Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020,
ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly
    
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu
1144483Obec KrčavaIntenzifikácia ČOV Krčava
2144494Obec Vysoká pri MoraveČOV Vysoká pri Morave (linka odvodnenia kalu, rekonštrukcia ČS Hraničiarska ul., rekonštrukcia ČS Poľná ul.)
3144527Obec BobrovníkRekreačný a športový areál “LIVE PARK” k.ú. Bobrovník
4144585Obec ČastáČastá – splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2020: časť Hlavnej ulice – stoka B od šachty 12 po šachtu 18)
5144697Obec Tekovské NemceČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
6144716Obec OľkaOľka – kanalizácia – 2. stavba
7144750Obec Dolná SečČOV a kanalizácia obce Dolná Seč
8144758Obec KlokočovVodovod – Klokočov Paľkov, rozvodná sieť
9144892Obec Liptovské RevúceZlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Liptovské revúce
10144902Obec ČerninaČernina – Vodovod
11144904Obec BretkaKanalizácia a ČOV 33
12144905Obec TurcovceTurcovce – Vodovod
13144908Obec HrubovHrubov – Vodovod
14144915Obec BaškovceBaškovce – Vodovod
15144943Obec PlášťovceObecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa
16144987Obec Veľké KozmálovcePredĺženie vodovodu Veľké Komzmálovce  (Lázky)
17145016Obec Slovenské KľačanyKanalizácia Slovenské Kľačany
18145022Obec PucovPredchádzanie vzniku BRKO v obci Pucov
19145046Obec Veľký KamenecKanalizácia Veľký Kamenec – II. etapa
20145052Obec VoderadyZakúpenie technologického vybavenia pre obec Voderady
21145053Obec Veľké RaškovceVeľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV
22145054Obec ŠpačinceZberný dvor Špačince – technológia
23145100Obec MatúškovoKanalizácia obce Matúškovo
24145122Združenie obcí  “Mikroregión Dolná Svinka”Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava Radatice, Janov, Ľubovec
25145131Obec LábČOV a kanalizácia Láb
26145132MO Slovenského rybárskeho zväzu Bánovce nad BebravouRevitalizácia ichtyofauny čiastkového povodia toku Bebrava po zavedení opatrení v oblasti čistoty vôd odstránením zdroja znečistenia
27145139Obec Nižná OlšavaFotovoltaické zariadenie – Budova škôl a školských zariadení
28145153Mesto SliačSliač – Kanalizácia (Továrenská ulica, Mlynská ulica)
29145154Mesto SliačSliač – Kanalizácia, Objekt – vodovod (Továrenskí ulica, Mlynská ulica)
30145155Obec JablonicaJablonica – splašková kanalizácia III. etapa + ulica Riadok
31145165Obec MartinčekZateplenie Kultúrneho domu Martinček
32145178Obec Malá DomašaRozšírenie ČOV Malá Domaša
33145187Obec Lietavská LúčkaZavedenie triedeného zberu a vybudovanie zberného dvora v obci Lietavská Lúčka
34145203Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia PodbrezováSRZ MO Podbrezová, ODCHOVNÉ ZARIADENIA-stavebné úpravy
35145211Obec ĽutinaĽutina, Rozšírenie inžinierskych sietí
36145214Obec Plavecké PodhradiePlavecké Podhradie – intenzifikácia a rozšírenie ČOV
37145220Obec JamníkRozšírenie ČOV obec Jamník
38145222Obec JenkovceVýstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
39145242GARDEN VILLAGESenec revitalizácia jazera SMRADKA
40145256Obec Červený HrádokMechanicko – biologická ČOV Červený Hrádok
41145261Obec ZlatnoZlatno IBV Juh Rozšírenie verejného vodovodu
42145264Obec Vrbová nad VáhomVrbová nad Váhom – tlaková kanalizácia, rozšírenie stavby
43145266Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké OrvišteZakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
44145275Obec Horné SalibyObecná kanalizácia Horné Saliby
45145276Obec Šarišské ČierneKanalizácia Šarišské Čierne – 1.stavba
46145277Obec Nižná KamenicaNižná Kamenica – kanalizácia
47145310Obec Vyšný HrabovecRekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec
48145335Obec KrahuleSO01 Splašková kanalizácia zberač “AA”, SO 2 Výtlačné potrubie + ČS, SO 03 Splašková kanalizácia zberač “AA-1”, SO 04 NN prípojka k ČS
49145339Obec MariankaKanalizácia – Borinská ulica
50145342Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia OrlovObnova ichtyocenózy a revitalizácia rieky Poprad revír č. 4-1951-2-1, 4-1952-6-1, potok Čirčanka č.r. 4-0350-4-2
51145344Obec MariankaMarianka – vodovod – Borinská ulica
52145352Obec DohňanyVodovod – Zbora – I. etapa
53145366Obec UtekáčRekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody
54145374Výchova a vzdelávanieRekonštrukcia centra voľného času – vykurovanie
55145393Obec HrušovHrušov – Zabukovina – rekonštrukcia vodovodu
56145396Obec BacúchKanalizácia a vodovod – Bacúch, 2. stavba
57145399Obec HarakovceKanalizácia v obci Harakovce
58145408Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmiObstaranie mobilného drviča BRO
59145413Obec ČičavaČičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie
60145428Združenie obcí mikroregiónu BÚČKYPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mikroregióne Búčky
61145446Obec Dolná KrupáTechnické vybavenie Zberného dvora Dolná Krupá
62145449Obec KomárovceČOV Komárovce
63145459Obec KostolišteKostolište, kanalizácia, III. etapa
64145464Obec DúbravaZníženie náročnosti objektov a zmena zdrojov tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľných zdrojov – biomasa
65145512Obec Gemerská VesRozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves
66145517Obec BecherovVerejný vodovod Becherov, Obytný súbor Hrabník
67145520Obec BátkaModernizácia vykurovania s využitím obnoviteľného zdroja v budove Obecného úradu v Bátke
68145531Obec MedvedieMedvedie – Kanalizácia – II.etapa  Medvedie ČOV – intenzifikácia
69145536Obec PrievalyPrievaly – lokalita Záhrady – SO: Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
70145537Obec TurieTurie – Richtárnica, rozšírenie vodovodu
71145552Obec BystráKanalizácia a ČOV Bystrá
72145559Obec PrievalyPrievaly – lokalita Záhrady – SO: Rozšírenie verejného vodovodu
73145573Obec LúčkyEliminácia balastných vôd v stokovej sieti v obci Lúčky
74145574Obec Dedina MládežeDedina Mládeže – vodovod, Malý Ostrov
75145575Obec HybeSplašková kanalizácia obce Hybe – Stoka A4
76145584Obec Vyšná PoliankaRekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka – I.Etapa
77145590Obec LimbachVybudovanie zberného dvora v obci Limbach
78145595Obec Dolný LopašovZberný dvor Dolný Lopašov
79145599Obec LúčkaKanalizácia Lúčka
80145621Obec RakoviceZberný dvor Rakovice
81145622Obec TurieTurie – Richtárnica, rozšírenie splaškovej kanalizácie
82145625STUDIENKA združenie obcí Ďurčiná, Fačkov, Veľká Čierna, Rajecká Lesná, Šuja, JasPredchádzanie vzniku BRKO v rámci združenia obcí Studienka
83145637Obec Mníšek nad PopradomRekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom – inštalácia kotla na biomasu
84145642Obec ZákamennéRozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II
85145652Obec NovoťNovoť – Lokalita pod kopec. Rozšírenie vodovodu.
86145664Obec KovarceKanalizácia a ČOV Kovarce
87145667Mestská časť Bratislava – PetržalkaNákup veľkoobjemných kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka
88145670Regionálne združenie obcí DubováPredchádzanie vzniku BRKO na území Regionálneho združenia obcí Dubová
89145680Obec Tekovská BreznicaRozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica – časť Kamenie, zmena č.3
90145731IBV Lazisko Panská záhradaRodinné domy Lazisko – Panská Záhrada SO 03 Vodovod DN 100, SO 04 Kanalizácia DN 300
91145738IBV Lazisko Panská záhradaRodinné domy Lazisko – Panská Záhrada – SO 03 Vodovod DN 100, SO 04 Kanalizácia DN 300
92145756Obec Veľké RipňanyIBV Lúka Veľké Ripňany-splašková kanalizácia
93145758Obec BidovceBidovce – ČOV – obnova
94145772Obec VydrníkRozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník,  SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
95145773Obec OrešanyOrešany – Vodovod – kanalizácia a ČOV
96145775Obec OrešanyOrešany – Vodovod – kanalizácia a ČOV – časť vodovod
97145796Obec RoztokyVybudovanie vodovodu v obci Roztoky
98145802Obec JalšovéDČOV B60 pre bytové domy Jalšové
99145807Obec CakovCAKOV – rozvod vody
100145816Obec Braväcovomechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnnou areáciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie
101145839Obec Pusté PoleKanalizácia a ČOV obce Pusté Pole
102145844Obec VoznicaČistenie odpadových vôd v obci Voznica
103145848Obec Veľké RipňanyIBV Lúka Veľké Ripňany – rozšírenie vodovodu
104145855Združenie obcí Záhorská Ves a SuchohradInovácia ČOV Záhorská Ves
105145858Obec ToporecZberný dvor v obci Toporec
106145859Obec TrávnikRekonštrukcia vodovodu Trávnik – ul. Školská, ul. Viharos 1
107145901Obec MútneVýstavba Zberného dvora v obci Mútne
108145902Obec Úľany nad ŽitavouZberný dvor
109145904Mestské kultúrna stredisko mesta LevočaModernizácia-výmena zdroja tepla, Námestie Majstra Pavla 58, Levoča, mestské kino
110145909Obec MútneRekonštrukcia kotolne MŠ Mútne
111145921Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová VesRekonštrukcia kotolne v SOŠ Spišská Nová Ves
112145930Obec RovinkaZlepšenie kvality ovzdušia v obci Rovinka
113145934Obec ZávadaVybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada
114145941Mesto TrstenáMalá kompostáreň v meste Trstená
115145943Obec Malý SlavkovČOV Malý Slavkov
116145944Obec Stará VodaStará Voda – zberný dvor
117145948Obec KálnicaÚprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja KLOKOČOVKA Kálnica
118145953Obec KameňanyVODOVOD OBCE KAMEŇANY
119145954Obec Modra nad CirochouKanalizácia Modra nad Cirochou
120145970Obec HaličZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič
121145982Obec KrasňanyRegionálny rozvoj obce Krasňany – Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry – II. etapa
122145983Obec Horná LehotaHorná Lehota – ČOV III. tapa (zmena č. 1)
123145994Obec MikušovceZberný dvor
124146115Obec PodkylavaPrívesný vozík pre zabezpečenie zberu a prepravy odpadov
125146293Obec VavrečkaZateplenie školského klubu číslo 205
126146362Obec Trnovec nad VáhomDom kultúry Trnovec nad Váhom – výmena exteriérových výplní otvorov
127146363Obec LičartovceZníženie energetickej náročnosti budovy centra voľnéh času
128146455Obec GruzovceZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Gruzovciach
129146461Obec LomnáZateplenie Materskej školy v obci Lomná
130146484Obec Červený KláštorZateplenie budovy Materskej školy v Červenom Kláštore s. č. 63
131146495Obec Vyšná JedľováZníženie energetickej náročnosti obecného úradu
132146525Obec MarkovceZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
133146531Obec DechticeObnova kultúrneho domu Dechtice
134146535Obec Dlhé PoleZvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy – Dlhé Pole
135146561Obec PodhorieStavebné úpravy a udržiavacie práce na objekte Kultúrneho domu v Podhorí
136146596Obec BaďanZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy (obecného úradu) v obci Baďan
137146611Obec ZbudzaEnergetické zhodnotenie budovy Materskej školy a lutúrneho zariadenie v obci Zbudza
138146615Obec StretavaZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
139146621Obec Veľký LipníkZvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník
140146624Obec TeriakovceRekonštrukcia materskej škôlky Teriakovce
141146627Obec ReľovObnova obecného úradu Reľov
142146630Obec VčelinceZvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy Včelince č. 44
143146649Obec LovčaRekonštrukcia obecnej budovy – Kultúrny dom
144146653Obec Granč – PetrovceZateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč – Petrovce
145146655Obec KolíňanyZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
146146658Obec BžanyZateplenie a výmena strechy, výmena otvorových vyplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Bžany
147146661Obec Gemerská PolomaZníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu stavebnými úpravami – Gemerská Poloma, Hviezdoslavova 453
148146662Obec Dolný OhajZateplenie Obecného úradu v Dolnom Ohaji
149146682Obec BaňaZateplenie a výmena strechy, výmena otvorových výplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Baňa
150146700Obec KrasňanyStavebné úpravy základnej školy – zateplenie, rekonštrukcia kotolne
151146702Obec JanovSpoločenské centrum obce Janov
152146746Obec RadošinaObecný úrad-stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy
153146762Mestská časť Bratislava – VrakuňaZateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa
154146793Technická univerzita v KošiciachObnova študentských domovov TU Jedlíková č. 9, Pavilón “A”
155146794Obec BudmericeObnova ZŠ a MŠ
156146815Obec České BrezovoZníženie energetickej náročnosti budovy knižnice v obci České Brezovo
157146825Mesto SliačZvýšenie energetickej účinnosti materskej školy – Cikkerova ul. 651/2, Sliač – 2. etapa
158146826Obec Zemianske PodhradieZvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Zemianske Podhradie
159146866Obec ČakanyPrístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína
160146868Obec Hrnčiarske ZalužanyZvýšenie energetickej účinnosti budovy OU v obci Hrnčiarske Zalužany
161146884Obec HatnéRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
162146889Obec BetliarZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Betliar
163146901Mestská časť Košice DžungľaStavebné úpravy budovy miestneho úradu Košice
164146922Obec Chrenovec – BrusnoZvyšovanie energetickej účinnosti, základná škola Chrenovec – Brusno
165146928Obec RadPrestavba objektu na Dom smútku v obci Rad
166146942Obec Orechová PotôňOrechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV
167146955Obec BielBiel – rozšírenie tlakovej kanalizácie na: ul Hlavná-Železničná, ul. Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana
168146957Obec BaldovceKanalizácia Baldovce, ČOV pre obec Badovce
169146959Obec OrechováVonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová
170146965Obec LúkyLúky kanalizácia a ČOV
171146966Obec TelgártDobudovanie kanalizácie
172146968Obec TrávnikZníženie energetickej náročnosti Školskej budovy na využitie CVČ – 2. časť
173146969Obec ČakajovceKanalizácia obce Čakajovce – II. etapa
174146973Obec HostieHostie – kanalizácia I. etapa
175146976Obec Vyškovce nad IpľomVyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia
176146977Obec HubiceRekonštrukcia a prístavba k domu smútku v obci Hubice
177146995Obec Dlhé StrážeKanalizácia a ČOV Dlhé Stráže
178146999Obec SklabináSklabiná kanalizácia stoka AA-5
179147018Obec UhorskéVodovod Uhorské
180147021Obec MedzanyMedzany- vodovod – rozšírenie vodovodu
181147026Obec Kostolné KračanyVodovovd Moravské a Kynceľové Kračany
182147048Združenie obcí Horná Krupá – BíňovceSkupinový vodovod Trstín-Horná Krupá-Bíňovce-3. stavba
183147106Obec Dolné SrnieSplašková kanalizácia Dolné Srnie
184147118Obec Veľká LúkaVeľká Lúka – splašková kanalizácia
185147121Obec ŠumiacDobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV šumiac
186147142Obec RuskovKanalizácia Ruskov
187147149Obec PatinceČOV Patince
188147153Mesto Veľký MederKanalizácia Ižop
189147156Obec PastovceRozšírenie kanalizácie obce Pastovce
190147173Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov – PROGRESSUS SLOVAKIAVýskum zameraný na kvalitu ovzdušia
191147174Agentúra pre výskum inovatívnych termodynamických technológií a materiálov n.o.Výskum v oblasti nízkoemisného zariadenia pre dehydratáciu poľnohospodárskych plodín s vysokým podielom vody
192147175EnviSlovakia, o.z.Monitorovanie parametrov horninového prostredia environmentálnych záťaží vo vzťahu k environmentálnemu riziku
193147183Nezisková organizácia BarboraZem menom Slovensko
194147187Obec ŽiarNáučný chodník “Žiar – Žiarska dolina”
195147194Slovak Devlopment Institute, n.o.Inovatívne environmentálne vzdelávanie prostredníctvom audiovizuálnych nástrojov a virtuálnej reality
196147446Obec ZborovObjekty protipovodňovej ochrany v obci zborov – Úprava bezmenného potoka
197147459Obec SokoľanySokoľany-dažďová kanalizácia
198147466Obec MoravanyStavebné úpravy a protierózne opatrenia v katastri obce Moravany na základe pozemkových úprav
199147467Obec ŽelmanovceRekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Želmanovce
200147479Obec SvätoplukovoPodpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Svätoplukovo
201147482Obec HorovceSO 01 – Dažďová kanalizácia, p. č. 564/3, 542, 702/1
202147485Obec Suchá nad ParnouOpatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Suchá nad Parnou
203147489Mesto Vysoké TatryOpatrenia na zníženie rizikových faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a 5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry – V. etapa
204147493Obec ĎurčináVýmena podpovrchových vsakovacích a renečných systémov
205147510Obec ČaňaVodozádržné opatrenia v obci Čaňa
206147513Obec IvanovceProtipovodňové opatrenia v k.ú. Ivanovce, časť Ivanovské doliny
207147515Obec SlopnáPOLDER – ochrana pred povodňami Slopná, p.č. 1690
208147523Obec Dlhá nad OravouSO 01 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Ostrý, dolný úsek; SO 02 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Ostrý, stredný úsek; SO 03 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Dolinka
209147525Ochrana prírody USURUS NATURAZriaďovanie a prevádzka ekologických edukačných klubov pre žiakov základných a stredných skôl
210147537Obec SmoleniceProtipovodňové a protierózne opatrenia v obci Smolenice
211147553Obec PorostovRekonštrukcia rigolov v obci Porostov
212147556Obec Kostolné KračanyDažďová kanalizácia zo spevnených plôch
213147557Obec KomjaticeVodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Komjatice
214147559Mesto Vysoké TatryStavebné úpravy dažďovej kanalizácie na odvedenie prívalových vôd v Tatranskej Lomnici – I. etapa
215147562IBLOVybudovanie dendrologického areálu