Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019,
ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly
    
Oblasti A. – H.:  
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu
1134118Obec Nový TekovNový Tekov, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v obci
2134123Obec MatúškovoKanalizácia obce Matúškovo
3134277Obec PlechoticePlechotice – kanalizácia
4134301Mesto KošicePredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice
5134343Obec Veľký GrobVeľký Grob Kanalizácia a ČOV
6134362Obec VáhovceVáhovce – Splašková Kanalizácia
7134398Obec PavlicePavlice – splašková kanalizácia a čerpacia stanica
8134406Mestská časť Bratislava – RačaPRELOŽKA RAČIANSKEHO POTOKA
9134414Obec Pusté ČemernéÚprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné
10134483Obec Vyšné NemeckéVyšné Nemecké – Prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím
11134502Obec VoznicaČistenie odpadových vôd v obci Voznica
12134526Obec Nižné RepašeČOV Nižné Repaše
13134534Obec BaškaZBERNÝ DVOR- BAŠKA
14134537Obec Dolné KočkovceDOLNÉ KOČKOVCE – IBV SEDLIŠTE INŽINIERSKE SIETE – ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU
15134586Bastion Comorra nezisková organizáciaNákup štiepkovača za účelom odstraňovania náletových drevín v NKP – Bašta II v Komárne
16134599Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad VáhomPodpora ichtyocenóz revírov MsO SRZ Dubnica nad Váhom
17134607Obec Dolné KočkovceDOLNÉ KOČKOVCE – IBV SEDLIŠTE INŽINIERSKE SIETE, SO – ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
18134639Obec TelgártVýstavba chodníka pre chodcov v obci Telgárt
19134665Obec Slatinské LazyObec Slatinské Lazy, rozšírenie verejnej kanalizácie
20134678Obec HájHáj-Intenzifikácia vodovodu
21134694Združenie obcí Enviropark PomoravieGAJARY – intenzifikácia ČOV
22134700Obec BaldovceKanalizácia Baldovce, ČOV pre obec Baldovce
23134704Obec OdorínRozšírenie kapacity ČOV Odorín
24134713Obec ŽalobínRozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín
25134731Obec UdičaUPOHLAV, obec Udiča – OBECNÝ VODOVOD
26134733Obec Kláštor pod ZnievomKláštor pod Znievom, rozšírenie splaškovej kanalizácie – ul Hôrky
27134750Obec KráľovceProtipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce
28134764Obec Krivosúd – BodovkaRozšírenie verejného vodovodu Krivosúd-Bodovka
29134812Obec KovarceKanalizácia a ČOV Kovarce
30134817Mesto Zlaté MoravceZefektívnenie možností triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce zakúpením traktora
31134830Obec TrstínProtipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín
32134871Obec SlavošovceSlavošovce – intenzifikácia vodovodu
33134896Obec ProchotZberný dvor Prochot
34134905Obec KomárovceČOV Komárovce
35134935Obec MalčiceZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a priľahlých verejných priestranstiev v obci Malčice
36134963Hefaistos noEnvironmentálna výchova detí v predškolskom veku
37134964VORTEX CORP sroPríroda deťom
38134969oz BylinkaStredisko environmentálnej výchovy – Ekocentrum Bylinka
39134986Peter ŠvecRealizácia opatrení na udržanie priaznivého stavu chránených druhov biotopov
40134988Občianske združenie PRÍRODOVEDECBotanikiáda – regionálna projektová súťaž pre základné školy
41135019Obec KalužaRekonštrukcia kanalizácie a vodovodu Kaluža
42135021Obec Nitrianske HrnčiarovceNitrianske Hrnčiarovce, Čerešňova ulica rozšírenie kanalizácie 
43135024Obec Červená VodaČervená Voda – vodovod, doplnenie vodných zdrojov, rozšírenie vodovodu
44135040Obec SasinkovoVodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3
45135042Obec BeňadovoBeňadovoRozšírenie vodovodu – lokalita Hájisko
46135053Obec Pohronská PolhoraPohronská Polhora, Michalová – predlženie obecného vodovodu a kanalizácie
47135059Obec Malá DomašaObec Malá Domaša ČOV – III etapa
48135096Obec DivinkaIntenzifikácia existujúcej ČOV pre bytové domy
49135104Obec ObeckovOBECKOV tlaková kanalizácia PRESSKAN R + ČOV
50135112Obec JenkovceVýstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
51135115Obec Pohronská PolhoraPohronská Polhora, Michalová – predlženie obecného vodovodu a kanalizácie
52135116Obec Lúč na OstroveRozšírenie verejného vodovodu
53135125Obec VydranyVydrany, odkanalizovanie bytových domov
54135133Zoologická záhrada BratislavaVoliéra pre belaňu tundrovú
55135141Obec BankaRozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Banka časť Sĺňava II
56135152Obec JamníkRozšírenie inžinierskych sietí
57135156Obec VlkyňaVlkyňa – ekodvor
58135157Obec ČeláreČeláre – kanalizácia – 1 stavba – ČOV
59135159Obec ĎurďošíkĎurďošík – kanalizácia – obnova a dobudovanie
60135160Obec KiarovKiarov – kanalizácia – 1 stavba – ČOV
61135161Obec KošolnáObecná splašková kanalizácia – Košolná – 3 etapa
62135162Obec VydrníkRozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník, SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
63135172Obec BidovceBidovce – ČOV – obnova
64135173Obec UličVýstavba malej kompostárne v obci Ulič
 
Oblasť J.:   
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu
1140823Mesto GalantaElektromobil pre mesto Galanta
2140839Mestská časť Bratislava – Podunajské BiskupiceElektromobil
 
Oblasť L.:   
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu
1140123Obec ChmeľovZníženie energetickej náročnosti ZŠ Chmeľov
2140308Obec Pohronská PolhoraKomplexné zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Pohronskej Polhore
3140330Obec LehniceRekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti telocvične
4140341Obec JarabáZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jarabej postavenej na pozemku KN-C p.č.: 1/2
5140395Obec KurimaRekonštrukcia MŠ v obci Kurima
6140460Obec TrávnikZníženie energetickej náročnosti bývalej školskej budovy na využitie CVČ
7140504Obec TurcovceRekonštrukcia budovy Obecného domu v obci Turcovce
8140517Obec KrasňanyStavebné úpravy základnej školy – zateplenie, rekoštrukcia kotolne
9140522Obec BetliarZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Betliar
10140526Obec Granč – PetrovceZateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč-Petrovce
11140558Obec OkrúhleBudova základnej školy – Okrúhle.
12140567Obec LopúchovZvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu
13140651Obec AbrahámObecný kultúrny dom
14140653Obec DucovéRekonštrukcia kultúrneho domu Ducové
15140693Obec ĽubotínZníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska v Ľubotíne
16140738Obec Veľké LovceZateplenie objektu – Kultúrny dom Veľké Lovce
17140759Obec MuľaRekonštrukcia a zateplenie objektu obecného úradu v obci Muľa
18140803Obec MojmírovceZnižovanie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Mojmírovce