec OlcnavaZateplenie budovy ZŠ s MŠ v Olcnave
565E584Obec OlejníkovSPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V OBCI OLEJNÍKOV
566E589Obec OľkaOľka – kanalizácia 2. stavba
567E664Obec Ondavské MatiašovceVodovod Ondavske Matiašovce –
568E410Obec OponiceOPONICE-KANALIZÁCIA-II.ETAPA
569E799Obec OponiceNákup techniky na separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Oponiciach I
570E1652Obec OponiceNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Oponice II
571E72Obec OrávkaModernizácia vykurovacieho systému kultúrneho domu v obci Orávka
572E2167Obec Oravská LesnáZvyšovanie energetickej účinnosti budovy centra voľného času, klubového domu
573E77Obec Oravská PolhoraZmena palivovej základne v kotolni objektu ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora s.č. 481
574E471Obec Oravská PolhoraRozšírenie verejnej kanalizácie, Oravská Polhora – Poľana
575E123Obec Oravský PodzámokRekonštrukcia ČOV – Parkovisko, Oravský Podzámok
576E1315Obec OreskéPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Oreské
577E1751Obec OreskéPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Oreské
578E117Obec OrlovRekonštrukcia strojnotechnologickej časti ČOV ORLOV
579E720Obec Ostrá LúkaIntenzifikácia ČOV, rozšírenie stokovej siete a vodovodu v obci Ostrá Lúka
580E2723Obec Ostrá LúkaObnova objektu kultúrneho domu
581E346Obec OstraticeKanalizácia a ČOV Ostratice
582E814Obec OstraticeZabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ostratice
583E1737Obec OstraticeZabezpečenie zhodnocovania BRKO v obci Ostratice
584E2438Obec OstraticeZvýšenie energetickej účinnosti – výmena otvorových výplní budovy Kultúrneho domu Ostratice
585E666Obec OtrhánkyHaláčovce-Otrhánky vodovod
586E2495Obec OtročokZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania
587E668Obec Ozdínzásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad, Obec Ozdín, časť Bystrička – budovanie vodovodu pre MRK
588E490Obec PaňaKanalizácia Paňa
589E2511Obec Panické DravceZateplenie a oprava strechy MŠ Panické Dravce č. 33
590E591Obec ParchovanyParchovany – dobudovanie kanalizačnej siete II. etapa
591E1946Obec ParchovanyZvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy v obci Parchovany
592E102Obec PastovceČistiareň odpadových vôd Pastovce
593E340Obec PastovceRozšírenie kanalizácie obce Pastovce
594E970Obec PastovceNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu
595E2205Obec PastovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu obce Pastovce
596E2457Obec PataZateplenie obvodového plášťa – Budova šatne s.č. 928/3, Majerská ul., Pata v obci Pata
597E2605Obec PavlovceZákladná škola Pavlovce – Rekonštrukcia ÚVK a VZT
598E1927Obec Pavlovce nad UhomZvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Pavlovce nad Uhom
599E63Obec Perín-ChymRekonštrukcia kúrenia v budove obecného úradu – Perín-Chym
600E1148Obec Perín-ChymPerín – Chym – zberný dvor
601E972Obec PernekHákový nosič kontajnerov a kontajner k hákovému nosiču – Pernek
602E657Obec Petrovce nad LaborcomVodovod Petrovce nad Laborcom
603E1958Obec Petrovce nad LaborcomZateplenie polyfunkčného objektu v obci Petrovce nad Laborcom
604E544Obec PinkovceKanalizácia obce Pinkovce
605E377Obec Plavecký MikulášČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš
606E1528Obec PlešivecNákup kontajnerov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
607E91Obec PodhoriePodhorie – kanalizácia a ČOV
608E372Obec PodhradíkPodhradík – kanalizácia
609E457Obec PodkoniceKanalizácia – lokalita Pod Bukovinou, Podkonice
610E2579Obec PodolieRekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí
611E723Obec PodzámčokPodzámčok – rozšírenie vodojemu
612E232Obec PolomkaElektrické zametacie vozidlo
613E736Obec PolomkaPolomka-Hámor-vodovod
614E1387Obec PolomkaZlepšenie kompostovania v obci Polomka
615E2600Obec PorostovZvýšenie energetickej účinnosti starej školy v obci Porostov
616E2107Obec Poruba pod VihorlatomZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI NA BUDOVE MŠ + ZŠ
617E1576Obec PorúbkaZberný dvor
618E538Obec PošaPoša-splášková kanalizácia
619E75Obec Potônske LúkyZvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Potônske Lúky
620E1229Obec PovodaZakúpenie drviča drevnej hmoty pre obec Povoda
621E2133Obec PovodaRekonštrukcia domu smútku
622E435Obec PovodaObec PovodaKanalizácia – Povoda
623E429Obec PrečínDobudovanie kanalizácie v obci Prečín
624E791Obec PrečínÚprava toku – Líščí potok , k. ú. Prečín
625E1968Obec PribylinaStavebné úpravy,prístavba a nadstavba pôvodného obecného úradu s. č.60
626E721Obec PrietržkaPrietržka – Široké padelky SO: Rozšírenie verejného vodovodu
627E2162Obec PrietržkaZníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prietržka
628E489Obec PrievalyPrievaly – lokalita Záhrady – SO: Rozšírenie verejenej splaškovej kanalizácie a lokalita Pod Hájom – SO: Rozščírenie verejnej splaškovej kanalizácie
629E778Obec PrievalyPrievaly – lokalita Záhrady – SO:Rozšírenie verejného vodovodu a lokalita Pod Hájom – SO: Rozšírenie verejného vodovodu
630E1487Obec PrievalyTriedený zber komunálneho odpadu v obci Prievaly
631E1890Obec Pusté ČemernéÚprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné
632E1903Obec PušovceChodník v centrálnej časti obce Pušovce, SO 03 Chodníky a odvodnenie – chodník A
633E744Obec PušovceVodovod, kanalizácia a ČOV v obci Pušovce
634E1184Obec RadavaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Radava
635E2307Obec RadimovZvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Radimov
636E2475Obec RadnovceZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Radnovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov
637E1380Obec RadobicaVýstavba malej kompostárne a nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Radobica
638E1424Obec RadomaRozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Radoma
639E2679Obec RadošovceZvyšovanie energet. účinnosti budov základnej školy Radošovce
640E536Obec Radvaň nad LaborcomRadvaň nad Laborcom – kanalizácia Horb, ČOV
641E2694Obec RadvanovceRekonštrukcia kultúrneho domu
642E585Obec Rakovec nad OndavouKanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
643E1801Obec Rakovec nad OndavouKompostér do každej domácnosti
644E670Obec RapovceRapovce – rozšírenie vodovodu za železnicou
645E151Obec RaslaviceZlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice
646E1196Obec RastislaviceNákup kompostérov do obce Rastislavice
647E688Obec Ratkovské BystréVýmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré
648E2512Obec RatvajBudova obecného úradu súp. č. 33
649E2669Obec RáztočnoZvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ a MŠ v obci Ráztočno
650E644Obec RejdováRekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová – I.etapa
651E502Obec ReľovKanalizácia a ČOV obce Reľov
652E2695Obec Remetské HámreMaterská škola Remetské Hámre – zvyšovanie energetickej účinnosti
653E722Obec RohovSenica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť
654E1676Obec RohovPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohov
655E2592Obec RohovZvýšenie energetickej účinnosti materskej školy
656E1605Obec RohožníkTriedený zber komunálneho odpadu v Rohožníku
657E567Obec RoštárRoštár kanalizácia a ČOV, 2. stavba kanalizácia – zmena vodnej stavby pred dokončením
658E703Obec RovnéRovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou
659E1051Obec RovnéNákup komunálnej techniky (traktor, čelný nakladač, vlečka, kontajnery na triedený zber)
660E1108Obec RudňanyStavebné úpravy budovy zberného dvora v obci Rudňany
661E563Obec RudníkKanalizácia a vodovod obce Rudník
662E679Obec RudníkKanalizácia a vodovod obce Rudník
663E1146Obec RudníkRudník – zberný dvor
664E2087Obec RudníkZateplenie a výmena okien budovy ZŠ, MŠ a Ocú
665E1922Obec RuminceZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania – Rumince
666E1545Obec RuninaNákup techniky odpadového hospodárstva obce Runina
667E2637Obec RuskáZníženie energetickej náročnosti obecné domu,stavba s.č. 61 na pozemku C-KN p.č. 9 v k.ú. Ruská
668E941Obec Ruská BystráTriedený zber komunálneho odpadu v obci Ruská Bystrá
669E426Obec Ruská Nová VesSplašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves
670E2644Obec Ruská PorubaZvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ v obci Ruská Poruba
671E559Obec RuskovKanalizácia Ruskov
672E647Obec Ruský HrabovecVodovod Ruský Hrabovec
673E1579Obec Ruský PotokNákup techniky odpadového hospodárstva obce Ruský Potok
674E2472Obec Ruský PotokObnova obalových konštrukcií základnej školy č.s. 5
675E940Obec RybkyZlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu cestou obstarania komunálnej techniky
676E1125Obec RybkyVybudovanie zberného dvoru v obci Rybky
677E289Obec RybníkRybník kanalizačná sieť, II. etapa
678E1897Obec SapRekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Sap
679E2403Obec SapRekonštrukcia budovy – Denný stacionár
680E775Obec SasinkovoVodovod obce Sasinkovo zapojenie vodárenského zdroja HS-3
681E2621Obec Sečovská PoliankaZníženie primárnej energetickej náročnosti – Základná škola Sečovská Polianka
682E2624Obec SedliceZvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Sedlice
683E915Obec SedliskáTriedený zber komunálneho odpadu v obci Sedliská
684E1748Obec SedliskáPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sedliská
685E1218Obec SekuleNákup kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sekule
686E1783Obec SekuleVýstavba malej kompostárne a nákup techniky v obci Sekule
687E1199Obec SelceNákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Selce
688E2057Obec SennéSenné: Obecný úrad a materská škola – stavebné úpravy, Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania
689E2716Obec SenohradZateplenie budovy Obecného úradu Senohrad
690E1597Obec SikenicaTriedený zber KO – Sikenica
691E1930Obec SirkZvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne
692E1063Obec SkačanyNavýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Skačany
693E2333Obec Skalka nad VáhomZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY – CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI SKALKA NAD VÁHOM
694E62Obec SkárošObnova obecného úradu v Skároši
695E1291Obec SkárošZvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v obci Skároš
696E2056Obec SkárošOBNOVA OBECNÉHO ÚRADU V SKÁROŠI
697E522Obec SklabináSklabiná – Kanalizácia Vetva AA-5
698E2281Obec SlatinaZateplenie obecnej budovy č.29 v Slatine
699E126Obec SľažanySľažany – kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie ČOV
700E1613Obec SľažanyTechnické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Sľažany
701E678Obec SliepkovceVodovod Sliepkovce
702E1038Obec SliepkovceTriedený zber komunálneho odpadu v obci Sliepkovce
703E1847Obec SliepkovceZber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Sliepkovce
704E557Obec SlivníkSlivník, Kuzmice – Kanalizácia a ČOV
705E2682Obec SlopnáObecný úrad – Kultúrny dom, Slopná 159″ – Zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE, p.č. 144/2, 144/3 v k.ú. Obce Slopná – časť, diel Akumulačná nádrž na dažďovú vodu”
706E527Obec Slovenská KajňaKanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa
707E293Obec Slovenská Nová VesSlovenská Nová Ves – splašková kanalizácia
708E1565Obec Slovenská VolováNákup techniky odpadového hospodárstva obce Slovenská Volová
709E923Obec Slovenské KrivéRozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Slovenské Krivé – I.
710E1113Obec SlovinkyZberný dvor v obci Slovinky
711E2090Obec SlovinkyZníženie energetickej náročnosti budovy pre šport
712E1128Obec SmižanyVybudovanie zberného dvora v obci Smižany
713E2322Obec SmolinskéRekonštrukcia ústredného vykurovania v Materskej škôlke a Základnej škole v obci Smolinské
714E1428Obec SobošPodpora systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Soboš
715E2054Obec SokoľPOLYFUNKČNÝ OBJEKT „Obecný úrad a Kultúrny dom – Sokoľ“ zateplenie
716E596Obec SomotorKANALIZÁCIA SOMOTOR – REKONŠTRUKCIA ČERPACÍCH STANÍC NA ULICIACH POBODROŽSKÁ A HLAVNÁ
717E881Obec SomotorIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor
718E1727Obec SomotorPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Somotor
719E113Obec Spišské TomášovceDostavba a rekonštrukcia ČOV I. Spišské Tomášovce
720E1379Obec Spišský HrušovZhodocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
721E2102Obec Spišský ŠtvrtokZlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu
722E2736Obec StankovanySO 01 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Rojkov č. 425
723E1160Obec Stará VodaStará Voda – zberný dvor
724E2712Obec Staré HoryRekonštrukcia Obecného úradu – Staré hory
725E1316Obec Starý HrádokPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Starý Hrádok
726E2174Obec Starý HrádokZateplenie budovy Obecného úradu Starý Hrádok
727E2000Obec StožokRekonštrukcia kultúrneho domu Stožok
728E2633Obec StráňanyZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Stráňany
729E1458Obec StratenáObstaranie kompostérov v obci Stratená
730E216Obec StrečnoZlepšenie kvality ovzdušia v obci Strečno
731E2145Obec StrečnoBudova obecného úradu a kultúrneho domu Strečňo, stavebné úpravy a zateplenie
732E890Obec Streda nad BodrogomIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Streda nad Bodrogom
733E1525Obec Streda nad BodrogomIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Streda nad Bodrogom
734E917Obec StrekovRozvoj odpadového hospodárstva v obci Strekov
735E1893Obec Strelníkyvybudovanie vodozádržného opatrenia protipovodňovej ochrany, Strelníky, časť Hlinačky
736E498Obec StudenecIBV Studenec intenzifikácia ČOV
737E1304Obec StudenecPodpora domáceho kompostovania v obci Studenec
738E467Obec StudienkaKanalizácia a spoločná ČOV – Studienka – SO 10 Splašková kanalizácia (stoky A3-5-2, A3-5-2-1, A2, A2-1) a SO 11 Domové prípojky (na dotknutých stokách)
739E2533Obec Súľov – HradnáZvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Súľov-Hradná
740E716Obec SvätoplukovoSvätoplukovo – celoobecný vodovod
741E2193Obec SvätoplukovoZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
742E1880Obec SvätušeOpatrenie mimo vodného toku – rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Svätuše
743E459Obec Svätý AntonSvätý Anton – kanalizácia a ČOV
744E449Obec Svätý KrížRozšírenie splaškovej kanalizácie – STOKA A II. etapa
745E751Obec SverepecRozšírenie verejného vodovodu , objekty SO.01 – Rozšírenie Verejného vodovodu – Trasa 1 , SO.02 – Rozšírenie VV – Trasa 2, SO.03 Rozšírenie VV – Trasa 3 pre obec Sverepec
746E571Obec SvidničkaKanalizácia Svidnička
747E1423Obec SvinicePredchádzanie vzniku BRKO v obci Svinice
748E2508Obec ŠalgovceRekonštrukcia komunitného centra v obci Šalgovce
749E519Obec ŠandalŠANDAL – kanalizácia a ČOV
750E2321Obec Šarišská PorubaZníženie energetickej náročnosti základnej školy (SO 01 a SO 02)
751E1302Obec Šarišské MichaľanySystém predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Šarišské Michaľany
752E1553Obec ŠávoľZvýšenie efektívnosti triedeného zberu odpadov v Šávoli
753E2326Obec ŠávoľZateplenie a stavebné úpravy budovy obecného úradu
754E1594Obec ŠemetkovceNákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Šemetkovce
755E120Obec ŠenkviceIntenzifikácia čistiarne odpadových vôd Šenkvice
756E2744Obec Špania DolinaStojisko podzemných kontajnerov a kontajnerov so zabezpečením proti vniknutiu medveďa hnedého v obci Špania Dolina
757E1101Obec ŠrobárováZberný dvor Šrobárová
758E2442Obec ŠterusyZateplenie obvodových stien a strechy budovy obecného úradu Šterusy
759E2790Obec Štiavnické BaneZvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o Banskoštiavnickom geoparku
760E1821Obec ŠtítnikPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci Štítnik
761E2758Obec ŠtôlaZabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa v Obci Štôla
762E1906Obec Štvrtok na OstroveVODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V ČASTI OBCE ŠTVRTOK NA OSTROVE
763E832Obec ŠujaTriedený zber komunálneho odpadu pre obec Šuja
764E477Obec ŠumiacŠumiac – ČOV a kanalizácia
765E1550Obec ŠumiacKomunálna technika pre zber odpadu v obci Šumiac
766E2329Obec ŠuriceRekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Šurice
767E30Obec TachtyZmena dokončenej stavby-Plynová kotolňa pre OÚ a KD
768E1838Obec TajnáPodpora domáceho kompostovania v Tajnej
769E1408Obec Tekovské NemcePodpora domáceho kompostovania v Tekovské Nemce
770E1607Obec Tekovské NemceTechnické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Tekovské Nemce
771E1851Obec TelgártZhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Telgárte
772E181Obec TepličkaZlepšenie kvality ovzdušia obce Teplička
773E1796Obec TepličkyKompostéry pre Tepličky
774E405Obec TeriakovceTeriakovce na kruhu, obytný súbor RD – 2. až 5. stavba
775E779Obec TeriakovceTeriakovce na kruhu, obytný súbor RD – 2. až 5. stavba, SO 02 Rozšírenie vodovodu
776E2400Obec TeriakovceRekonštrukcia materskej škôlky – Teriakovce
777E755Obec TerňaTerňa – vodovod, rozšírenie vodovodu
778E1064Obec TisinecNákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Tisinec
779E2635Obec TisinecStavebné úpravy Domu smútku Tisinec
780E2784Obec TomášikovoRekonštrukcia historického parku v Tomášikove
781E1454Obec TopoľčiankyMalá kompostáreň v obci Topoľčianky
782E1840Obec TopoľčiankyPodpora predchádzania vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Topoľčianky
783E2663Obec TopoľčiankyZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky, jeho zateplenie a modernizácia plynovej kotolne
784E684Obec ToryskyTorysky, obnova verejného vodovodu
785E2507Obec ToryskyZvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy SO 01 Obecný úrad
786E1126Obec TôňVybudovanie zberného dvora v obci Tôň
787E734Obec TrávnikREKONŠTRUKCIA VODOVODU TRÁVNIK
788E1276Obec Trenčianske BohuslaviceOplotenie areálu kompostárne v obci Trenčianske Bohuslavice
789E735Obec Trnavá HoraVodovod Trnavá Hora
790E1957Obec Trnavá HoraProjekt zvýšenia energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu obce Trnavá Hora
791E2681Obec Trnava pri LaborciZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Obci Trnava pri Laborci
792E68Obec TrnávkaObnova obecného úradu v Trnávke
793E1269Obec TrnávkaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Trnávka
794E1728Obec TrnávkaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Trnávka
795E2046Obec TrnávkaOBNOVA OBECNÉHO ÚRADU TRNÁVKA
796E2110Obec Trstená na OstroveZníženie energetickej náročnosti centra voľného času – budova
797E85Obec Turčianske KľačanyPodpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Turčianske Kľačany
798E2539Obec TurčokRekonštrukcia viacúčelového objektu v obci Turčok
799E2086Obec TureňZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu – Tureň
800E889Obec Turňa nad BodvouIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Turňa nad Bodvou
801E1732Obec Turňa nad BodvouPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Turňa nad Bodvou
802E2118Obec Tušická Nová VesKultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu
803E1639Obec ÚdolUcelený a zefektívnený zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Údol
804E774Obec UhliskáUhliská – čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere
805E1104Obec Uľany nad ŽitavouZhodnocovanie biologicky rozložitelného odpadu v obci Úľany nad Žitavou
806E2502Obec Úľany nad ŽitavouStavebné úpravy Materskej školy
807E605Obec UličUlič – Rozšírenie kanalizácie IV. časť
808E579Obec UložaKanalizácia a ČOV Úloža
809E2332Obec UrminceZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obci Urmince
810E573Obec Uzovské PekľanyKanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany
811E448Obec VáhovceVáhovce – splašková kanalizácia
812E635Obec VajkovceRekonštrukcia vodovodného potrubia v obci Vajkovce
813E1200Obec ValaskáObstaranie kompostérov pre obyvateľov Obce Valaská
814E1440Obec Valaská DubováPredchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Valaská Dubová
815E1642Obec Valaská DubováNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Valaská Dubová
816E974Obec VčelinceZakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Včelince
817E1813Obec VčelinceZhodnocovanie BRKO v obci Včelince
818E2537Obec Veľká ČalomijaZlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže
819E1257Obec Veľká IdaPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Ida
820E1305Obec Veľká MačaPredchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Mača
821E2685Obec Veľká MačaZateplenie budovy a modernizácia vykurovacieho systému ZŠ
822E2040Obec Veľká TŕňaZvýšenie energetickej účinnosti Budova OÚ a KD Veľká Tŕňa
823E257Obec Veľké BlahovoZelená infraštruktúra – Obec Veľké Blahovo
824E1551Obec Veľké DvorníkyZakúpenie technologického vybavenia pre obec Veľké Dvorníky
825E2073Obec Veľké DvorníkyZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu
826E2505Obec Veľké KozmálovceZnižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Obce Veľké Kozmálovce s využitím OZE
827E2201Obec Veľké LovceZateplenie objektu – Kultúrny dom Veľké Lovce
828E36Obec Veľké LudinceZmena vykurovania na budovách ZŠ vo Veľkých Ludinciach
829E2170Obec Veľké LudinceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach
830E612Obec Veľké RaškovceVeľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV – rozšírenie
831E564Obec Veľké RevištiaKanalizácia a ČOV Veľké a Blatné Revištia
832E136Obec Veľké RipňanyZlepšenie kvality ovzdušia nákupom komunálneho vozidla
833E487Obec Veľké RipňanyIBV Lúka Veľké Ripňany-splašková kanalizácia
834E1111Obec Veľké Ripňany„Zberný dvor Veľké Ripňany – SO 03 Hala pre skladovanie separovaného odpadu“
835E2570Obec Veľké RipňanyZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY – KULTÚRNY DOM VEĽKÉ RIPŇANY
836E1261Obec Veľké TrakanyPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Trakany
837E1513Obec Veľké TrakanyIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany
838E236Obec Veľké ÚľanyZlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Úľany
839E494Obec Veľké ZlievceRekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce
840E461Obec Veľký CetínKanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa – Tlaková kanalizácia
841E1461Obec Veľký CetínPredchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Veľký Cetín
842E2569Obec Veľký CetínZvýšovanie energetickej účinnosti verejných budov Obec Veľký Cetín
843E1048Obec Veľký KamenecRozvoj odpadového hospodástva v obci Veľký Kamenec
844E2647Obec Veľký KlížZvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Veľký Klíž
845E349Obec Veľký LipníkKanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník
846E1793Obec Veľký LipníkPodpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľký Lipník
847E2794Obec VinicaNáučný chodník Vinica
848E2272Obec VislankaZníženie energetickej náročnosti OcÚ a Kultúrneho domu v obci Vislanka
849E341Obec VištukVištuk ČOV a Kanalizácia
850E2412Obec VíťazZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY, SÚPISNÉ ČISLO 548 VO VÍŤAZE
851E1138Obec VlčkovceDobudovanie zberného dvora obce Vlčkovce
852E873Obec VojanyIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vojany
853E1711Obec VojanyPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Vojany
854E581Obec VojčiceČOV a kanalizácia Vojčice
855E2557Obec VojčiceZníženie energetickej náročnosti Telocvičňa – ZŠ Vojčice
856E1485Obec VoľaNákup techniky odpadového hospodárstva obce Voľa
857E741Obec VozokanyRekonštrukcia čerpacej stanice vo Vozokanoch
858E1907Obec VrakúňOdvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Vrakúň
859E366obec VrakúňVrakúň kanalizácia – 3. etapa
860E1544Obec VrakúňTechnológia do zberného dvora vo Vrakúni
861E2155Obec Vrbová nad VáhomZníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Obecného úradu Vrbová nad Váhom
862E749Obec VrchtepláCELOOBECNY VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV v obci Vrchteplá
863E1522Obec Výčapy – OpatovceZabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Výčapy – Opatovce
864E2801Obec VydranyUdržateľné Vydrany
865E1419Obec VydrníkRozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohl’adu odpadov
866E1157Obec Vyšná KamenicaVzšná Kamenica – zberný dvor
867E1172Obec Vyšné RužbachyObstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Vyšné Ružbachy
868E2298Obec Vyšné ValiceZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu
869E629Obec Vyšný HrabovecRekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec
870E695Obec Vyšný HrušovRovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou
871E228Obec Vyšný OrlíkZlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík
872E335Obec ZáborskéZáborské- kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia
873E565Obec ZáhorKanalizácia Záhor
874E2318Obec ZákopčieZateplenie objektu a stavebné úpravy
875E1181Obec ZalabaZakúpenie kompostérov, mulčovača a drviča drevnej hmoty pre obec Zalaba
876E1853Obec ZamarovceRozvoj odpadového hospodárstva v obci Zamarovce
877E497Obec ZávadaZávada – rekonštrukcia ČOV
878E1026Obec ZavarZákúpenie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu v obci Zavar
879E697Obec ZbehyVerejný vodovod Zbehy – Andač
880E2390Obec ZbehyZateplenie obecnej budovy s.č. 267 – administratívna budova
881E789Obec ZborovObjekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov – Úprava bezmenného potoka
882E2065Obec ZbudzaEnergetické zhodnotenie budovy Materskej školy a kultúrneho zariadenia v obci Zbudza
883E1904Obec ZelenečProtipovodňové opatrenia v obci Zeleneč
884E2705Obec ZelenečTelovýchovné zariadenie Zeleneč
885E392Obec Zemianske SadyZemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV
886E2560Obec Zemianske SadyZníženie energetickej náročnosti budov základnej školy v obci Zemianske Sady
887E1079Obec Zemiansky VrbovokTraktor pre Zemiansky Vrbovok
888E1823Obec Zemiansky VrbovokKompostéry pre Zemiansky Vrbovok
889E1036Obec ZemplínRozvoj odpadového hospodárstva v obci Zemplín
890E1886Obec Zemplínske Kopčany 
891E2364Obec Zlaté KlasyZateplenie budovy a výmena výplní otvorov
892E1984Obec ZliechovZníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov
893E2792Obec ZvončínEkopark Zvončín
894E540Obec ŽalobínRozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín
895E521Obec ŽdaňaČOV Ždaňa
896E797Obec ŽelovceZlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Želovce
897E2128Obec ŽelovceZvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Želovce
898E332Obec ŽiranyVerejná kanalizácia – Žirany
899E1283Obec ŽitavanyZhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Žitavany
900E1531Obec ŽitavanyTriedený zber komunálneho odpadu v obci Žitavany
901E2768Ochrana prírody USURUS NATURAKlubová činnosť environmentálnej výchovy USURUS NATURA
902E2797Ochrana prírody USURUS NATURAStredisko environmentálnej výchovy a enviroučebne USURUS NATURA
903E1275REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIEObstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie
904E2800SAVE APOLLOSpoznávame chránené živočíchy v CHKO Strážovské vrchy
905E2304Senior dom SvidaREKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE STRECHY – HLAVNÁ UBYTOVACIA BUDOVA SO-01
906E2796Slovak Development Institute, n.o.Náučný chodník v obci Uhliská
907E2771Slovenská agentúra životného prostrediaEnvironmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2021
908E2775Slovenská agentúra životného prostrediaKlimatický a vzdelávací areál – prvá etapa
909E5Slovenský rybársky zväzZabezpečenie kontinuity reprodukcie prirodzených populácií pstruha potočného (Samo trutta m. fario) a lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) vo vybraných ekosystémoch horských a podhorských tokov na Slovensku – rybárskych revíroch so zvýšeným stupňom och
910E1932Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, TvrdošínVýmena kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne
911E2493Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske TepliceSOŠ pedagogická Turčianske Teplice – stavebné úpravy a zvýšenie EHB – strecha
912E2642Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, TrenčínZníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín
913E2746Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyRealizácia opatrení na zlepšenie priaznivého stavu vybraných druhov chránených živočíchov
914E2803TUREkotopfilm – Envirofilm
915E1088Verejnoprospešné služby Mesta KežmarokNákup MOK a VOK
916E1439Verejnoprospešné služby, príspevková organizáciaVýstavba malej kompostárne a technické vybavenie
917E2761Wannado SlovenskoWANNADO ECO CHALLENGE
918E2755Záchranná stanica a Ekocentrum ZázriváZlepšenie stavu vybraných druhov chránených živočíchov zefektívnením starostlivosti o ne v rehabilitačnej stanici Zázrivá
919E2783Záchranná stanica a Ekocentrum ZázriváEnvirnonmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej
920E2773Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, Dobrá NivaSpoznávame Gavurky chránený areál v chotári obce Dobrá Niva
921E2261Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, KošiceZateplenie obvodových stien ZŠ s MŠ Želiarska č. 4, Košice; Zateplenie pavilónu č. 2 – materská škola a rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ s MŠ, Želiarska č. 4, Košice; Zateplenie strechy pavilónu č. 2 – materská škola
922E2194Základná škola, Postupimská 37, KošiceRekonštrukcia obvodového plášťa veľkej telocvične na ZŠ Postupimská 37 Košice a rekonštrukcia strechy telocvične na ZŠ Postupimská 37 Košice
923E1409Združenie mikroregiónu Údolie smrtiKompostéry pre Údolie smrti
924E686Združenie obcí Horná Krupá – BíňovceSkupinový vodovod Trstín-Horná Krupá-Bíňovce-3. stavba
925E111ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôdRekonštrukcia ČOV Hubice
926E1085Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v ŠamorínePodpora triedeného zberu – nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov
927E623Združenie obcí mikroregiónu PoondavieZásobovanie obcí Trhovište,Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby: Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou
928E2782Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na SlovenskuZhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca
929E2753Zoologická záhrada BratislavaRekonštrukcia a obnova objektov a zariadení pre chov ohrozenej svetovej fauny v ZOO Bratislava
930E2821Obec Pusté ÚľanyKanalizácia a rekonštrukcia obecných kanalizácií
931E2826Obec PružinaPružina kanalizácia a ČOV – Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové
932E2822Obec Turčianska ŠtiavničkaTurčianska Štiavnička – kanalizácia
933E2823Obec StankovanyHubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV SO 01 Kanalizácia obce Stankovany, 2. etapa
934E2825Obec TomášovRozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma a Podzáhradná
935E2824Obec Dvorníky-VčeláreRozšírenie existujúcej stokovej siete v obci Dvorníky – Včeláre
936E2827Obec BukovceKanalizácia a ČOV obce Bukovce
937E2828Obec Kostolné KračanyVodovod Moravské a Kynceľove Kračany