Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E16/A1-73/21 29.11.2021Obec Sady nad TorysouRekonštrukcia materskej školy a jedálne v obci Sady nad Torysou50 275,00
2E26/A1-35/21 29.11.2021Obec Vyšný KubínObnova budovy MŠ Vyšný Kubín, vykurovanie, výmena zdroja vykurovania48 208,00
3E28/A1-47/21 29.11.2021Obec Čabradský VrbovokRekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok-kúrenie74 159,00
4E42/A1-52/21 29.11.2021Obec VinicaBudova školy súp. č. 400 v obci Vinica194 628,00
5E65/A1-73/21 29.11.2021Obec Trstené pri HornádeRekonštrukcia kúrenia novej budovy Základnej školy Trstené pri Hornáde80 037,00
6E67/A1-76/21 29.11.2021Obec BodzaVýmena zdroja tepla a pridružených rozvodov Kultúrneho domu18 995,00
7E80/A1-26/21 29.11.2021Obec KalamenyNízkoemisné vykurovanie v budove kultúrneho domu a obecného úradu148 968,00
8E81/A1-65/21 29.11.2021Obec OrlovZvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov31 104,00
9E86/A1-40/21 29.11.2021Obec VlachovoVýmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v budove ZŠ a MŠ Vlachovo78 495,00
10E9/A1-38/21 25.06.2021Obec SklabiňaRekonštrukcia vykurovacieho zariadenia budovy ZŠ a MŠ Sklabiňa, osadenie konzol pre tepelné čerpadlo68 854,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E11/A2-65/21 29.11.2021Obec Veľká LesnáPodpora výroby tepla prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov v budove kultúrneho domu52 879,00
2E27/A2-27/21 25.06.2021Obec LontovRekonštrukcia materskej školy50 451,00
3E29/A2-17/21 29.11.2021Obec Veľké DržkovceInštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických panelov187 089,00
4E45/A2-26/21 29.11.2021Obec Zemianska OlčaModernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča174 706,00
5E70/A2-19/21 29.11.2021Mesto Brezová pod BradlomZákladná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom120 637,00
6E78/A2-37/21 29.11.2021Obec Kráľova LehotaRekonštrukcia kotolne v materskej škole Kráľova Lehota na biomasu162 098,00
7E90/A2-15/21 29.11.2021Obec Vrádišteinštalácia tepelných čerpadiel vzduch – vzduch125 124,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E137/A3-28/21 25.06.2021Mesto Nové ZámkyZmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky130 000,00
2E149/A3-16/21 29.11.2021Mesto Trenčianske TepliceZlepšenie kvality ovzdušia136 143,00
3E167/A3-40/21 29.11.2021Obec BešeňováZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ148 200,00
4E174/A3-12/21 29.11.2021Mesto HlohovecAdaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia145 979,00
5E189/A3-79/21 29.11.2021Obec Zemplínska TeplicaZlepšenie stavu ovzdušia v obci Zemplínska Teplica167 454,00
6E196/A3-23/21 29.11.2021Obec LiešťanyNákup čistiaceho vozidla pre potreby obce Liešťany79 192,00
7E206/A3-38/21 25.06.2021Obec Kláštor pod ZnievomZlepšenie kvality ovzdušia v Obci Kláštor pod Znievom prostredníctvom adaptačných opatrení v oblasti riadenia kvality ovzdušia84 550,00
8E222/A3-26/21 29.11.2021Mesto KolárovoZlepšenie stavu ovzdušia v meste Kolárovo189 924,00
9E239/A3-26/21 29.11.2021Mesto NesvadyKomunálne elektrické vozidlo s cisternovou nadstavbou52 326,00
10E244/A3-38/21 25.06.2021Mesto TuranyZlepšenie stavu ovzdušia v meste Turany142 060,00
11E256/A3-06/21 29.11.2021Obec RohožníkZlepšenie kvality ovzdušia v Rohožníku194 413,00
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E501/BK1AP-63/21 28.10.2021Obec RožkovanyRekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany100 518,00
2E505/BK1AP-49/21 28.10.2021Obec RovňanyIntenzifikácia ČOV Rovňany100 794,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E550/BK4AP-59/21 25.06.2021Obec Červený KláštorČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka305 813,60
2E530/BK4AP-73/21 28.10.2021Obec BelžaKanalizácia Belža204 130,00
3E513/BK4AP-73/21 28.10.2021Obec KráľovceKráľovce – kanalizácia a ČOV 2. Stavba – prívodná stoka do ČOV199 044,00
4E561/BK4AP-60/21 28.10.2021Obec BuglovceBuglovce – Inžinierske siete pre IBV Konopiska60 401,00
5E532/BK4AP-73/21 29.11.2021Obec OlšovanyOlšovany – Kanalizácia205 063,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E606/BK5AP-52/21 28.10.2021Obec ČebovceČEBOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IV. ETAPA398 883,27
2E594/BK5AP-79/21 28.10.2021Obec BoršaRozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša260 395,00
3E601/BK5AP-73/21 28.10.2021Obec BaškaRozšírenie inžinierskych sietí – Baška200 000,00
4E600/BK5AP-57/21 28.10.2021Obec BartošovceRozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce198 000,00
5E607/BK5AP-73/21 28.10.2021Obec KalšaKalša – rozšírenie kanalizácie112 253,00
6E590/BK5AP-74/21 29.11.2021Obec MargecanyMargecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia pre novú IBV, časť Pod Horou – splašková kanalizácia – 1. etapa204 228,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E618/BV1AP-68/21 25.06.2021Obec Vyšný KazimírVodovod v obci Vyšný Kazimír365 986,00
2E687/BV1AP-75/21 28.10.2021Obec HnojnéDom smútku Hnojné – vodovodná prípojka64 785,00
3E673/BV1AP-77/21 09.11.2021Obec SvätušObecný vodovod Svätuš199 990,00
4E658/BV1AP-75/21 09.11.2021Obec HorovceHorovce – obecný vodovod199 405,00
5E628/BV1AP-79/21 29.11.2021Obec BrezinaSkupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina204 660,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E682/BV2AP-60/21 25.06.2021Obec KlčovVodovod a kanalizácia Klčov100 451,70
2E626/BV2AP-77/21 29.11.2021Obec BeňatinaVODOVOD BEŇATINA171 130,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E649/BV3AP-57/21 25.06.2021Obec BecherovVerejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník127 748,70
2E650/BV3AP-50/21 28.10.2021Obec Gemerská VesRozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves88 770,00
3E671/BV3AP-61/21 28.10.2021Obec HaburaHabura – vodovod, 4. etapa, rekonštrukcia prívodného vodovodného rádu60 082,00
4E643/BV3AP-73/21 28.10.2021Obec HýľovVodovod – Hýľov -Zásobné vodovodné potrubie269 789,00
5E637/BV3AP-79/21 28.10.2021Obec KazimírSkupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany -Lastovce – Kazimír – Brezina204 720,00
6E627/BV3AP-75/21 09.11.2021Obec KlokočovVodovod – Klokočov Paľkov, rozvodná sieť370 486,00
7E661/BV3AP-60/21 28.10.2021Obec BuglovceBuglovce – Inžinierske siete pre IBV Konopiska – SO 03 Vodovod31 089,00
8E619/BV3AP-67/21 28.11.2021Obec KružlováKružlová – Vodovod, Rozšírenie vodovodu, 2. etapa94 780,00
9E660/BV3AP-63/21 09.11.2021Obec Pečovská Nová VesDobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves116 860,00
10E672/BV3AP-63/21 29.11.2021Obec UzovceObec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu283 579,00

Činnosť BK1a: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozopstavanosť od 85,01 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E101/BK1a-18/21 09.11.2021Obec DulovStavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov16 264,00

Činnosť BK1c: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E99/BK1c-78/21 09.11.2021Obec ArnutovceRekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Arnutovce201 681,00
2E112/BK1c-62/21 09.11.2021Obec BatizovceRekonštrukcia ČOV Batizovce165 003,00

Činnosť BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E348/BK2c-13/21 09.11.2021Obec BašovceVodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce – časť kanalizácia II201 377,00
2E345/BK2c-28/21 29.11.2021Obec SvodínSvodín, celoobecná čistiareň odpadových vôd500 000,00

Činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E393/BK4b-27/21 09.11.2021Obec Hronské KľačanyHronské Kľačany – kanalizácia obce295 341,00
2E381/BK4b-26/21 29.11.2021Obec MartovceMartovce, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO95 000,00

Činnosť BK4c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E367/BK4c-12/21 09.11.2021Obec JalšovéČistiareň odpadových vôd141 238,00
2E398/BK4c-14/21 09.11.2021Obec SobotišteSobotište – splašková kanalizácia I. etapa500 000,00
3E371/BK4c-15/21 09.11.2021Obec VrádišteOdkanalizovanie združených obcí Viesky461 545,00
4E331/BK4c-37/21 29.11.2021Obec HybeOdkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova – Hybe, Východná, Važec, k.ú. Hybe – Východná- Važec422 415,00
5E312/BK4c-6/21 29.11.2021Obec PernekVerejná kanalizácia a ČOV – Pernek241 845,00
6E370/BK4c-9/21 29.11.2021Obec Dolné OrešanySplašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa202 314,00
7E328/BK4c-16/21 29.11.2021Obec Mníchova LehotaTrenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota – kanalizácia215 863,00
8E302/BK4c-38/21 29.11.2021Obec ŠútovoŠútovo – kanalizácia500 000,00
9E324/BK4c-28/21 29.11.2021Obec BešeňovBešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd, 1. Stavba súboru stavieb263 204,00

Činnosť BK5b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E421/BK5b-8/21 28.11.2021Obec TomášovRozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, Záhradnícka ulica143 025,00

Činnosť BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E412/BK5c-47/21 09.11.2021Mesto DudinceStoková sieť a vodovod – IBV Dudince40 281,00
2E440/BK5c-39/21 09.11.2021Obec BobrovBobrov – rozšírenie kanalizácie a vodovodu104 541,00
3E478/BK5c-9/21 09.11.2021Obec Horné OrešanyKanalizácia IBV NIVA – Horné Orešany102 985,00
4E423BK5c-58/21 09.11.2021Obec PakostovPakostov – kanalizácia a ČOV, II. etapa170 900,00
5E445/BK5c-39/21 09.11.2021Obec ZákamennéRozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II184 938,00
6E439/BK5c-56/21 29.11.2021Obec KokošovceKokošovce, miestna komunikácia “Štreka” , SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia93 000,00
7E428/BK5c-25/21 29.11.2021Mesto NitraRozšírenie kanalizačnej siete v Nitre478 616,00

Činnosť BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E762/BV1c-58/21 09.11.2021Obec ČerninaČernina – Vodovod282 172,00
2E763/BV1c-58/21 09.11.2021Obec HrubovHrubov – Vodovod499 924,00
3E759/BV1c-58/21 09.11.2021Obec BaškovceBaškovce – Vodovod499 884,00
4E729/BV1c-27/21 09.11.2021Obec DrženiceVodovod Drženice, Vodovodné prípojky SO03 a SO05500 000,00
5E767/BV1c-56/21 09.11.2021Obec MedzanyMedzany – vodovod, rozšírenie vodovodu498 428,00
6E764/BV1c-25/21 09.11.2021Obec HruboňovoPrepojenie vodovodu Čermany – Hruboňovo, Šurianky347 630,00
7E693/BV1c-42/21 09.11.2021Obec Oravský Biely PotokOravský Biely Potok – Mlynisko, rozšírenie vodovodu155 099,00
8E740/BV1c-15/21 09.11.2021Obec OreskéSenica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica – Radošovce, Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť499 558,00
9E760/BV1c-58/21 16.12.2021Obec TurcovceTurcovce – Vodovod325 139,00

Činnosť BV2b: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E771/BV2b-22/21 09.11.2021Obec HatnéCeloobecný vodovod Hatné105 148,00

Činnosť BV2c: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E758/BV2c-31/21 09.11.2021Obec LadiceLadice-vodojem Podskalie204 663,00
2E724/BV2c-16/21 09.11.2021Obec Petrova LehotaVodovod – Petrova Lehota202 939,00
3E704/BV2c-42/21 29.11.2021Mesto TvrdošínVybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV188 423,00

Činnosť BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E738/BV3c-30/21 09.11.2021Obec Malé RipňanyRozšírenie vodovodu Vetva A, B, C101 984,00
2E707/BV3c-13/21 09.11.2021Obec Moravany nad VáhomPredĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nábrežná ulica89 765,00
3E757/BV3c-25/21 09.11.2021Obec ŠuriankyŠurianky – rozšírenie vodovodu Perkovce32 247,00
4E694/BV3c-53/21 29.11.2021Mesto SliačSliač Kanalizácia Továrenská, Mlynská ulica (SO04 Továrenská ulica – Vodovod, Mlynská ulica – Vodovod170 912,00

Činnosť BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00 %

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E692/BV4c-8/21 09.11.2021Obec Hrubý ŠúrVodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-1094 463,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E782/BP1-65/21 09.11.2021Obec HraničnéProtipovodňové úpravy v obci Hraničné126 830,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1916/BP2-25/21 09.11.2021Mesto Zlaté MoravceOdvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce186 793,00
2E1887/BP2-9/21 09.11.2021Obec KátlovceProtipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce102 121,00
3E1915/BP2-8/21 09.11.2021Obec VlkyVýstavba odvodňovacích zariadení v obci Vlky34 197,00
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel I. Špecifikácie činností podpory na rok 2021)

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E905/C1-30/21 25.06.2021Obec LudaniceDobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice70 000,00
2E922/C1-13/21 25.06.2021Mesto VrbovéVybavenie zberného dvora v meste Vrbové75 000,00
3E948/C1-24/21 25.06.2021Obec HorovceDobudovanie technickej infraštruktúry v obci Horovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu72 000,00
4E967/C1-28/21 25.06.2021Obec ChľabaNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba75 000,00
5E976/C1-39/21 25.06.2021Obec MútneRozšírenie efektivity triedeného zberu v obci Mútne18 000,00
6E983/C1-27/21 25.06.2021Obec Plavé VozokanyTriedený zber komunálneho odpadu – obec Plavé Vozokany60 000,00
7E993/C1-10/21 25.06.2021Obec Lúč na OstroveObstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove68 000,00
8E999/C1-28/21 25.06.2021Obec PalárikovoNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu70 000,00
9E1012/C1-62/21 25.06.2021Mesto SvitDobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu70 000,00
10E1052/C1-03/21 25.06.2021Mestská časť Bratislava – VajnoryZabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory70 000,00
11E1077/C1-27/21 25.06.2021Obec Hronské KľačanyZlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hronské Kľačany73 000,00
12E828/C1-79/21 06.12.2021Obec LastovcePodpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lastovce80 000,00
13E949/C1-35/21 06.12.2021Obec BzinyTriedime a zhodnocujeme biologicky rozložiteľný komunálny odpad31 722,00
14E872/C1-73/21 06.12.2021Obec ČečejovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečejovce80 000,00
15E933/C1-19/21 06.12.2021Obec PoriadieNákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie67 260,00
16E1011/C1-22/21 06.12.2021Obec VrchtepláZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI VRCHTEPLÁ49 704,00
17E888/C1-52/21 06.12.2021Obec VinicaZabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Vinica35 998,00
18E911/C1-27/21 06.12.2021Obec Tekovské LužanyObstaranie technického vybavenia za účelom zefektívnenia jestvujúceho systému zberu a triedenia odpadu v obci Tekovské Lužany79 686,00
19E971/C1-25/21 06.12.2021Obec JelšovceNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jelšovce17 575,00

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1194/C2-28/21 25.06.2021Obec VlkasNákup kompostérov do obce Vlkas23 000,00
2E1220/C2-38/21 25.06.2021Obec KrpeľanyPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Krpeľany30 000,00
3E1289/C2-11/21 25.06.2021Mesto GalantaPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Galanta150 000,00
4E1299/C2-76/21 25.06.2021Obec GočovoZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gočovo10 000,00
5E1307/C2-76/21 25.06.2021Obec KružnáZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kružná13 000,00
6E1313/C2-73/21 25.06.2021Obec BaškaZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Baška20 000,00
7E1322/C2-45/21 25.06.2021Obec BacúchPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Bacúch59 000,00
8E1328/C2-73/21 25.06.2021Obec Zlatá IdkaZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Zlatá Idka13 000,00
9E1334/C2-19/21 25.06.2021Obec JablonkaPodpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Jablonka38 000,00
10E1347/C2-21/21 25.06.2021Obec Veľké KršteňanyObstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre obec Veľké Kršteňany20 000,00
11E1358/C2-37/21 25.06.2021Obec ProsiekPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Prosiek19 000,00
12E1366/C2-14/21 25.06.2021Obec Lakšárska Nová VesPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Lakšárska Nová Ves45 000,00
13E1377/C2-43/21 25.06.2021Obec HrochoťNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrochoť24 000,00
14E1388/C2-21/21 25.06.2021Obec Malé KršteňanyRiešenie bioodpadu v obci Malé Kršteňany20 000,00
15E1401/C2-76/21 25.06.2021Obec LúčkaZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lúčka7 500,00
16E1405/C2-26/21 25.06.2021Mesto HurbanovoZhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hurbanovo C275 000,00
17E1406/C2-06/21 25.06.2021Obec RohožníkZhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Rohožníku140 000,00
18E1282/C2-61/21 14.10.2021Obec ČertižnéPodpora domáceho kompostovania v obci Čertižné19 992,00
19E1365/C2-16/21 29.11.2021Obec Dolná PorubaPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba35 575,00
20E1193/C2-57/21 29.11.2021Obec StebníkKompostéry na spracovanie BRKO pre obyvateľov obce Stebník27 550,00
21E1265/C2-6/21 29.11.2021Obec SološnicaObstaranie kompostérov v obci Sološnica112 093,00
22E1384/C2-20/21 29.11.2021Mesto Nové Mesto nad VáhomZhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Novom Meste nad Váhom63 213,00
23E1231/C2-23/21 29.11.2021Obec Diviaky nad NitricouPredchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Diviaky nad Nitricou70 680,00
24E1339/C2 20/21 29.11.2021Obec KočovceNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kočovce100 076,00
25E1287/C2-37/21 29.11.2021Mesto Liptovský MikulášZhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši150 000,00
26E1234/C2-39/21 29.11.2021Obec RabčicePredchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Rabčice59 850,00
27E1240/C2-15/21 29.11.2021Obec BrodskéNákup technológie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Brodské120 835,00
28E1170/C2-25/21 29.11.2021Mesto VráblePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO vo Vrábľoch142 678,00
29E1225/C2-16/21 29.11.2021Obec Mníchova LehotaPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mníchova Lehota116 171,00
30E1370/C2-67/21 29.11.2021Združenie mikroregiónu BESKYDPredchádzanie vzniku BRKO v mikroregióne BESKYD149 985,00
31E1451C2-25/21 29.11.2021Obec ŽitavceZefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Žitavce16 700,00
32E1247/C2-75/21 29.11.2021Obec Čierne PolePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierne Pole48 763,00
33E1271/C2-28/21 29.11.2021Obec Nová VieskaPredchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Nová Vieska53 846,00
34E1350/C2-16/21 29.11.2021Obec MotešicePodpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Motešice40 698,00
35E1178/C2-42/21 29.11.2021Mesto TrstenáNákup zberných nádob na kuchynský odpad pre občanov mesta Trstená18 114,00
36E1239/C2-39/21 29.11.2021Obec KlinPredchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Klin62 130,00
37E1397/C2-37/21 06.12.2021Obec Uhorská VesZabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Uhorská Ves19 140,00
38E1298/C2-17/21 06.12.2021Obec UhrovecZhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Uhrovec47 367,00
39E1368/C2-35/21 06.12.2021Obec Dlhá nad OravouRevitalizácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá nad Oravou70 330,00
40E1341/C2-27/21 06.12.2021Obec BešaNákup kompostérov pre domácnosti v obci Beša34 505,00
41E1306/C2-76/21 06.12.2021Obec Dlhá VesZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá Ves13 566,00
42E1177/C2-67/21 06.12.2021Mesto SvidníkPredchádzanie vzniku BRKO v meste Svidník150 000,00
43E1311/C2-55/21 06.12.2021Obec VyhnePodpora nakladania a zhodnocovania BRKO v obci Vyhne33 250,00
44E1238/C2-24/21 06.12.2021Obec KvašovPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kvašov15 744,00
45E1430/C2-68/21 06.12.2021Obec Nižný KručovPredchádzanie vzniku BRKO v obci Nižný Kručov29 206,00
46E1320/C2-27/21 06.12.2021Obec BoryPredchádzanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Bory20 936,00
47E1398/C2-68/21 06.12.2021Obec SkrabskéPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Skrabské142 462,00
48E1186/C2-40/21 06.12.2021Obec Liptovská TepláPredchádzanie vzniku BRKO v obci Liptovská Teplá68 685,00
49E1281/C2-37/21 06.12.2021Obec VažecZhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Važec55 670,00
50E1385/C2-27/21 06.12.2021Obec PodlužanyZhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Podlužany31 121,00
51E1222/C2-73/21 06.12.2021Obec BeniakovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beniakovce34 771,00
52E1348/C2-35/21 06.12.2021Obec MalatináPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malatiná44 118,00
53E1203/C2-22/21 06.12.2021Obec Dolná MarikováPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dolná Mariková141 109,00
54E1323/C2-21/21 06.12.2021Obec HradišteKompostéry pre obec Hradište39 900,00
55E1293/C2-79/21 06.12.2021Obec Slovenské Nové MestoPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Slovenské Nové Mesto150 000,00
56E1278/C2-24/21 06.12.2021Obec BelušaBeluša – kompostéry69 312,00
57E1248/C2-79/21 06.12.2021Obec DargovPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dargov61 527,00
58E1457/C2-28/21 06.12.2021Obec Dvory nad ŽitavouZhodnocovanie BRKO v obci Dvory nad Žitavou126 158,00
59E1308/C2-16/21 06.12.2021Obec Trenčianske MiticePodpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Trenčianske Mitice60 990,00
60E1317/C2-50/21 06.12.2021Obec Gemerská VesZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gemerská Ves23 501,00

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1081/C3-26/21 25.06.2021Obec Bátorove KosihyRekonštrukcia prevádzkovej budovy zberného dvora50 000,00
2E1092/C3-14/21 25.06.2021Obec DojčZlepšenie triedeného zberu v obci Dojč11 870,00
3E1103/C3-40/21 25.06.2021Obec ĽubochňaZberný dvor45 000,00
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel II. Špecifikácie činností podpory na rok 2021)

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1467/C4-44/21 25.06.2021Mesto Banská ŠtiavnicaNákup hákového nosiča a kontajnerov pre triedený zber komunálneho odpadu v Banskej Štiavnici65 000,00
2E1468/C4-15/21 25.06.2021Mesto HolíčPodpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Holíč prostredníctvom nákupu malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom50 000,00
3E1498/C4-56/21 25.06.2021Obec BretejovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce58 000,00
4E1503/C4-79/21 25.06.2021Obec DargovIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dargov73 000,00
5E1508/C4-24/21 25.06.2021Obec KvašovTriedený zber komunálneho odpadu v obci Kvašov75 000,00
6E1512/C4-73/21 25.06.2021Obec Veľká IdaIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Ida73 000,00
7E1529/C4-61/21 25.06.2021Obec Zbudská BeláTriedený zber komunálneho odpadu v obci Zbudská Belá60 000,00
8E1538/C4-25/21 25.06.2021Obec ČifáreNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu75 000,00
9E1549/C4-55/21 25.06.2021Obec IhráčNákup komunálnej techniky určený na zber komunálneho odpadu v obci Ihráč45 000,00
10E1574/C4-27/21 25.06.2021Obec NýrovcePodpora triedenia zberu v obci Nýrovce75 000,00
11E1595/C4-59/21 25.06.2021Obec Krížová VesTriedený zber KO v obci Krížová Ves73 000,00
12E1610/C4-65/21 25.06.2021Obec LitmanováPodpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Litmanová75 000,00
13E1614/C4-65/21 25.06.2021Obec KamienkaTriedený zber komunálneho odpadu50 000,00
14E1622/C4-32/21 25.06.2021Obec Dolný HričovNákup na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci75 000,00

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1655/C5-51/21 25.06.2021Mesto HnúšťaPredchádzanie vzniku BRKO a zhodnotenie BRKO v meste Hnúšťa150 000,00
2E1666/C5-44/21 25.06.2021Obec Svätý AntonZhodnocovanie BRKO v obci Svätý Anton93 000,00
3E1677/C5-31/21 25.06.2021Obec Tesárske MlyňanyPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tesárske Mlyňany74 000,00
4E1704/C5-77/21 25.06.2021Obec PodhoroďPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Podhoroď62 000,00
5E1705/C5-75/21 25.06.2021Obec PozdišovceMalá kompostáreň Pozdišovce140 000,00
6E1722/C5-73/21 25.06.2021Obec NováčanyMalá kompostáreň60 000,00
7E1765/C5-47/21 25.06.2021Obec Horné MladoniceZhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Horných Mladoniciach17 000,00
8E1767/C5-52/21 25.06.2021Obec ZáhorceNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Záhorce98 000,00
9E1778/C5-16/21 25.06.2021Obec Skalka nad VáhomZabezpečenie zhodnocovania BRKO v obci Skalka nad Váhom70 000,00
10E1790/C5-33/21 25.06.2021Obec PredmierPredchádzanie vzniku BRO v obci Predmier46 000,00
11E1792/C5-47/21 25.06.2021Obec UňatínPodpora predchádzaniu vzniku BRKO v obci Uňatín6 175,00
12E1827/C5-47/21 25.06.2021Obec ŽibritovPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Žibritov6 500,00
13E1830/C5-11/21 25.06.2021Obec ŠintavaKompostovanie v obci Šintava114 000,00
14E1831/C5-73/21 25.06.2021Obec Nový SalašPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nový Salaš33 100,00
15E1832/C5-08/21 25.06.2021Obec VlkyPredchádzanie vzniku BRO v obci Vlky31 000,00
16E1844/C5-18/21 25.06.2021Mesto Nová DubnicaZavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica128 000,00
17E1819/C5-25/21 14.10.2021Obec BabindolPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Babindol24 676,00
18E1683/C5-77/21 09.11.2021Obec BežovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce33 800,00
19E1812/C5-30/21 09.11.2021Obec KrnčaNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Krnča101 640,00

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1117/C6-05/21 25.06.2021Mestská časť Bratislava – PetržalkaNákup veľkoobjemových kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka-Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov -C620 000,00
2E1129/C6-39/21 25.06.2021Obec VavrečkaZberný dvor v obci Vavrečka132 284,00
3E1144/C6-26/21 25.06.2021Mesto KomárnoZberný dvor Komárno140 000,00
D. OBLASŤ: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E2806/D2-68/21 14.10.2021Obec Nižný KručovRevitalizácia oddychovej zóny v obci Nižný Kručov105 946,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v mestách a obciach a ich blízkosti

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E2756/D5-76/21 14.10.2021Obec BohúňovoBohúňovo revitalizácia mŕtveho ramena Slaná189 549,00
2E2745/D5-43/21 14.10.2021Obec PonikyObstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a nákup zberných nádob, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu63 706,00
3E2742/D5-38/21 14.10.2021Obec Belá – DuliceObmena a doplnenie medvedích kontajnerov v katastri Obce Belá-Dulice8 907,00

Činnosť D7: Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov jaskýň a krasových javov

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E3961/D7-43/21 16.12.2021Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyRealizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov vybraných jaskýň200 000,00

Činnosť D8: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je posilniť činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E3960/D8-43/21 16.12.2021Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyPosilnenie činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého196 602,00

Činnosť D9: Realizácia opatrení na zefektívnenie činnosti stráže prírody a zlepšenie komunikácie s orgánmi starostlivosti o životné prostredie

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E3958/D9-43/21 16.12.2021Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyZabezpečenie vybavenia stráže prírody199 880,00

Činnosť D10: Realizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E3959/D10-43/21 16.12.2021Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyRealizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov200 000,00
E: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E2762/E1-43/21 14.10.2021Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyOprava náučných chodníkov a propagácia územia NP Muránska planina48 811,00
2E2767/E1-43/21 14.10.2021Slovenské banské múzeumInovácia expozície Baníctvo na Slovensku a Enviroučebne, III.etapa155 565,00
L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L7: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1926/L7-30/21 29.11.2021Obec OponiceZvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice161 506,00
2E1939/L7-16/21 29.11.2021Trenčiansky samosprávny krajZníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica400 000,00
3E1948/L7-44/21 09.08.2021Technické služby, mestský podnik Banská ŠtiavnicaRekonštrukcia a modernizácia AB za účelom zníženia energetickej náročnosti” Banská Štiavnica, E. M. Šoltésovej 1308 070,00
4E1959/L7-22/21 09.08.2021Obec VrchtepláZATEPLENIE DOMU KULTÚRY69 411,00
5E1970/L7-45/21 09.08.2021Obec Závadka nad HronomRekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závadka nad Hronom157 955,00
6E1971/L7-65/21 29.11.2021Obec LesnicaStavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica142 100,00
7E1973/L7-16/21 29.11.2021Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho krajaZníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK346 605,00
8E1975/L7-35/21 09.08.2021Obec PokryváčZateplenie Obecného Úradu v obci Pokryváč103 524,00
9E1976/L7-16/21 29.11.2021Obec BobotZateplenie stavebných objektov obce Bobot114 456,00
10E1993/L7-23/21 29.11.2021Obec Opatovce nad NitrouZníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou205 184,00
11E1998/L7-20/21 29.11.2021Obec VaďovceZvýšenie energetickej účinosti budový ZŠ v Obci Vaďovce202 083,00
12E2002/L7-25/21 29.11.2021Mesto VrábleMaterská škola sídlisko Lúky s.č. 1121, Vráble, parc. č. 374/1, 374/2, 374/3, 375/1, 375/2, 375/3366 546,00
13E2030/L7-58/21 09.08.2021Obec LieskovecZvyšovanie energetickej účinnosti Materskej školy, Lieskovec157 648,00
14E2069/L7-28/21 09.08.2021Obec PozbaZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy136 800,00
15E2082/L7-31/21 29.11.2021Obec MachulinceZateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ Sv. Dominika Sávia Machulince72 599,00
16E2084/L7-21/21 09.08.2021Obec PažiťRekonštrukcia a prístavba obecnej budovy so zateplením221 782,00
17E2114/L7-24/21 09.08.2021Obec VydrnáVYDRNÁ stavebné úpravy kultúrneho domu s. č. 51125 069,00
18E2150/L7-33/21 09.08.2021Obec Maršová – RašovMaterská škola – Maršová-Rašov Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov79 629,00
19E2171/L7-10/21 14.10.2021Obec ŇáradRekonštrukcia domu smútku v obci Ňárad170 000,00
20E2203/L7-33/21 09.08.2021Obec Hlboké nad VáhomZvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Kultúrneho domu s obecným úradom v obci Hlboké nad Váhom219 242,00
21E2204/L7-27/21 29.11.2021Obec Dolný PialREKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU DOLNÝ PIAL PRESTAVBOU98 440,00
22E2207/L7-12/21 09.08.2021Obec KoplotovceZvýšenie energetickej účinnosti Kutúrneho domu137 646,00
23E2213/L7-14/21 29.11.2021Mesto SenicaZateplenie ZŠ V. Paulínyho Tótha 32, Senica400 000,00
24E2222/L7-47/21 29.11.2021Obec Hontianske MoravceRekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce169 788,00
25E2232/L7-28/21 29.11.2021Obec NánaZvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy a základnej školy v Náne347 307,00
26E2247/L7-35/21 29.11.2021Obec PribišObnova administratívnej budovy s. č. 141 obce Pribiš73 443,00
27E2266/L7-26/21 29.11.2021OBEC KAMENIČNÁZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kameničná338 830,00
28E2269/L7-26/21 09.08.2021Mesto KomárnoZníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM301 558,00
29E2283/L7-16/21 29.11.2021Obec Kostolná – ZáriečieZvýšenie energetickej efektívnosti objektu obecného úradu Kostolná – Záriečie55 603,00
30E2289/L7-38/21 09.08.2021Obec Turčiansky ĎurStavebné úpravy objektu služieb v obci Turčiansky Ďur87 688,00
31E2331/L7-24/21 29.11.2021Obec NimnicaModernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie193 620,00
32E2336/L7-31/21 29.11.2021Obec HosťovceMaterská škola v obci Hosťovce – modernizácia – zateplenie budovy135 509,00
33E2339/L7-17/21 29.11.2021Obec PodlužanyMaterská škola v Podlužanoch261 965,00
34E2350/L7-38/21 09.08.2021Obec SlovanyModernizácia a stavebné úpravy Obecného úradu – II. etapa175 908,00
35E2371/L7-56/21 29.11.2021Obec ĽubovecZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Ľubovec202 650,00
36E2377/L7-58/21 09.08.2021Obec Hrabovec nad LaborcomKLUB MLÁDEŽE – výmena strechy, zateplenie obvodových stien109 215,00
37E2389/L7-45/21 29.11.2021Obec DrábskoZateplenie obecného úradu s kultúrnym domom58 980,00
38E2406/L7-62/21 29.11.2021Obec Spišské BystréZateplenie budovy Základnej školy Spišské Bystré317 816,00
39E2409/L7-34/21 29.11.2021Mesto TurzovkaZvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke349 893,00
40E2460/L7-13/21 09.08.2021Obec PrašníkENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM OBCE PRAŠNÍK145 011,00
41E2477/L7-23/21 09.08.2021Obec ČavojZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu166 018,89
42E2480/L7-58/21 29.11.2021Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, HumennéRiešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom394 925,00
43E2482/L7-78/21 29.11.2021Obec DanišovceZvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce104 425,00
44E2487/L7-55/21 29.11.2021Obec Stará KremničkaZníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ SO-03 Telocvičňa Stará Kremnička372 500,00
45E2509/L7-35/21 29.11.2021Obec PucovZateplenie obecného úradu v obci Pucov118 488,00
46E2518/L7-40/21 29.11.2021Obec Liptovské SliačeZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu Liptovské Sliače185 554,00
47E2558/L7-19/21 29.11.2021Obec BukovecZvýšenie energetickej účinnosti objektu Obecný úrad Bukovec203 815,00
48E2616/L7-10/21 29.11.2021Obec Veľké BlahovoZníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy119 604,00
49E2636/L7-37/21 09.08.2021Obec VavrišovoStavebné úpravy kultúrneho domu s. č. 237 so zmenou účelu prístavby KD na materskú školu – prístavba150 102,00
50E2639/L7-30/21 29.11.2021Obec LudaniceZníženie energetickej náročnosti budovy úradovne56 949,00
51E2670/L7-44/21 09.08.2021Obec PodhorieZateplenie Materskej školy v obci Podhorie č. 85108 959,00
52E2692/L7-28/21 29.11.2021Obec BranovoRekonštrukcia OcÚ a Kultúrneho domu71 497,00
53E2697/L7-10/21 29.11.2021Obec Kráľovičove KračanyZníženie energetickej náročnosti obecného úradu Kráľovičove Kračany171 110,00
54E2698/L7-38/21 29.11.2021Obec VríckoRekonštrukcia kultúrneho domu97 140,00
55E2728/L7-09/21 09.08.2021Obec LošonecObnova kultúrneho domu194 038,00

Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1E1925/L7AP-60/21 29.11.2021Obec KurimanyZníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy190 027,00
2E1964/L7AP-76/21 29.11.2021Obec HenckovceRekonštrukcia budovy Obecného úradu Henckovce173 159,00
3E1979/L7AP-52/21 29.11.2021Obec Veľká Ves nad IpľomZvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom167 737,00
4E1987/L7AP-75/21 29.11.2021Obec ŽbinceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince98 570,00
5E1988/L7AP-67/21 09.08.2021Obec VagrinecZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu181 180,00
6E2026/L7AP-67/21 29.11.2021Obec KukováZnižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kuková203 698,00
7E2034/L7AP-75/21 29.11.2021Obec BracovceZvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy400 000,00
8E2037/L7AP-79/21 29.11.2021Obec BrehovKultúrny dom Brehov – SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy211 180,00
9E2042/L7AP-73/21 29.11.2021Obec ČečejovceSTAVEBNÉ ÚPRAVY NA ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBJEKTOV ZŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE400 000,00
10E2048/L7AP-79/21 29.11.2021Obec SvätušeZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše125 253,00
11E2049/L7AP-79/21 29.11.2021Obec Svätá MáriaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu116 468,00
12E2058/L7AP-75/21 09.08.2021Obec PtrukšaZníženie energetickej náročnosti obecných budov – Ptrukša SO 02 – Kultúrny dom82 646,00
13E2059/L7AP-79/21 29.11.2021Obec KystaZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI MŠ V OBCI KYSTA S.Č. 93/10A96 374,00
14E2146/L7AP-67/21 29.11.2021Obec KalništeZÁKLADNÁ ŠKOLA KALNIŠTE – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY134 649,00
15E2165/L7AP-73/21 29.11.2021Obec Nižný KlátovObecný úrad Nižný Klátov- zvýšenie energetickej účinnosti202 684,00
16E2191/L7AP-75/21 29.11.2021Obec SlavkovceObecný úrad Slavkovce – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Stavebné úpravy202 335,00
17E2228/L7AP-51/21 29.11.2021Obec AbovceZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce125 600,00
18E2249/L7AP-76/21 29.11.2021Obec Krásnohorská Dlhá LúkaZníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka súp. č. 3182 639,00
19E2259/L7AP-52/21 29.11.2021Obec VinicaZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Vinica400 000,00
20E2280/L7AP-49/21 09.08.2021Obec OzdínZvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ v obci Ozdín116 692,00
21E2287/L7AP-48/21 29.11.2021Obec RadzovceRekonštrukcia Obecného úradu- Radzovce295 000,00
22E2366/L7AP-75/21 29.11.2021Obec BajanyZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBECNEJ BUDOVY BAJANY133 310,00
23E2368/L7AP-57/21 29.11.2021Obec BelovežaRekonštrukcia materskej školy v obci Beloveža175 730,00
24E2388/L7AP-77/21 29.11.2021Obec BežovceZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY BEŽOVCE176 357,00
25E2410/L7AP-75/21 09.08.2021Obec LesnéLESNÉ – ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU p. č. 2204 800,00
26E2413/L7AP-68/21 29.11.2021Mesto Vranov nad TopľouZvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Kukučínova Vranov n. T.400 000,00
27E2416/L7AP-76/21 09.08.2021Obec Jablonov nad TurňouZvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy knižnice vrátane zatepľovania70 118,00
28E2426/L7AP-57/21 29.11.2021Obec KochanovceStavebné úpravy budovy materskej školy Kochanovce202 759,00
29E2440/L7AP-52/21 29.11.2021Obec HrušovZateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov400 000,00
30E2459/L7AP-48/21 29.11.2021Obec ÁbelováPrestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy – Obecný úrad Abelová207 569,00
31E2461/L7AP-67/21 09.08.2021Obec KružlováRekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová99 400,00
32E2524/L7AP-57/21 09.08.2021Obec DubinnéZníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Dubinné224 560,00
33E2532/L7AP-75/21 09.08.2021Obec MarkovceZvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu113 054,00
34E2573/L7AP-75/21 29.11.2021Obec KalužaZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Obecného úradu v Kaluži vrátane zatepľovania143 635,00
35E2610/L7AP-67/21 29.11.2021Obec MlynárovceStavebné úpravy OcÚ Mlynárovce200 000,00
36E2641/L7AP-57/21 09.08.2021Obec NemcovceInvestície do využívania OZE-modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce185 711,00
37E2668/L7AP-48/21 29.11.2021Obec RužináZvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná85 685,00
38E2680/L7AP-52/21 29.11.2021Obec KiarovZvýšenie energetickej hospodárnosti obecného domu v obci Kiarov159 896,00
39E2703/L7AP-60/21 09.08.2021Obec DomaňovceZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNEJ BUDOVY V OBCI DOMAŇOVCE321 783,00
40E2726/L7AP-76/21 29.11.2021Obec RudnáREKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY RUDNÁ188 111,00
ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV HAVÁRIE
Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1151592/HV-01/21 18.05.2021Slovenská inšpekcia životného prostrediaOdstraňovanie následkov mimoriadnych zhoršení kvality vôd alebo mimoriadnych ohrození kvality vôd na území Slovenskej republiky pre rok 202130 000,00
ÚHRADA NÁKLADOV SÚVISIACICH S OCHRANOU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME
Poradové čísloČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
120491/2021 16.04.2021Slovenská inšpekcia životného prostrediaDofinancovanie služieb SIŽP1 090 000,00