Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019, 
o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR   
     
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134374/A1-08/19 18.04.2019Obec IgramObnova – zateplenie objektu kultúrneho domu a modernizácia vykurovacieho systému30 000,00
2134666/A1-79/19 29.03.2019Obec Zemplínske JastrabieZníženie energetickej náročnosti OcÚ Zemplínske Jastrabie38 000,00
3134814/A1-24/19 18.04.2019Obec KvašovStavebné úpravy kultúrneho domu12 797,00
4134901/A1-73/19 18.04.2019Obec BelžaKomplexná výmena vykurovacieho systému na obecnom úrade a v kultúrnom dome obce Belža93 000,00
5134903/A1-73/19 29.03.2019Obec Nová PolhoraMultifunkčná budova MŠ a OcÚ Nová Polhora, časť Ústredné vykurovanie – rekonštrukcia30 000,00
6134926/A1-27/19 29.03.2019Obec NýrovceRekonštrukcia kotolne na biomasu – Obecný úrad s Materskou školou27 000,00
7135023/A1-73/19 29.03.2019Obec KomárovceZákladná škola Komárovce – vykurovanie35 000,00
     
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134361/A2-65/19 29.03.2019Obec Šarišské JastrabieRekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ a MŠ v obci Šarišské Jastrabie140 000,00
2134367/A2-67/19 20.06.2019Obec Krajná PoľanaKotolňa na biomasu ZŠ – Krajná Poľana140 000,00
3134386/A2-65/19 20.06.2019Obec LesnicaLesnica ZŠ súp čísla 148 – Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu89 000,00
4134699/A2-28/19 29.03.2019Obec NánaPodpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov150 000,00
5134701/A2-26/19 29.03.2019Obec MočaPodpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov150 000,00
6135072/A2-10/19 29.03.2019Obec MadBudova obecného úradu18 000,00
     
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblsatiach riadenia kvality ovzdušia
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134195/A3-23/19 29.03.2019Obec Kamenec pod VtáčnikomZlepšenie kvality ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom30 000,00
2134213/A3-67/19 29.03.2019Obec HunkovceZlepšenie kvality ovzdušia v obci Hunkovce40 000,00
3134221/A3-34/19 29.03.2019Obec StaškovZlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškov80 000,00
4134366/A3-07/19 29.03.2019Obec ŠenkviceZlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe obce Šenkvice150 000,00
5134430/A3-12/19 29.03.2019Obec TrakoviceÚdržba komunikácií a zelených plôch v obci Trakovice90 000,00
6134438/A3-15/19 29.03.2019Mesto HolíčVýsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia – II. etapa17 000,00
7134471/A3-11/19 29.03.2019Obec PataObstaranie čistiacej techniky za účelom zvýšenia kvality ovzdušia v obci Pata90 000,00
8134507/A3-41/19 29.03.2019Mesto Turčianske TepliceZlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Turčianske Teplice nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií140 000,00
9134508/A3-31/19 29.03.2019Mesto Zlaté MoravceZlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií165 000,00
10134509/A3-27/19 29.03.2019Mesto TlmačeZlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií160 000,00
11134531/A3-26/19 29.03.2019Obec Zemianska OlčaVyužívanie čistiacej techniky na zníženie negatívneho vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší90 000,00
12134683/A3-34/19 29.03.2019Mesto TurzovkaOchrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene80 000,00
13134707/A3-79/19 29.03.2019Mesto Kráľovský ChlmecRiešenie kvality ovzdušia v meste Kráľovský Chlmec prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií180 000,00
14134839/A3-15/19 29.03.2019Obec PrietržkaÚprava verejných priestranstiev a športovísk v obci Prietržka16 664,00
15134890/A3-27/19 29.03.2019Obec Pohronský RuskovVyužitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Pohronský Ruskov38 838,00
16134904/A3-07/19 29.03.2019Obec BudmericeZlepšenie kvality ovzdušia v obci Budmerice100 000,00
17134909/A3-11/19 29.03.2019Obec Veľká MačaVeľká Mača – zlepšenie kvality ovzdušia v obci44 000,00
18134912/A3-28/19 29.03.2019Obec Dvory nad ŽitavouZlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií v správe obce150 000,00
19134913/A3-25/19 29.03.2019Obec VinodolZlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinodol150 000,00
20134915/A3-25/19 29.03.2019Obec LužiankyZabezpečenie kvality ovzdušia – Obec Lužianky160 000,00
21134923/A3-45/19 29.03.2019Obec NemeckáObstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia50 000,00
22134938/A3-10/19 29.03.2019Obec Kostolné KračanyZníženie prašnosti okolia RD79 600,00
23135011/A3-09/19 29.03.2019Obec VlčkovceZlepšenie kvality ovzdušia v obci Vlčkovce100 000,00
24135026/A3-65/19 20.06.2019Mesto Stará ĽubovňaZlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa140 000,00
25135049/A3-34/19 29.03.2019Obec Zborov nad BystricouObnova dediny – krajší kút obce36 000,00
     
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134091/BK1AP-63/19 29.03.2019Obec MilpošIntenzifikácia ČOV Milpoš150 000,00
     
Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134611/BK2AP-73/19 29.03.2019Obec SeňaKanalizácia a ČOV Seňa, Kechnec a Milhosť120 000,00
     
Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134751/BK3AP-57/19 20.06.2019Obec HažlínKanalizácia a ČOV Hažlín200 000,00
     
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1133790/BK4AP-68/19 29.03.2019Obec BenkovceKanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa175 764,00
2134002/BK4AP-68/19 29.03.2019Obec Slovenská KajňaKanalizácia a ČOV Benkovce, Slovenská Kajňa100 000,00
3134093/BK4AP-79/19 29.03.2019Obec Zemplínska TeplicaKanalizácia Zemplínska Teplica – 3. etapa190 000,00
4134164/BK4AP-68/19 29.03.2019Obec Nižný HrušovKanalizácia a ČOV Nižný Hrušov150 000,00
5134181/BK4AP-77/19 29.03.2019Obec LekárovceKanalizácia Lekárovce – pravá strana180 000,00
6134185/BK4AP-75/19 29.03.2019Obec PozdišovcePozdišovce – kanalizácia, I. a II. Stavba180 000,00
7134281/BK4AP-75/19 29.03.2019Obec SlavkovceKanalizácia Slavkovce – I. stavba180 000,00
8134315/BK4AP-79/19 29.03.2019Obec SomotorKanalizácia 2. etapa Somotor150 000,00
9134372/BK4AP-73/19 29.03.2019Obec OlšovanyOlšovany – Kanalizácia200 000,00
10134390/BK4AP-51/19 29.03.2019Obec ChanavaKanalizácia Chanava180 000,00
11134403/BK4AP-75/19 29.03.2019Obec ZalužiceKanalizácia obce Zalužice155 000,00
12134413/BK4AP-68/19 29.03.2019Obec PošaPoša – splašková kanalizácia180 000,00
13134440/BK4AP-75/19 29.03.2019Obec KlokočovKanalizácia – Klokočov Paľkov I. a II. etapa150 000,00
14134447/BK4AP-75/19 29.03.2019Obec Veľké RaškovceVeľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV180 000,00
15134555/BK4AP-77/19 29.03.2019Obec BežovceKanalizácia obce Bežovce150 000,00
16134577/BK4AP-75/19 29.03.2019Obec OborínVeľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV180 000,00
17134619/BK4AP-57/19 29.03.2019Obec StebníkStebník – kanalizácia a ČOV130 000,00
18134629/BK4AP-73/19 20.06.2019Obec BeniakovceČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce – kanalizácia200 000,00
19134630/BK4AP-67/19 20.06.2019Obec SvidničkaKanalizácia Svidnička100 000,00
20134635/BK4AP-60/19 29.03.2019Obec DúbravaKanalizácia a ČOV – Dúbrava190 000,00
21134661/BK4AP-77/19 29.03.2019Obec Vyšná RybnicaKanalizácia Vyšná Rybnica – 1. stavba200 000,00
22134690/BK4AP-60/19 29.03.2019Obec KlčovVodovod a kanalizácia Klčov – časť kanalizácia65 000,00
23134693/BK4AP-60/19 29.03.2019Obec DoľanyKanalizácia Doľany – kanalizácia splašková pre IBV165 000,00
24134741/BK4AP-59/19 18.04.2019Obec Červený KláštorČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka180 000,00
25134769/BK4AP-57/19 29.03.2019Obec Šarišské ČierneKanalizácia Šarišské Čierne – 1. stavba180 000,00
26134785/BK4AP-77/19 20.06.2019Obec Veľké RevištiaKanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia50 000,00
27134806/BK4AP-73/19 29.03.2019Obec SkárošČOV – Skároš190 000,00
28134807/BK4AP-73/19 29.03.2019Obec SokoľanySokoľany – Obecná kanalizácia a ČOV190 000,00
29134874/BK4AP-50/19 29.03.2019Obec MuráňČOV Muráň, kalová koncovka110 000,00
30134995/BK4AP-73/19 29.03.2019Obec MokranceMokrance – kanalizácia  – I. stavba90 000,00
31135007/BK4AP-57/19 20.06.2019Obec KoprivnicaKanalizácia a ČOV Koprivnica-Stuľany140 000,00
32135013/BK4AP-59/19 29.03.2019Obec Malý SlavkovČOV Malý Slavkov200 000,00
33135025/BK4AP-63/19 20.06.2019Obec JakubovanyKanalizácia a ČOV Jakubovany200 000,00
34135083/BK4AP-73/19 29.03.2019Obec RudníkSO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník80 000,00
     
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134073/BK5AP-63/19 29.03.2019Obec DrienicaRozšírenie kanalizácie v lokalite Gacky100 000,00
2134143/BK5AP-63/19 29.03.2019Obec Pečovská Nová VesDobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – SO 02 – Splašková kanalizácia200 000,00
3134153/BK5AP-73/19 29.03.2019Obec ŠemšaRozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša150 000,00
4134209/BK5AP-57/19 20.06.2019Obec OsikovOsikov -rozšírenie kanalizácie100 000,00
5134214/BK5AP-79/19 20.06.2019Obec BoršaRozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša100 000,00
6134283/BK5AP-59/19 29.03.2019Obec ReľovKanalizácia a ČOV Reľov – SO 03 Kanalizácia – rozšírenie150 000,00
7134324/BK5AP-49/19 29.03.2019Obec Hrnčiarske ZalužanyHrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová190 000,00
8134645/BK5AP-52/19 29.03.2019Obec Balog nad IpľomBalog nad Ipľom, splašková kanalizácia, ulica Ipeľská a ulica Hlavná150 000,00
9134658/BK5AP-57/19 29.03.2019Obec BartošovceRozšírenie kanalizácie obce Bartošovce150 000,00
10134735/BK5AP-73/19 29.03.2019Obec ĎurkovKanalizácia Ďurkov200 000,00
11134757/BK5AP-57/19 29.03.2019Obec VaniškovceVaniškovce rozšírenie kanalizácie140 000,00
12134768/BK5AP-52/19 29.03.2019Obec Opatovská Nová VesOpatovská Nová Ves – Kanalizácia130 000,00
13134992/BK5AP-67/19 29.03.2019Obec StročínRozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín100 000,00
14134993/BK5AP-75/19 29.03.2019Obec Rakovec nad OndavouKanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou50 000,00
15134994/BK5AP-67/19 29.03.2019Obec MedvedieMedvedie – Kanalizácia – II. etapa80 000,00
16135126/BK5AP-59/19 29.03.2019Obec VýbornáRozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná, SO 01 Splašková kanalizácia150 000,00
     
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134098/BV1AP-68/19 29.03.2019Obec Vyšný KazimírVodovod v obci Vyšný Kazimír120 000,00
2134144/BV1AP-79/19 29.03.2019Obec BrezinaSkupinový vodovod II. etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina170 000,00
3134190/BV1AP-79/19 29.03.2019Obec MichaľanySkupinový vodovod II. etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina200 000,00
4134435/BV1AP-63/19 29.03.2019Obec JakovanyVodovod obce Jakovany100 000,00
5134473/BV1AP-51/19 29.03.2019Obec BátkaBátka – rozvod vody120 000,00
6134614/BV1AP-75/19 29.03.2019Obec Petrovce nad LaborcomVodovod – Petrovce nad Laborcom190 000,00
7134714/BV1AP-68/19 20.06.2019Obec PavlovceOprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce93 400,00
8134753/BV1AP-57/19 29.03.2019Obec KľušovZásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 19 – Skupinový vodovod Janovce-Kobyly-Kľušov165 000,00
9134788/BV1AP-75/19 18.04.2019Obec Tušická Nová VesTušická Nová Ves – obecný vodovod170 000,00
10135014/BV1AP-79/19 29.03.2019Obec CejkovJužný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod200 000,00
11135062/BV1AP-50/19 29.03.2019Obec OtročokObec Otročok – vodovod100 000,00
12135069/BV1AP-75/19 29.03.2019Združenie obcí mikroregiónu PoondavieZásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou180 000,00
13135074/BV1AP-75/19 20.06.2019Obec TušiceVodovodná sieť obce Tušice150 000,00
14135113/BV1AP-76/19 29.03.2019Obec ČoltovoVodovod Čoltovo180 000,00
     
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134129/BV2AP-77/19 29.03.2019Obec BeňatinaVodovod Beňatina150 000,00
2134371/BV2AP-77/19 29.03.2019Obec Ruský HrabovecVodovod Ruský Hrabovec110 000,00
3134506/BV2AP-76/19 29.03.2019Obec BohúňovoBohúňovo – vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba – SO 08 Rozvodná vodovodná sieť70 000,00
4134559/BV2AP-50/19 29.03.2019Obec NandražVodovod Nandraž30 000,00
     
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1133769/BV3AP-73/19 29.03.2019Obec GyňovGyňov – Rekonštrukcia vodovodu100 000,00
2133888/BV3AP-67/19 29.03.2019Obec KružlováKružlová – Vodovod, Rozšírenie vodovodu31 000,00
3134076/BV3AP-73/19 29.03.2019Obec PopročPOPROČ-ROZŠÍRENIE VODOVODU200 000,00
4134205/BV3AP-52/19 29.03.2019Obec Horná StrehováHorná Strehová – vodovod, výtlačné a zásobné potrubie21 000,00
5134323/BV3AP-49/19 29.03.2019Obec KalinovoRozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo – časť Briežky150 000,00
6134334/BV3AP-50/19 29.03.2019Obec Ratkovské BystréVýmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré160 000,00
7134553/BV3AP-60/19 29.03.2019Obec ToryskyTorysky, obnova verejného vodovodu95 000,00
8134633/BV3AP-52/19 29.03.2019Obec VieskaKanalizácia a vodovod v obci Vieska – časť vodovod29 000,00
9134740/BV3AP-79/19 29.03.2019Obec ViničkyZdružená vodovodná prípojka  a prípojka Viničky – Hatfa19 000,00
10134789/BV3AP-67/19 20.06.2019Obec DukovceRekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce – Želmanovce130 000,00
11135002/BV3AP-63/19 29.03.2019Obec UzovceObec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu150 000,00
12135043/BV3AP-60/19 29.03.2019Obec Granč – PetrovceVodovod k IBV Pod Sobotiskom100 000,00
     
Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134280/BK1c-30/19 29.03.2019Obec PrašiceČOV Prašice – odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinový prevzdušňovací systém100 000,00
2134329/BK1c-25/19 29.03.2019Obec JelšovceIntenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce90 000,00
3134344/BK1c-11/19 29.03.2019Obec Pusté ÚľanyPusté Úľany, obecná ČOV, rozšírenie a dostavba pre 1995 EO180 000,00
4134566/BK1c-37/19 29.03.2019Obec Liptovská KokavaČOV Liptovská Kokava90 000,00
5134601/BK1c-65/19 29.03.2019Obec PlavnicaRekonštrukcia ČOV Plavnica170 000,00
     
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134876/BK2a-24/19 29.03.2019Obec LúkyLúky – kanalizácia a ČOV60 000,00
2134673/BK2b-24/19 29.03.2019Obec Lysá pod MakytouKanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou100 000,00
3134902/BK2c-54/19 29.03.2019Obec BrehyČistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť100 000,00
4134911/BK2c-27/19 29.03.2019Obec RybníkRybník – kanalizácia obce140 000,00
     
Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134149/BK3a-62/19 29.03.2019Obec ŽdiarKanalizácia a ČOV Ždiar100 000,00
2135085/BK3c-17/19 29.03.2019Obec Krásna VesKanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves200 000,00
     
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134541/BK4a-22/19 29.03.2019Obec Čelkova LehotaKanalizácia Čelkova Lehota – Sádočné56 000,00
2134189/BK4b-25/19 29.03.2019Obec AlekšinceAlekšince – kanalizácia – 1. a 2. etapa100 000,00
3134191/BK4b-31/19 29.03.2019Obec Kostoľany pod TribečomKostoľany pod Tríbečom – kanalizačná sieť100 000,00
4134216/BK4b-58/19 29.03.2019Obec KoškovceRiešenie havarijného stavu – odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska200 000,00
5134282/BK4b-11/19 29.03.2019Obec Zemianske SadyZemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV90 000,00
6134326/BK4b-41/19 29.03.2019Obec HájKanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec200 000,00
7134375/BK4b-58/19 20.06.2019Obec JabloňJabloň – obecná kanalizácia I. etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň165 000,00
8134405/BK4b-45/19 29.03.2019Obec BraväcovoMechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou AČB vrátane splaškovej kanalizácie180 000,00
9134791/BK4b-17/19 29.03.2019Obec TimoradzaKanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves160 000,00
10135041/BK4b-56/19 29.03.2019Obec FuliankaVodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka120 000,00
11135082/BK4b-65/19 29.03.2019Združenie Obcí Mikroregiónu MinčolKanalizácia a rozšírenie kanalizácie Čirč150 000,00
12133889/BK4c-26/19 29.03.2019Obec BajčBajč – infraštruktúra pre nový stavebný obvod 2. etapa65 000,00
13133945/BK4c-25/19 29.03.2019Obec ŽiranyŽirany – Verejná kanalizácia150 000,00
14134128/BK4c-27/19 20.06.2019Obec Nová DedinaAglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina – obecná kanalizácia180 000,00
15134152/BK4c-25/19 29.03.2019Obec ŠtitáreŠtitáre – ČOV – kanalizácia50 000,00
16134161/BK4c-25/19 29.03.2019Obec PodhoranyPodhorany – vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie100 000,00
17134163/BK4c-12/19 29.03.2019Obec MerašiceSO 09 Merašice – Kanalizačná sieť120 000,00
18134215/BK4c-25/19 29.03.2019Obec Horné LefantovceHorné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť120 000,00
19134218/BK4c-38/19 29.03.2019Obec TrebostovoTrnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, Aktivita 2 – Trebostovo80 000,00
20134285/BK4c-58/19 29.03.2019Obec Slovenské KrivéSplašková kanalizácia Slovenské Krivé180 000,00
21134291/BK4c-12/19 29.03.2019Obec PastuchovČistiareň odpadových vôd Pastuchov, Pastuchov – ČOV – Kanalizácia – časť: Kanalizačná sieť100 000,00
22134319/BK4c-65/19 23.07.2019Obec Nižné RužbachyKanalizácia Nižné Ružbachy150 000,00
23134331/BK4c-78/19 29.03.2019Obec PoráčKanalizácia obec Poráč – II. etapa65 000,00
24134340/BK4c-06/19 29.03.2019Obec PernekVerejná kanalizácia a ČOV – Pernek180 000,00
25134377/BK4c-56/19 29.03.2019Obec ZáhradnéZáhradné – kanalizácia a ČOV150 000,00
26134393/BK4c-56/19 29.03.2019Obec KrížovanyKanalizácia a ČOV Križovany150 000,00
27134485/BK4c-06/19 29.03.2019Obec Plavecký MikulášČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš180 000,00
28134573/BK4c-56/19 29.03.2019Obec HrabkovKanalizácia obce Hrabkov150 000,00
29134576/BK4c-20/19 29.03.2019Obec LúkaLúka, Modrovka, Modrová – Kanalizácia a ČOV – Kanalizácia a ČOV Lúka100 000,00
30134581/BK4c-22/19 29.03.2019Obec Dolná MarikováDolná Mariková – kanalizácia a ČOV180 000,00
31134603/BK4c-06/19 29.03.2019Obec JablonovéČistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové170 000,00
32134605/BK4c-25/19 29.03.2019Obec Veľký CetínKanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa – Tlaková kanalizácia180 000,00
33134606/BK4c-25/19 20.06.2019Obec PaňaKanalizácia Paňa I etapa, Kanalizácia Paňa II etapa200 000,00
34134610/BK4c-46/19 29.03.2019Obec StožokStožok – Rozšírenie ČOV a kanalizácie181 446,00
35134621/BK4c-28/19 20.06.2019Obec BardoňovoBardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd190 000,00
36134759/BK4c-44/19 20.06.2019Obec BaďanKanalizácia a ČOV- Baďan, Klastava200 000,00
37134985/BK4c-30/19 29.03.2019Obec Malé RipňanyKanalizácia obce Malé Ripňany100 000,00
38135015/BK4c-32/19 29.03.2019Obec PodhoriePodhorie – kanalizácia a ČOV120 000,00
39135095/BK4c-31/19 29.03.2019Obec SľažanyKanalizácia a ČOV Sľažany150 000,00
40135097/BK4c-21/19 29.03.2019Obec OstraticeKanalizácia a ČOV Ostratice60 000,00
     
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134339/BK5a-11/19 29.03.2019Obec Horné SalibyObecná kanalizácia Horné Saliby55 000,00
2134827/BK5a-25/19 29.03.2019Obec Cabaj – ČáporMiestna komunikácia a technická vybavenosť v obci Cabaj-Čápor85 000,00
3134341/BK5b-26/19 29.03.2019Obec Vrbová nad VáhomTLAKOVÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE STAVBY90 000,00
4134392/BK5b-08/19 29.03.2019Obec Veľký BielKanalizácia a čistiareň odpadových vôd150 000,00
5134770/BK5b-31/19 18.04.2019Obec SkýcovSkýcov – ul Za humnami – rozšírenie kanalizácie170 000,00
6134175/BK5c-36/19 29.03.2019Obec SnežnicaRozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby – Vyšný Koniec50 000,00
7134176/BK5c-37/19 29.03.2019Obec Liptovský OndrejVýstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina180 000,00
8134192/BK5c-45/19 29.03.2019Obec HeľpaDobudovanie kanalizácie v obci Heľpa – I. etapa195 000,00
9134289/BK5c-13/19 29.03.2019Obec ChtelnicaKanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica – Stavba č. 2 – 5. etapa – SO 01 Verejná stoková sieť- Gravitačná kanalizácia, SO 02 Premostenie MGZS, SO 03 Dočasné dopravné značenie50 000,00
10134296/BK5c-62/19 20.06.2019Obec MlynicaSO 601 Splašková kanalizácia120 000,00
11134330/BK5c-62/19 29.03.2019Obec GerlachovGerlachov, Rozšírenie kanalizácie100 000,00
12134338/BK5c-06/19 29.03.2019Obec LozornoLozorno – rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky – časť kanalizácia130 000,00
13134399/BK5c-20/19 20.06.2019Obec HrádokHrádok – kanalizácia150 000,00
14134402/BK5c-31/19 29.03.2019Obec VolkovceVolkovce – kanalizácia miestnej časti Olichov90 000,00
15134698/BK5c-06/19 29.03.2019Obec JakubovDobudovanie kanalizácie v obci Jakubov180 000,00
16134706/BK5c-06/19 29.03.2019Obec GajaryCeloobecná kanalizácia a ČOV, Sanácia poddimenzovaných ČS, parc. č. reg. E 1279, k.ú. Gajary100 000,00
17134777/BK5c-14/19 29.03.2019Obec SobotišteSobotište – splašková kanalizácia I. etapa200 000,00
18134813/BK5c-46/19 29.03.2019Obec DúbravyDúbravy, rozšírenie kanalizácie stoka C50 000,00
19134899/BK5c-27/19 29.03.2019Obec Vyškovce nad IpľomVyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia180 000,00
20135020/BK5c-09/19 29.03.2019Obec Dolné OrešanySplašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa160 000,00
21135109/BK5c-20/19 29.03.2019Obec ČastkovceČastkovce – rozšírenie kanalizácie80 000,00
22135119/BK5c-08/19 29.03.2019Obec Chorvátsky GrobChorvátsky Grob – Čierna Voda – Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská a Hlavný dvor, Triblavinská150 000,00
23135130/BK5c-11/19 29.03.2019Obec Čierna VodaRozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie100 000,00
24135135/BK5c-13/19 29.03.2019Obec BašovceVodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce – časť kanalizácia150 000,00
25135139/BK5c-13/19 29.03.2019Obec TrebaticeTrebatice, predĺženie Záhumenskej ulice – 2. etapa30 000,00
26135163/BK5c-32/19 18.04.2019Obec VarínPredĺženie kanalizácie Varín, Starohradská ulica, stoka E 11-01170 000,00
27135168/BK5c-11/19 29.03.2019Obec HosteHoste – Splašková kanalizácia a ČS180 000,00
     
Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1135155/BV1a-14/19 29.03.2019Obec Bílkove HumenceBílkove Humence – vodovod12 000,00
2134210/BV1b-24/19 20.06.2019Obec LednicaLednica – vodovod II. stavba159 000,00
3134292/BV1c-22/19 29.03.2019Obec HatnéCeloobecný vodovod Hatné100 000,00
4134318/BV1c-47/19 29.03.2019Obec LišovObec Lišov vodovod – I. Etapa100 000,00
5134454/BV1c-22/19 29.03.2019Obec PapradnoRozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica50 000,00
     
Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134490/BV2b-18/19 29.03.2019Obec BohuniceZdružený vodovod Krivoklát – Bohunice120 000,00
2134088/BV2c-56/19 29.03.2019Obec PušovceVodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce150 000,00
3134120/BV2c-56/19 29.03.2019Obec DemjataDemjata – vodovod, I. etapa150 000,00
4134760/BV2c-16/19 29.03.2019Obec Petrova LehotaVodovod – Petrova lehota100 000,00
5135003/BV2c-45/19 29.03.2019Obec PolomkaPolomka-Hámor-vodovod190 000,00
6135045/BV2c-09/19 29.03.2019Obec CíferCeloobecný vodovod Cífer – 5. stavba, Miestna časť Pác180 000,00
7135066/BV2c-31/19 29.03.2019Obec LadiceLadice – vodojem Podskalie90 000,00
8135176/BV2c-11/19 29.03.2019Obec TomášikovoRealizácia hydrogeologického vrtu TM-237 000,00
     
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134092/BV3b-27/19 29.03.2019Obec MálašVerejný vodovod Málaš – ARMA70 000,00
2134288/BV3b-22/19 29.03.2019Obec StupnéVodovod Stupné120 000,00
3135099/BV3b-28/19 29.03.2019Obec JatovJatov – vodovod III. etapa100 000,00
4134293/BV3c-47/19 29.03.2019Mesto DudinceStoková sieť a a vodovod – IBV Dudince – časť vodovod30 000,00
5134376/BV3c-35/19 20.06.2019Obec Medzibrodie nad OravouMedzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň – II. etapa180 000,00
6134520/BV3c-28/19 29.03.2019Obec DubníkRekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa SO 02 Napojenie jestvujúcich prípojok na rekonštruované potrubie v počte 22 ks180 000,00
7134697/BV3c-39/19 29.03.2019Obec ŤapešovoRozšírenie vodovodu časť Kajánkové – Ťapešovo46 000,00
8134702/BV3c-78/19 29.03.2019Obec SlatvinaRozšírenie vodovodu Slatvina170 000,00
9134761/BV3c-17/19 20.06.2019Obec UhrovecSO 02 – Verejný vodovod a SO 01 – Vrt a čerpacia stanica – rekonštrukcia120 000,00
10134800/BV3c-44/19 18.04.2019Mesto Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica – Jergištôľňa, vodovod180 000,00
11134855/BV3c-22/19 29.03.2019Obec DomanižaRozšírenie verejného vodovodu Domaniža, lokalita Dolné Lúky30 000,00
12135029/BV3c-44/19 29.03.2019Obec Svätý AntonSvätý Anton – Rozšírenie obecného vodovodu90 000,00
13135047/BV3c-22/19 18.04.2019Obec ĎurďovéĎurďové – vodovod180 000,00
14135050/BV3c-28/19 29.03.2019Obec ČerníkČerník – rozšírenie vodovodu60 000,00
15135055/BV3c-21/19 29.03.2019Obec BrodzanyRozšírenie vodovodu Stredná Hôrka30 000,00
16135056/BV3c-54/19 20.06.2019Obec Horné HámreRekonštrukcia obecného vodovodu150 000,00
17135061/BV3c-25/19 29.03.2019Obec Malý CetínMalý Cetín – rozšírenie vodovodu50 000,00
18135146/BV3c-40/19 29.03.2019Obec KomjatnáRekonštrukcia vodovodu Komjatná, II. etapa100 000,00
     
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134880/BV4b-28/19 29.03.2019Obec TvrdošovceTvrdošovce – vežový vodojem170 000,00
2134799/BV4c-13/19 29.03.2019Obec DrahovceSO 01 Intenzifikácia vodojemu, SO 02 Rekonštrukcia vodného zdroja120 000,00
3135108/BV4c-27/19 29.03.2019Obec PastovceRekonštrukcia úpravne vody Pastovce80 000,00
     
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134461/BP1-35/19 29.03.2019Obec PucovPucov – tok Pucov, úprava toku v rkm 3,625 – 3,945 a 4,210 – 4,560100 000,00
2134505/BP1-67/19 29.03.2019Obec Krajná BystráÚprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá180 000,00
3135017/BP1-32/19 29.03.2019Obec NededzaNededza – rekonštrukcia potoka Kotrčiná100 000,00
     
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134065/BP2-37/19 29.03.2019Obec KvačanyProtipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany160 000,00
2134124/BP2-75/19 29.03.2019Obec Maťovské VojkovceRekonštrukcia odvodňovacích rigolov, chodníkov a vjazdov v obci Maťovské Vojkovce150 000,00
3134126/BP2-79/19 29.03.2019Obec HrčeľVýstavba chodníkov a rigolov64 000,00
4134297/BP2-67/19 29.03.2019Obec LúčkaDÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA90 000,00
5134412/BP2-66/19 29.03.2019Obec KolbovceOpatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce III. etapa155 000,00
6134564/BP2-77/19 29.03.2019Obec PodhoroďObnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď53 000,00
7134590/BP2-66/19 29.03.2019Obec BrusnicaOpatrenia mimo vodného toku v obci Brusnica – III. etapa155 000,00
8134593/BP2-08/19 29.03.2019Mesto SenecÚprava retenčných nádrží a prítokových systémov I. Etapa190 000,00
9134627/BP2-67/19 29.03.2019Obec RoztokyOpatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky – III. etapa160 000,00
10134632/BP2-64/19 29.03.2019Obec Zemplínske HámreProtipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre – II. etapa100 000,00
11134644/BP2-67/19 29.03.2019Obec HavranecOpatrenia mimo vodného toku v obci Havranec198 000,00
12134667/BP2-67/19 29.03.2019Obec DubováOpatrenia mimo vodného toku v obci Dubová160 000,00
13134805/BP2-74/19 29.03.2019Obec Stará VodaRegenerácia centra obce Stará Voda114 000,00
14134821/BP2-30/19 29.03.2019Obec Veľké RipňanyOdvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany150 000,00
15134857/BP2-09/19 29.03.2019Obec ŠpačinceProtipovodňové opatrenia v obci Špačince – lokalita Hospodárska ulica150 000,00
16134900/BP2-27/19 29.03.2019Obec Ipeľský SokolecIpeľský Sokolec, Odvodňovacie priekopy v obci120 000,00
17134945/BP2-11/19 29.03.2019Obec Veľké ÚľanyStavebné úpravy existujúcich odvodňovacích rigolov v obci Veľké Úľany150 000,00
18134947/BP2-30/19 29.03.2019Obec BojnáRekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Bojná – I. etapa180 000,00
19134950/BP2-10/19 29.03.2019Obec ŇáradVybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad80 000,00
20134957/BP2-67/19 29.03.2019Obec CiglaRekonštrukcia priekop v obci Cigla140 000,00
21135022/BP2-75/19 29.03.2019Obec Malé RaškovceRekonštrukcia rigolov v obci Malé Raškovce150 000,00
22135057/BP2-73/19 29.03.2019Obec Perín – ChymStavebná úprava rigolov v obci Perín – Chym150 000,00
23135077/BP2-75/19 29.03.2019Obec Zemplínske KopčanyRekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany150 000,00
24135148/BP2-47/19 29.03.2019Obec BzovíkOdvodňovacie rigoly v obci Bzovík165 000,00
25135149/BP2-44/19 29.03.2019Obec Štiavnické BaneOdvodňovacie rigoly v obci Štiavnické Bane45 000,00
26135166/BP2-43/19 29.03.2019Obec SelceOdvodňovacie rigoly v obci Selce150 000,00
 
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134078/C1-75/19 18.04.2019Obec ČečehovIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečehov19 000,00
2134100/C1-75/19 20.06.2019Obec SennéIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Senné30 000,00
3134160/C1-32/19 20.06.2019Obec FačkovZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Fačkov50 000,00
4134203/C1-75/19 18.04.2019Obec PtrukšaIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ptrukša45 000,00
5134204/C1-76/19 20.06.2019Obec Vyšná SlanáMechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu70 000,00
6134220/C1-28/19 18.04.2019Obec BrutyZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bruty75 000,00
7134222/C1-55/19 18.04.2019Obec LutilaTriedenie komunálneho odpadu v obci Lutila50 000,00
8134363/C1-46/19 18.04.2019Obec PodkriváňTechnická infraštruktúra pre triedený zber – Obec Podkriváň61 300,00
9134364/C1-46/19 18.04.2019Obec KriváňTechnická infraštruktúra pre triedený zber – obec Kriváň80 000,00
10134421/C1-27/19 18.04.2019Obec Horné TurovceTriedený zber komunálneho odpadu v obci Horné Turovce40 000,00
11134552/C1-29/19 18.04.2019Obec MočenokTriedený zber komunálneho odpadu v obci Močenok56 000,00
12134587/C1-10/19 18.04.2019Obec OkočTriedený zber komunálneho odpadu v  obci Okoč70 000,00
13134597/C1-27/19 18.04.2019Obec BielovceTriedený zber komunálneho odpadu v obci Bielovce40 000,00
14134623/C1-27/19 18.04.2019Obec SlatinaDoplnenie technickej infraštruktúry na ZD Slatina45 000,00
15134664/C1-75/19 18.04.2019Obec HatalovTechnická podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov53 485,00
16134796/C1-10/19 18.04.2019Obec Trstená na OstroveTriedený zber komunálneho odpadu v obci Trstená na Ostrove75 000,00
17134802/C1-73/19 18.04.2019Obec ŽdaňaTriedený zber komunálneho odpadu v obci Ždaňa79 000,00
18134803/C1-52/19 18.04.2019Obec OlováryNákup technického vybavenia pre Zberný dvor a Kompostové hospodárstvo v obci Olováry23 940,00
19134804/C1-20/19 18.04.2019Obec BošácaTriedený zber komunálneho odpadu v obci Bošáca75 000,00
20134816/C1-40/19 18.04.2019Obec ŠvošovNákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov70 000,00
21134822/C1-28/19 18.04.2019Obec Malá nad HronomNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Malá nad Hronom55 000,00
22134835/C1-19/19 18.04.2019Obec ChvojnicaNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chvojnica70 000,00
23134840/C1-78/19 18.04.2019Obec Spišské TomášovceTechnické zabezpečenie triedeného zberu odpadu na zbernom dvore v obci Spišské Tomášovce60 000,00
24134846/C1-20/19 18.04.2019Obec Dolné SrnieDobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie20 000,00
25134848/C1-23/19 18.04.2019Obec TužinaPodpora triedeného zberu komunálneho odpadu prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Tužina30 000,00
26134853/C1-17/19 18.04.2019Obec PodlužanyDobudovanie technickej infraštruktúry pre zintenzívnenie separácie komunálneho odpadu v obci Podlužany30 000,00
27134893/C1-13/19 18.04.2019Obec OstrovZakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Ostrov49 932,00
28134929/C1-52/19 18.04.2019Obec ČeláreNákup zariadení pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Čeláre75 000,00
29135120/C1-10/19 18.04.2019Obec LehniceRozvoj odpadového hospodárstva v obci Lehnice nákupom malotraktora s príslušenstvom50 000,00
     
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1133913/C2-77/19 29.03.2019Obec ChoňkovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci CHOŇKOVCE24 000,00
2134072/C2-75/19 29.03.2019Obec IžkovceOplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ižkovce28 000,00
3134304/C2-75/19 29.03.2019Obec BudincePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Budince30 000,00
4134434/C2-79/19 29.03.2019Obec BielKompostáreň SO 03 Oplotenie, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Biel120 000,00
5134442/C2-76/19 29.03.2019Obec PlešivecRozvoj odpadového hospodárstva v obci Plešivec124 146,00
6134443/C2-11/19 29.03.2019Obec KajalPodpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Kajal24 000,00
7134487/C2-26/19 29.03.2019Obec ChotínPodpora domáceho kompostovania v obci Chotín110 000,00
8134626/C2-29/19 29.03.2019Obec SeliceEkodvor a kompostáreň45 000,00
9134636/C2-34/19 29.03.2019Obec Stará BystricaObstaranie mechanizácie na elimináciu BRO v obci Stará Bystrica70 998,00
10134682/C2-14/19 29.03.2019Obec Moravský Svätý JánObstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Moravský Svätý Ján35 000,00
11134782/C2-26/19 29.03.2019Obec BrestovecZakúpenie technologického vybavenia pre zhodnocovanie BRO v obci Brestovec18 000,00
12134784/C2-10/19 29.03.2019Obec Dolný ŠtálPrevádzková budova pre kompostáreň Dolný Štál50 000,00
13134795/C2-11/19 29.03.2019Obec AbrahámPodpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Abrahám23 000,00
14134859/C2-76/19 29.03.2019Obec VlachovoZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania v obci Vlachovo35 000,00
15134882/C2-25/19 29.03.2019Obec Lúčnica nad ŽitavouPredchádzanie vzniku BRKO v obci Lúčnica nad Žitavou50 000,00
16134886/C2-76/19 29.03.2019Obec Silická JablonicaZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Silická Jablonica formou domáceho kompostovania20 000,00
17134894/C2-10/19 29.03.2019Obec JaníkyTriedený zber odpadu – zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Janíky52 940,00
     
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134075/C3-60/19 29.03.2019Obec BuglovceZberný dvor Buglovce110 000,00
2134494/C3-32/19 29.03.2019Obec Lietavská LúčkaZberný dvor v obci Lietavská Lúčka70 000,00
3134725/C3-42/19 29.03.2019Obec HabovkaZberný dvor Habovka130 000,00
4134727/C3-18/19 18.04.2019Obec Košecké PodhradieZberný dvor Košecké Podhradie40 000,00
5134762/C3-13/19 29.03.2019Obec Veľké OrvišteSATELITNÉ ZBERNÉ MIESTO VEĽKÉ ORVIŠTE130 000,00
6134820/C3-13/19 29.03.2019Mesto VrbovéZberný dvor Vrbové150 000,00
7134887/C3-28/19 29.03.2019Obec ČechyNákup veľkoobjemových kontajnerov pre obec Čechy12 000,00
8134891/C3-55/19 29.03.2019Obec Horná ŽdaňaZberný dvor Horná Ždaňa100 000,00
9135144/C3-13/19 29.03.2019Obec KrakovanyZberný dvor Krakovany130 000,00
     
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134974/D4-43/19 29.03.2019Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyRealizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch400 000,00
     
Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134746/D5-62/19 29.03.2019Mesto Vysoké TatryVýrub odumretých stromov v ochrannom pásme turistických značených chodníkov v extraviláne mesta Vysoké Tatry – IV. etapa150 000,00
2134971/D5-23/19 29.03.2019Národná zoologická záhrada BojniceVoliéra dravcov140 000,00
3134972/D5-37/19 29.03.2019OBČIANSKE ZDRUŽENIE LESVybudovanie záchrannej a karanténnej stanice pre kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica)50 000,00
     
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1134380/E1-44/19 29.03.2019Slovenské banské múzeumInovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof, I. etapa100 000,00
2134395/E1-43/19 29.03.2019Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na SlovenskuZhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca a podujatie Svetový deň vody 201924 675,00
3134397/E1-01/19 29.03.2019Výskumný ústav vodného hospodárstvaOsveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH18 900,00
4134582/E1-01/19 18.04.2019DUEL – PRESS, sroÚj Szó Akadémia 201923 750,00
5134650/E1-37/19 29.03.2019Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaEnvironmentálne aktivity v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ80 000,00
6134672/E1-04/19 18.04.2019Hory a mestoHory a mesto 2019 – medzinárodný festival horského filmu, dobrodružstva v Bratislave a Martine50 000,00
7134685/E1-35/19 29.03.2019Záchranná stanica a ekocentrum ZázriváEnvironmentálny výchova, vzdelávanie a propagácia ochrany živočíchov20 000,00
8134951/E1-05/19 20.06.2019ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJMedzinárodný festival filmov o trvaloudržiteľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm100 000,00
9134959/E1-43/19 29.03.2019Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyZlepšenie informovanosti verejnosti o medveďovi hnedom formou interaktívnej výstavy – 1. etapa70 000,00
10134960/E1-43/19 18.04.2019Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyPodporné aktivity v rámci 100 výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku130 000,00
11134961/E1-43/19 18.04.2019Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyPodporné aktivity environmentálnej výchovy a propagácie realizované ŠOP SR58 000,00
12134989/E1-40/19 18.04.2019KreotechOdborné (praktické) semináre na tému posudzovania vplyvov na životné prostredie, postavenia verejnosti v procesoch EIA a plánovaného legislatívneho smerovania EIA spojené s moderovanou odbornou diskus48 000,00
13135035/E1-01/19 18.04.2019EKOS PLUS sroRegionálne vzdelávacie semináre k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve EU spojené s praktickými workshopmi k zákonu a ISOH67 000,00
14135118/E1-10/19 29.03.2019Veľký Meder centrum mládeže noBioodpad a jeho využitie, ako cesta k trvaloudržateľnému rozvoju: vzdelávanie a propagácia35 000,00
15135164/E1-43/19 29.03.2019Slovenská agentúra životného prostrediaEnvironmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2019100 000,00
     
J. OBLASŤ: ELEKTROMOBILITA
Činnosť J1: Podpora elektromobility
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1136200/J1-57/19 16.07.2019Obec LenartovElektromobilita v obci Lenartov10 000,00
2136241/J1-26/19 16.07.2019Obec IžaElektromobil pre obec Iža10 000,00
3136278/J1-29/19 16.07.2019Obec MočenokElektromobilita v radoch Obecnej polície Močenok10 000,00
4139888/J1-32/19 16.07.2019Obec Teplička nad VáhomElektromobil pre obec Teplička nad Váhom10 000,00
5140079/J1-45/19 16.07.2019Mesto BreznoElektromobil pre mestskú políciu10 000,00
6140149/J1-75/19 16.07.2019Obec PtrukšaElektromobil pre obec Ptrukša10 000,00
7140151/J1-65/19 16.07.2019Mesto Stará ĽubovňaElektromobil pre Starú Ľubovňu10 000,00
8140183/J1-46/19 16.07.2019Mesto HriňováNákup elektromobilu pre MsÚ v Hriňovej10 000,00
9140260/J1-73/19 16.07.2019Obec Dvorníky – VčeláreElektromobilita10 000,00
10140351/J1-55/19 16.07.2019Mesto Žiar nad HronomNákup elektromobilu pre mesto Žiar nad Hronom10 000,00
11140355/J1-34/19 16.07.2019Mesto Krásno nad KysucouChráňme životné prostredie pomocou elektromobilu aj v Krásne nad Kysucou10 000,00
12140362/J1-06/19 16.07.2019Mesto MalackyZelené Malacky10 000,00
13140429/J1-32/19 16.07.2019Mesto ŽilinaElektromobil pre mesto Žilina10 000,00
14140439/J1-48/19 16.07.2019Mesto LučenecElektromobil pre Mestskú políciu10 000,00
15140466/J1-60/19 16.07.2019Mesto LevočaNákup nového vozidla s elektrickým pohonom10 000,00
16140473/J1-27/19 16.07.2019Obec Kalná nad HronomNákup elektromobilu10 000,00
17140501/J1-16/19 16.07.2019Trenčiansky samosprávny krajPodpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 210 000,00
18140565/J1-22/19 16.07.2019Obec PrečínPodpora elektromobility v obci Prečín10 000,00
19140663/J1-10/19 16.07.2019Mesto Dunajská StredaObstaranie elektromobilu pre potreby mesta Dunajská Streda10 000,00
20140691/J1-31/19 16.07.2019Mesto Zlaté MoravceElektromobil pre Mesto Zlaté Moravce10 000,00
21140711/J1-39/19 16.07.2019Obec MútneElektromobilita v obci Mútne10 000,00
22140727/J1-11/19 16.07.2019Mesto SereďZníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky nového elektromobilu10 000,00
23140755/J1-14/19 16.07.2019Mesto SenicaPodpora elektromobility Mestského úradu Senica10 000,00
24140758/J1-78/19 16.07.2019Mesto Spišská Nová VesEkologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi10 000,00
25140763/J1-05/19 16.07.2019Mestská časť Bratislava – PetržalkaNákup elektromobilu pre Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka10 000,00
26140765/J1-34/19 16.07.2019Obec Zborov nad BystricouPodpora elektromobility10 000,00
27140767/J1-20/19 16.07.2019Obec ModrovkaElektromobil pre obec Modrovka10 000,00
28140876/J1-51/19 16.07.2019Mesto TisovecKúpa nového elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií Mesta Tisovec10 000,00
29140878/J1-06/19 16.07.2019Obec MariankaElektromobil (na výkon samosprávnych funkcií Obce Marianka)10 000,00
30140880/J1-78/19 16.07.2019Mesto KrompachyPodporou elektromobility k zlepšeniu sociálnych služieb v meste Krompachy10 000,00
31140889/J1-09/19 16.07.2019Trnavský samosprávny krajPodporujeme ekologickú jazdu v Trnavskom kraji10 000,00
     
L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA
Činnosť L5AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1136264/L5AP-76/19 23.07.2019Obec Kunova TeplicaZníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu100 000,00
2139893/L5AP-79/19 23.07.2019Obec KuzmiceZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – Základná škola Kuzmice190 000,00
3140084/L5AP-75/19 23.07.2019Obec OborínPolyfunkčný objekt Oborín – zateplenie120 000,00
4140102/L5AP-77/19 23.07.2019Obec KrčavaKrčava – Základná škola s materskou školou – Zvýšenie energetickej účinnosti objektu100 000,00
5140115/L5AP-51/19 23.07.2019Obec NeporadzaÚprava verejných priestorov OÚ z dôvodu zatepľovania, zvýšenia energetickej účinnosti OÚ Neporadza110 000,00
6140121/L5AP-75/19 23.07.2019Obec HažínVýmena strešnej krytiny, oprava poškodených častí krovu a zateplenie stropu na stavbe HAŽÍN – KOMUNITNÉ CENTRUM MLADÝCH90 000,00
7140122/L5AP-79/19 23.07.2019Obec RadObnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu RAD a prestavba objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti65 000,00
8140132/L5AP-79/19 23.07.2019Obec SomotorZateplenie obecnej budovy – Administratívna budova Somotor60 000,00
9140153/L5AP-79/19 23.07.2019Obec ViničkyZvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu18 000,00
10140162/L5AP-79/19 23.07.2019Mesto Čierna nad TisouZníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu – Čierna nad Tisou150 000,00
11140171/L5AP-75/19 23.07.2019Obec Bánovce nad OndavouZvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy v obci Bánovce nad Ondavou výmenou okien, zateplením fasády a strechy170 000,00
12140172/L5AP-67/19 23.07.2019Obec KružlováZnižovanie energetickej náročnosti MŠ Kružlová a Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kružlová136 100,00
13140176/L5AP-75/19 23.07.2019Obec KlokočovRekonštrukcia a modernizácia Domu smútku a priestoru pietneho aktu – Klokočov65 000,00
14140185/L5AP-66/19 23.07.2019Obec KolbovceZateplenie podlahy OcÚ Kolbovce78 600,00
15140193/L5AP-77/19 23.07.2019Obec BežovceZníženie energetickej náročnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – budova kultúrneho domu a obecného úradu v Bežovciach200 000,00
16140214/L5AP-75/19 23.07.2019Obec HorovceRekonštrukcia domu smútku v obci Horovce67 032,00
17140225/L5AP-67/19 23.07.2019Obec ŽelezníkZníženie energetickej náročnosti KD Železník120 900,00
18140243/L5AP-48/19 23.07.2019Obec TuhárZvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obce Tuhár80 000,00
19140263/L5AP-67/19 23.07.2019Obec RovnéZníženie energetickej náročnosti Domu smútku v Rovné86 100,00
20140271/L5AP-57/19 23.07.2019Obec TarnovZateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov40 000,00
21140272/L5AP-75/19 23.07.2019Obec HatalovZvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy – Kultúrny dom Hatalov170 000,00
22140277/L5AP-67/19 23.07.2019Obec KorejovceEnergetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Korejovce100 000,00
23140278/L5AP-68/19 23.07.2019Mesto Hanušovce nad TopľouZníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou80 000,00
24140279/L5AP-75/19 23.07.2019Obec Poruba pod VihorlatomObecný úrad a Kultúrny dom – zateplenie a prístavba58 023,00
25140287/L5AP-73/19 23.07.2019Obec CesticeZákladná a Materská škola – Cestice – zateplenie186 000,00
26140289/L5AP-57/19 23.07.2019Obec HutkaObecný úrad, KSB – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy160 000,00
27140297/L5AP-79/19 23.07.2019Obec BielZvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu70 000,00
28140305/L5AP-68/19 23.07.2019Obec MajerovceObnova obecných budov v obci Majerovce110 000,00
29140307/L5AP-75/19 23.07.2019Obec Nacina VesZateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves140 000,00
30140311/L5AP-51/19 23.07.2019Obec VčelinceObnova obaľovanej konštrukcie obecného úradu, č.s. 134 117 700,00
31140315/L5AP-51/19 23.07.2019Obec TachtyModernizácia MŠ a ZŠ v Tachtách                                                                                                                                                                               26 450,00
32140318/L5AP-68/19 23.07.2019Obec Nižný HrušovZníženie primárnej energetickej náročnosti Základnej školy Nižný Hrušov70 000,00
33140320/L5AP-60/19 23.07.2019Obec Dlhé StrážeZníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy v obci Dlhé Stráže127 174,00
34140323/L5AP-60/19 23.07.2019Obec HarakovceZateplenie budovy obecného úradu Harakovce60 000,00
35140333/L5AP-75/19 23.07.2019Obec VojanyVojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu55 000,00
36140334/L5AP-73/19 23.07.2019Obec BelžaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu vrátane zatepľovania200 000,00
37140338/L5AP-75/19 23.07.2019Obec Maťovské VojkovceRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Maťovské Vojkovce50 000,00
38140354/L5AP-52/19 23.07.2019Obec VrbovkaZateplenie budovy obecného domu v obci Vrbovka120 000,00
39140357/L5AP-66/19 23.07.2019Obec Vyšný HrabovecStavebné úpravy OcÚ Vyšný Hrabovec106 000,00
40140361/L5AP-52/19 23.07.2019Obec KiarovZvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov170 000,00
41140374/L5AP-67/19 23.07.2019Obec Šarišský ŠtiavnikEnergetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik170 000,00
42140375/L5AP-79/19 23.07.2019Obec Nižný ŽipovZateplenie Základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov194 969,00
43140380/L5AP-60/19 23.07.2019Obec UložaZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu190 000,00
44140381/L5AP-77/19 23.07.2019Obec Vyšná RybnicaZateplenie Základnej a materskej školy – zvyšovanie energetickej účinnosti objektu200 000,00
45140382/L5AP-57/19 23.07.2019Obec StebníkZvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy Stebník70 000,00
46140383/L5AP-52/19 23.07.2019Obec Kamenné KosihyRekonštrukcia budovy obecného úradu170 000,00
47140384/L5AP-67/19 23.07.2019Obec ŠtefurovRekonštrukcia budovy obecného úradu20 000,00
48140389/L5AP-57/19 23.07.2019Obec TročanyZvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Tročany50 000,00
49140396/L5AP-76/19 23.07.2019Mesto DobšináRekonštrukcia a modernizácia verejnej budovy Dobšiná, Zimná 126 s cieľom zvyšovania jej energetickej účinnosti.130 000,00
50140400/L5AP-67/19 23.07.2019Obec SvidničkaRekonštrukcia budovy bývalej ZŠ Svidnička175 600,00
51140403/L5AP-51/19 23.07.2019Obec KráľZmena dokončenej stavby – Rekonštrukcia spoločenského domu č.s. 491 pre komunitnú činnosť170 000,00
52140405/L5AP-66/19 23.07.2019Obec BrusnicaZníženie energetickej náročnosti ZŠ Brusnica64 500,00
53140409/L5AP-51/19 23.07.2019Obec TomášovceZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Kultúrny dom malý70 000,00
54140413/L5AP-51/19 23.07.2019Obec DrňaZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu75 000,00
55140416/L5AP-79/19 23.07.2019Obec Veľké OzorovceZateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce87 411,00
56140425/L5AP-50/19 23.07.2019Obec GemerZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu č. s. 19295 000,00
57140430/L5AP-50/19 23.07.2019Obec Mokrá LúkaZníženie energetickej náročnosti budovy relaxačno-oddychového centra v obci Mokrá Lúka30 000,00
58140432/L5AP-66/19 23.07.2019Obec Nižná OlšavaZvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení v Obci Nižná Olšava80 000,00
59140440/L5AP-57/19 23.07.2019Obec RichvaldRekonštrukcia MŠ rozšírenie kapacít a zníženie energetickej náročnosti budovy – časť ZŠ148 160,00
60140459/L5AP-67/19 23.07.2019Obec RoztokyZníženie energetickej náročnosti MŠ Roztoky136 500,00
61140465/L5AP-60/19 23.07.2019Obec BuglovceZníženie energetickej náročnosti-Viacúčelové zariadenie obce Buglovce80 000,00
62140467/L5AP-60/19 23.07.2019Obec DravceZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Dravce-Bukovinka70 000,00
63140472/L5AP-68/19 23.07.2019Obec Nižný HrabovecZníženie energetickej náročnosti kultúrno – správnej budovy40 000,00
64140499/L5AP-57/19 23.07.2019Obec BelovežaZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu obce Beloveža170 000,00
65140509/L5AP-66/19 23.07.2019Obec JakušovceZníženie energetickej náročnosti OcÚ Jakušovce156 700,00
66140513/L5AP-73/19 23.07.2019Obec KráľovceZateplenie a oprava fasády telocvične-Obec Kráľovce160 000,00
67140524/L5AP-52/19 23.07.2019Obec Ipeľské PredmostieZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu140 000,00
68140525/L5AP-52/19 23.07.2019Obec ObeckovZvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove191 725,00
69140531/L5AP-52/19 23.07.2019Obec Veľká Ves nad IpľomRekonštrukcia budovy materskej školy v obci Veľká Ves nad Ipľom19 307,00
70140536/L5AP-52/19 23.07.2019Obec VinicaZníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Vinica120 000,00
71140547/L5AP-67/19 23.07.2019Mesto SvidníkZvýšenie energetickej účinnosti budovy Pavilónu Základnej školy Karpatská170 000,00
72140553/L5AP-76/19 23.07.2019Obec Gemerská HôrkaZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU-Gemerská Hôrka45 000,00
73140557/L5AP-60/19 23.07.2019Mesto LevočaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča186 039,00
74140566/L5AP-79/19 23.07.2019Mesto Kráľovský ChlmecObnova budovy OPP v Kráľovskom Chlmci – I. etapa190 000,00
75140581/L5AP-67/19 23.07.2019Obec Nižný MirošovZníženie energetickej náročnosti obecného úradu150 000,00
76140584/L5AP-63/19 23.07.2019Obec Červená VodaČervená Voda – Denný stacionár114 605,00
77140586/L5AP-76/19 23.07.2019Obec Jablonov nad TurňouMaterská škola-zníženie energetickej náročnosti120 000,00
78140608/L5AP-76/19 23.07.2019Obec Silická JablonicaAdministratívna budova100 000,00
79140620/L5AP-51/19 23.07.2019Obec ChrámecZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania50 000,00
80140628/L5AP-73/19 23.07.2019Obec Družstevná pri HornádeBudova základnej školy100 000,00
81140629/L5AP-57/19 23.07.2019Obec Nižná PoliankaZvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej a materskej školy170 000,00
82140632/L5AP-73/19 23.07.2019Mesto Moldava nad BodvouZníženie energetickej náročnosti MŠ Krátka ulica, Moldava nad Bodvou144 453,00
83140635/L5AP-48/19 23.07.2019Mesto FiľakovoZníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Fiľakovo140 000,00
84140652/L5AP-49/19 23.07.2019Obec BrezničkaZvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Breznička50 000,00
85140657/L5AP-51/19 23.07.2019Obec IvaniceZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Kultúrneho domu v obci Ivanice150 000,00
86140670/L5AP-79/19 23.07.2019Obec LelesZateplenie Kultúrneho domu v obci Leles – Kapoňa80 000,00
87140721/L5AP-51/19 23.07.2019Obec HrachovoRekonštrukcia materskej školy so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy80 000,00
88140744/L5AP-73/19 23.07.2019Obec Turňa nad BodvouZateplenie a výmena okien OcÚ Turňa nad Bodvou120 000,00
89140775/L5AP-52/19 23.07.2019Obec ZáhorceZateplenie materskej školy Záhorce145 277,00
90140777/L5AP-48/19 23.07.2019Obec HaličZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič50 000,00
91140793/L5AP-51/19 23.07.2019Obec GortvaZvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy v obci Gortva160 000,00
92140800/L5AP-51/19 23.07.2019Obec KonrádovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Konrádovce140 000,00
93140843/L5AP-76/19 23.07.2019Obec MeliataZvýšenie energetickej účinnosti objektu KD a Obecného úradu v obci Meliata80 000,00
94140851/L5AP-57/19 23.07.2019Obec KochanovceStavebné úpravy OcÚ Kochanovce191 000,00
95140895/L5AP-79/19 23.07.2019Obec LastovceStavebné úpravy – zateplenie a výmena otvorových výplní Kultúrneho domu v Lastovciach190 000,00
     
Činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1136283/L5-10/19 23.07.2019Obec Michal na OstroveZníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska150 000,00
2136299/L5-62/19 23.07.2019Obec HozelecZvyšovanie energetickej účinnosti Domu smútku Hozelec167 825,00
3139889/L5-06/19 23.07.2019Obec Vysoká pri MoraveObnova obalových konštrukcií bytového domu, Hlavná 21, Vysoká pri Morave60 000,00
4139891/L5-10/19 23.07.2019Obec JurováZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej180 000,00
5139894/L5-10/19 23.07.2019Obec Dolný ŠtálZníženie energetickej náročnosti MŠ, Pavilón A, B, C, D a spojovacia chodba175 000,00
6139895/L5-27/19 23.07.2019Obec PastovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Pastovce35 000,00
7140088/L5-10/19 23.07.2019Obec VieskaZníženie energetickej náročnosti domu smútku v obci Vieska83 200,00
8140090/L5-26/19 23.07.2019Obec BajčRekonštrukcia kultúrneho domu – znižovanie energetickej náročnosti budovy80 000,00
9140091/L5-10/19 23.07.2019Obec DobrohošťZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Dobrohošť150 000,00
10140097/L5-43/19 23.07.2019Obec MedzibrodMaterská škola – prestavba a zateplenie objektu120 738,00
11140107/L5-10/19 23.07.2019Obec ŇáradZníženie energetickej náročnosti v centre voľného času, v obci Ňarád170 000,00
12140116/L5-56/19 23.07.2019Obec KvačanyRekonštrukcia kultúrneho domu s.č. 16 v obci Kvačany90 000,00
13140117/L5-55/19 23.07.2019Obec Stará KremničkaZníženie energetickej náročnosti budovy, Základná škola – Spojovací krčok Stará Kremnička100 000,00
14140119/L5-02/19 23.07.2019Základná škola Pavla MarcelyhoZateplenie pavilónov ZŠ Drieňová 16170 000,00
15140124/L5-16/19 23.07.2019Trenčiansky samosprávny krajKomplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín190 000,00
16140130/L5-02/19 23.07.2019Mestská časť Bratislava – RužinovZateplenie objektov ZŠ Bordáčova 2, Bratislava170 000,00
17140152/L5-65/19 23.07.2019Mesto Stará ĽubovňaZlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy ZŠ Za vodou100 000,00
18140163/L5-65/19 23.07.2019Obec PlavnicaZvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica100 000,00
19140166/L5-56/19 23.07.2019Obec MiklušovceMiklušovce, obecný úrad – zateplenie fasády69 000,00
20140170/L5-56/19 23.07.2019Obec ŽipovObnova materskej školy Žipov – zvýšenie energetickej efektivity budovy120 000,00
21140173/L5-65/19 23.07.2019Obec LackováZníženie energetickej náročnosti v objekte Národná škola – výmena okien, zateplenie95 000,00
22140179/L5-58/19 23.07.2019Obec Nižné LadičkovceStavebné úpravy obecných budov súpisné číslo 54 a 55 Nižné Ladičkovce66 000,00
23140187/L5-46/19 23.07.2019Obec LátkyZateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy165 000,00
24140197/L5-09/19 23.07.2019Obec ZelenečZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči75 407,00
25140204/L5-09/19 23.07.2019Obec Horné OrešanyObecný úrad Horné Orešany – Zateplenie obvodového a strešného plášťa117 942,00
26140227/L5-34/19 23.07.2019Obec StaškovZníženie energetickej náročnosti budovy50 000,00
27140232/L5-46/19 23.07.2019Obec StožokMaterská škola – rekonštrukcia a dostavba objektu99 600,00
28140261/L5-42/19 23.07.2019Obec HabovkaZvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v Habovke100 000,00
29140284/L5-11/19 23.07.2019Obec Malá MačaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy s. č. 31 v obci Malá Mača100 000,00
30140285/L5-10/19 23.07.2019Obec Kráľovičove KračanyZníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kráľovičove Kračany170 000,00
31140298/L5-28/19 23.07.2019Mesto Nové ZámkyZníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nám. Gy. Széchényiho, Nové Zámky100 000,00
32140300/L5-65/19 23.07.2019Obec ĎurkováZlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Ďurková90 000,00
33140303/L5-55/19 23.07.2019Mesto Žiar nad HronomRekonštrukcia mestskej knižnice                                                                                                                                                                                                                            170 000,00
34140325/L5-55/19 23.07.2019Obec PrestavlkyZateplenie materskej školy Prestavlky200 000,00
35140326/L5-07/19 23.07.2019Obec Slovenský GrobTelocvičňa základnej školy Slovenský Grob – obnova budovy40 000,00
36140360/L5-58/19 23.07.2019Obec Hažín nad CirochouMaterská škola Hažín nad Cirochou – zvýšenie energetickej účinnosti budovy180 000,00
37140366/L5-58/19 23.07.2019Obec ZávadaZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Závada187 080,00
38140373/L5-10/19 23.07.2019Obec Dunajský KlátovZníženie energetickej náročnosti budovy materskej škôlky v Dunajskom Klátove30 000,00
39140376/L5-06/19 23.07.2019Mesto MalackyObnova objektu CVČ Malacky – zateplenie v Malackách90 000,00
40140377/L5-11/19 23.07.2019Obec KajalRekonštrukcia budovy prezliekarne145 000,00
41140379/L5-58/19 23.07.2019Obec PakostovRekonštrukcia ZŠ a MŠ Pakostov169 040,00
42140394/L5-44/19 23.07.2019Obec BaďanZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy (obecného úradu) v obci Baďan                                                                                                                                                                100 000,00
43140406/L5-10/19 23.07.2019Obec SapRekonštrukcia budovy – denný stacionár100 000,00
44140434/L5-25/19 23.07.2019Obec Veľký CetínZvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov Obec Veľký Cetín – Zdravotné stredisko160 000,00
45140435/L5-65/19 23.07.2019Obec JakubanyZnižovanie energetickej náročnosti OÚ v obci Jakubany100 000,00
46140441/L5-30/19 23.07.2019Obec ŠalgovceProjekt zateplenia fasády a strechy telocvične školy Šalgovce90 000,00
47140446/L5-08/19 23.07.2019Obec Kráľová pri SenciZníženie energetickej náročnosti objektu telocvične – Kráľová pri Senci90 000,00
48140448/L5-27/19 23.07.2019Obec MálašZmena existujúceho objektu obecného úradu znížením energetickej náročnosti budovy – Málaš135 785,00
49140458/L5-34/19 23.07.2019Obec Stará BystricaZvýšenie energetickej účinnosti stavby Domu Kultúry Stará Bystrica200 000,00
50140478/L5-10/19 23.07.2019Obec MadZateplenie kultúrneho domu v obci Mad140 000,00
51140481/L5-38/19 23.07.2019Obec KrpeľanyZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy obce Krpeľany                                                                                                                                                                                      80 000,00
52140485/L5-10/19 23.07.2019Obec JaníkyRekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia – Janíky130 000,00
53140487/L5-15/19 23.07.2019Mesto HolíčZvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy na Kollárovej ulici, pavilón A102 000,00
54140492/L5-14/19 23.07.2019Obec SobotišteZvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ60 000,00
55140498/L5-37/19 23.07.2019Obec DúbravaZníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy s materskou školou v Dúbrave formou zateplenia150 000,00
56140500/L5-44/19 23.07.2019Obec PodhorieObnova obecného úradu obce Podhorie136 366,00
57140519/L5-78/19 23.07.2019Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu H ZŠ Spišské Vlachy100 000,00
58140548/L5-20/19 23.07.2019Obec Hôrka nad VáhomŠportový areál – zateplenie a stavebné úpravy129 144,00
59140561/L5-25/19 23.07.2019Obec BábZníženie energetickej náročnosti budovy školy v obci Báb140 000,00
60140575/L5-35/19 23.07.2019Obec PribišMaterská škola – Pribiš, Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania60 000,00
61140583/L5-27/19 23.07.2019Obec PukanecZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Pukanec50 000,00
62140592/L5-62/19 23.07.2019Mesto SvitPrestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite137 239,00
63140598/L5-08/19 23.07.2019Mesto SenecZníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy A.M. Szencziho v Senci90 000,00
64140599/L5-31/19 23.07.2019Obec LadiceObecný úrad – rekonštrukcia (zvyšovanie energetickej účinnosti – zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy, výmena okien a dverí)100 000,00
65140603/L5-26/19 23.07.2019Zariadenie pre seniorovZníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno160 000,00
66140605/L5-11/19 23.07.2019Obec Horné SalibyZateplenie MŠ so súp. č. 781160 000,00
67140609/L5-25/19 23.07.2019Obec ČechynceZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného domu v Čechynciach150 000,00
68140610/L5-23/19 23.07.2019Stredná odborná školaZníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová190 000,00
69140611/L5-11/19 23.07.2019Obec Pusté ÚľanyZateplenie budovy základnej školy Pusté Uľany100 000,00
70140615/L5-10/19 23.07.2019Obec VydranyZníženie energetickej náročnosti verejných budov – budova materskej školy v obci Vydrany170 000,00
71140624/L5-31/19 23.07.2019Obec NevericeZníženie energetickej náročnosti Materskej školy Neverice – zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena strešnej krytiny, výmena okien60 000,00
72140639/L5-08/19 23.07.2019Obec Hrubý ŠúrZateplenie 4triednej základnej školy100 000,00
73140644/L5-11/19 23.07.2019Obec Čierna VodaRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čierna Voda180 000,00
74140650/L5-31/19 23.07.2019Obec NemčiňanyZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany180 000,00
75140654/L5-10/19 23.07.2019Obec TrnávkaZvýšenie energetickej účinnosti objektu – Kultúrny dom100 000,00
76140667/L5-08/19 23.07.2019Obec TureňZníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Tureň140 000,00
77140672/L5-25/19 23.07.2019Obec BabindolZateplenie MŠ Babindol s využitím OZE25 000,00
78140679/L5-34/19 23.07.2019Obec Vysoká nad KysucouZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu č. s. 21550 000,00
79140690/L5-31/19 23.07.2019Mesto Zlaté MoravceVýmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 1. etapa100 000,00
80140694/L5-26/19 23.07.2019Obec BrestovecZateplenie obecného úradu s kultúrnym domom v obci Brestovec170 000,00
81140706/L5-17/19 23.07.2019Mesto Bánovce nad BebravouZlepšenie energetickej hospodárnosti budovy mestského úradu50 000,00
82140709/L5-26/19 23.07.2019Obec Veľké KosihyZlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného polyfunkčného domu Veľké Kosihy170 000,00
83140714/L5-19/19 23.07.2019Obec ChvojnicaRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Chvojnica160 000,00
84140715/L5-10/19 23.07.2019Obec Dolný BarZníženie energetickej náročnosti budovy CVČ170 000,00
85140720/L5-16/19 23.07.2019Obec Dolná PorubaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Dolná Poruba120 000,00
86140722/L5-10/19 23.07.2019Obec PadáňRevitalizácia multifunkčného centra v obci Padáň150 000,00
87140723/L5-26/19 23.07.2019Mestské kultúrne strediskoZníženie energetickej náročnosti budovy MsKS105 000,00
88140724/L5-40/19 23.07.2019Obec HubováOptimalizácia energetických vlastností budovy ZŠ a MŠ Hubová70 000,00
89140725/L5-08/19 23.07.2019Obec Kostolná pri DunajiZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji160 000,00
90140735/L5-28/19 23.07.2019Obec Malá nad HronomZvýšenie energetickej účinnosti materskej školy a klubovne55 000,00
91140736/L5-11/19 23.07.2019Obec Dolná StredaZákladná škola – Dolná Streda – zateplenie, exteriérové prestrešenie60 000,00
92140737/L5-13/19 23.07.2019Obec ChtelnicaZmena dokončenej stavby telocvične základnej školy v obci Chtelnica – stavebnou úpravou a modernizáciou60 000,00
93140747/L5-25/19 23.07.2019Obec Dolné LefantovceZvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Dolné Lefantovce – odstránenie havarijného stavu95 000,00
94140756/L5-11/19 23.07.2019Mesto SládkovičovoZateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí pre MŠ J. Kráľa v Sládkovičove170 000,00
95140766/L5-40/19 23.07.2019Obec ĽubochňaStavebné úpravy obecného úradu č. s. 143 – zníženie energetickej náročnosti170 000,00
96140769/L5-27/19 23.07.2019Obec HronovceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Hronovciach vrátane zatepľovania160 000,00
97140772/L5-45/19 23.07.2019Obec BraväcovoRekonštrukcia Obecného úradu a kultúrneho domu170 000,00
98140773/L5-19/19 23.07.2019Obec RudníkModernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník81 000,00
99140776/L5-10/19 23.07.2019Obec Kostolné KračanyZateplenie základnej školy, Kostolné Kračany                                                                                                                                                                                                               80 000,00
100140778/L5-12/19 23.07.2019Obec ČerveníkRekonštrukcia zdrojov tepla ZŠ v obci Červeník110 000,00
101140783/L5-28/19 23.07.2019Obec BrutyZateplenie budovy a výmena strešnej krytiny materskej školy160 000,00
102140788/L5-11/19 23.07.2019Obec JelkaZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jelke150 000,00
103140801/L5-38/19 23.07.2019Obec NecpalyRekonštrukcia a zateplenie Základnej školy Necpaly150 000,00
104140811/L5-22/19 23.07.2019Obec DomanižaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy č. 18 v k. ú. Kardošova Vieska v obci Domaniža, vrátane zatepľovania60 000,00
105140813/L5-28/19 23.07.2019Obec KoltaRekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou – Kolta170 000,00
106140814/L5-26/19 23.07.2019Obec MarcelováZníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu140 000,00
107140821/L5-30/19 23.07.2019Obec Horné ObdokovceObecný úrad – zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy160 000,00
108140826/L5-30/19 23.07.2019Obec ČermanyZníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Čermanoch100 000,00
109140833/L5-06/19 23.07.2019Obec StudienkaVýmena okien a dverí, zateplenie 1. poschodia, stropu na budove Obecného úradu Studienka, výmena vykurovania z gamatiek na teplovodné v zdravotnom stredisku (ZS) a zateplenie obvodového plášťa budovy90 000,00
110140834/L5-08/19 23.07.2019Obec Chorvátsky GrobZateplenie budovy školy a jedálne Chorvátsky Grob100 000,00
111140835/L5-31/19 23.07.2019Obec Malé VozokanyZníženie energetickej náročnosti Materskej školy Malé Vozokany100 000,00
112140848/L5-23/19 23.07.2019Obec Opatovce nad NitrouZvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ a MŠ Opatovce nad Nitrou170 000,00
113140857/L5-34/19 23.07.2019Obec SkalitéZateplenie a výmena strechy objektu kultúrny dom a požiarna zbrojnica v obci Skalité100 000,00
114140861/L5-27/19 23.07.2019Obec ČakaZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 4 b.j. Čaka80 000,00
115140862/L5-19/19 23.07.2019Obec BukovecZvýšenie energetickej účinnosti objektu komunitného centra spojeného s materskou školou Bukovec169 500,00
116140870/L5-12/19 23.07.2019Obec Horné OtrokovceRekonštrukcia kultúrneho domu60 000,00
117140871/L5-09/19 23.07.2019Obec KošolnáRekonštrukcia kotolne MŠ s príslušenstvom127 597,00
118140881/L5-47/19 23.07.2019Obec LadzanyRekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Ladzany70 000,00
119140884/L5-10/19 23.07.2019Obec Malé DvorníkyObecný dom – Zvýšenie energetickej účinnosti170 000,00
120140886/L5-31/19 23.07.2019Obec SkýcovZateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Skýcov50 000,00
121140887/L5-11/19 23.07.2019Obec Veľká MačaZateplenie objektu telocvične na pozemku parc. č. 5/7, 5/14 v k. ú. Veľká Mača130 000,00